Først kom quiet quitting: Nu rammer loud quitting

I loud quitting råber ledere og medarbejdere højt om, at de har sagt deres job op, fordi ressourcerne er blevet for knappe til, at de kan udfolde deres faglighed. Især ledernes opråb kan gøre stort indtryk, mener forsker.
Vred kvinde råber, skælder ud

Når man forlader sit job og højlydt fortæller offentligheden, hvorfor man gør det, griber man til loud quitting.

”I loud quitting siger man højt, at forskellen mellem krav og ressourcer er for stor til, at man kan udfolde den faglighed, der er brug for,” siger forsker og erhvervspsykolog Malene Friis Andersen. 

Hun er aktuel med bogen ’Det kunne være så godt’. Bogen handler om et arbejdsliv, der er kørt af sporet. Her blander sygemeldinger og udbrændthed sig med nye begreber som The Great Resignation og quiet quitting, hvor man kun lige udfører det arbejde, man skal.

Ikke nok at redde dig selv

Nu er loud quitting kommet til i rækken af begreber, og det overrasker ikke Malene Friis Andersen. For det første er det nemt at lufte sin kritik på sociale medier.

Samtidig beskrev sociologen Rasmus Willig i slutningen af 00’erne kritikkens U-vending: Hvis man rejser kritik af manglende ressourcer, bliver pilen ofte vendt mod én selv med udsagn som ’Tag ja-hatten på’ og ’Du skal lære at sige pyt’.

Det har fået ledere og medarbejdere til mange steder at opgive at råbe systemet op, viser Malene Friis Andersens forskning. 

I stedet springer de pauserne over og bruger flere timer på opgaverne, end der er afsat. Men nu kollapser det, for jo mere politikerne strammer skruen, jo sværere er det at få enderne til at mødes. 

”Muligheden er groft sagt at gå ned med stress, at resignere eller at skifte job. Og så er der muligheden for loud quitting, som udtrykker, at det ikke er tilstrækkeligt at redde sig selv. Det er allersidste udvej, efter at man både har prøvet at sige problemerne højt internt og forsøgt at arbejde sig ud af det efter bedste evne,” pointerer Malene Friis Andersen.

Leder skrev kronik om sin opsigelse

Tina Brandt skrev en kronik om, at hun havde sagt op som leder af en daginstitution, fordi gabet mellem politikernes ønsker og det, der reelt foregår i daginstitutionerne, bliver større og større.

”I de 14 år, hvor jeg var leder, forsøgte jeg at gøre opmærksom på, at vores rammer ikke hang sammen, men ingen lytter til os, som står med børnene hver dag. Derfor ville jeg have forældrene med på banen,” siger Tina Brandt.

Dagbladet Politiken bragte kronikken i marts 2019. To dage senere viste DR2 en dokumentar fra hendes institution. Kort efter gik tusindvis af forældre på gaden med krav om minimumsnormeringer – et krav, som BUPL havde kæmpet i årevis og derfor bakkede massivt op om. 

”Jeg havde ingen illusion om, at min kronik ville gøre en forskel, så jeg var seriøst overrasket. To måneder forinden havde SF foreslået minimumsnormeringer, men det blev nedstemt. Så kom udsendelsen i DR2, forældrekampagnen ’Hvor er der en voksen?’ og senere på året TV 2-dokumentaren ’Eksperimentet med vores børn’. 

Det udløste en kæmpestor debat, opsummerer Tina Brandt, der ikke var betænkelig ved at stille sig frem med sin kritik.

”Jeg hængte ikke nogen ud. Mit ærinde var at fortælle, hvordan det er at være i en daginstitution,” siger Tina Brandt, som nu rådgiver om pædagogik og relationskompetence.

Kan også ramme dig som leder

Loud quitting er ikke forbeholdt ledere, understreger erhvervspsykolog Malene Friis Andersen.

”Vi har set læger, sygeplejersker, jordemødre, SOSU'er og pædagogfagligt personale sige fra, men det gør større indtryk, når en leder melder fra. Derfor får de mere taletid i medierne,” siger hun og forudser, at vi sandsynligvis vil se flere menige medarbejdere anvende loud quitting.

Blandt andet fordi yngre generationer er mindre tilbøjelige til at acceptere, at tingene ikke er til diskussion. 

Hvis man som leder har en medarbejder, der smækker med døren og går offentligt ud med sin kritik, anbefaler Malene Friis Andersen, at man drøfter kritikken med de tilbageværende kolleger: Hvilke dele kan vi genkende, og hvad står for kritikerens egen regning?

”Det vil være mærkeligt, hvis der ikke er noget, som medarbejderne kan genkende. For hvis opsigelsen skyldes dårlig kemi mellem den enkelte leder og en pædagog, havde hun nok bare fundet et andet job,” vurderer Malene Friis Andersen.

Læs også guiden om, hvordan ledere kan håndtere quiet quitting

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.