Evalueringssamtale under prøvetid

Prøvetid

Overenskomsterne på det pædagogiske område giver mulighed for at aftale en prøvetid på tre måneder. Prøvetiden gælder dog kun, hvis det konkret er aftalt for stillingen.

Hvis der skal gælde en prøvetid i forbindelse med en ansættelse, bør I allerede ved ansættelsessamtalen oplyse ansøgeren om, at det er et vilkår for ansættelsen.

Prøvetiden skal indskrives i ansættelsesbrevet, som den nye medarbejder skal have inden tiltrædelsen.

Evaluering af prøvetiden

Formålet med en prøvetid er, at begge parter kan vurdere, om arbejdspladsen og medarbejderen lever op til forventningerne, om der skal foretages justeringer, eller om samarbejdet måske bør ophøre.

Det anbefales, at prøvetiden evalueres senest to måneder efter ansættelsesdagen. Er der forhold, som er utilfredsstillende, inden de to måneder, skal dette dog tages op tidligt, så der er mulighed for at rette op på tingene.

Eventuel ny samtale

Det er ledelsens forpligtelse at sørge for, at forløbet evalueres, og dermed også at give tilbagemeldinger til medarbejderen.  Nogle kommuner har udarbejdet skemaer til prøvetidsvurdering.

Med en tilfredsstillende prøvetid fortsætter ansættelsesforholdet. Bliver der rejst kritik af medarbejderen, kan det aftales, at der skal ske forbedringer, måske med støtte og vejledning til medarbejderen. I så fald skal der aftales en ny opfølgningssamtale.

Særlige opsigelsesregler

Hvis der er aftalt prøvetid, gælder der særlige regler for opsigelse, jf. overenskomsten og funktionærlovens § 2, stk. 5.

For en pædagog er der 14 dage til høring af BUPL og medarbejderen og derefter et opsigelsesvarsel på 14 dage.

For alle ansatte på det offentlige område gælder, at den ansatte skal partshøres inden afskedigelse.

Inddrag tillidsrepræsentanten

  • Tillidsrepræsentanten skal inddrages og eventuelt medvirke som bisidder.

    Efter tillidsrepræsentantreglerne skal hun eller han holdes bedst muligt orienteret om kommende afskedigelser.

Er der ikke aftalt prøvetid, eller reagerer ledelsen først senere, vil der være en høringsperiode på tre uger for pædagogstillinger og et opsigelsesvarsel på en måned inden for de første 5 måneder af ansættelsesforholdet.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.