Arbejdspladsvurdering for ledere

Lederes psykiske arbejdsmiljø har både betydning for lederens eget trivsel og udvikling og for relationerne til medarbejderne. BUPL’s værkstøj til arbejdspladsvurdering for ledere sætter fokus på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdspladsvurdering (APV) er et velkendt redskab for ledere. Det er en lovbefalet og systematisk gennemgang af arbejdsmiljøet i de enkelte institutioner.

Det er vigtigt, at du som leder får sat dit eget psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen i dit ledernetværk og i forhold til egen leder. Stressende og dårlige arbejdsforhold må ikke reduceres til den enkeltes problem. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at arbejdspladsvurderingen bliver udarbejdet.

Som leder er du en integreret del af flere arbejdsmiljøer. Du er en del af en institution, hvor du har en særlig rolle og et særligt ansvar. Men du er også en del af et fællesskab med andre ledere, med chefer i forvaltningerne og arbejdsgivere i f.eks. bestyrelser.

Derfor er APV vigtigt for institutionslederne, for sammen kan I finde fælles udviklingsmuligheder eller medvirke til et helhedsorienteret løft af lederes psykiske arbejdsmiljø.

Guide til APV for ledere

Det er vigtigt, at I vælger det mest hensigtsmæssige forum at udarbejde APV'en for lederne i, og at ledergruppen er enig om, hvordan I gør. Få inspiration og guides til, hvordan I kan gribe det an.

I BUPLs guide til arbejdet med Leder-APV, kan du:

  1. Se, hvordan I kommer i gang og følger op – 
  2. Få inspiration til spørgeskemaer – 
  3. Få metoder til det videre arbejde med det psykiske arbejdsmiljø – 

Skemaer i materialet kan kopieres frit til fælles drøftelse og afsnittet “Inspiration til handling” kan med fordel bruges i form af enkeltsider, som hver enkelt deltager får.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.