Sådan forebygges stress: Det gode samarbejde spiller en afgørende rolle

Få Arbejdstilsynets gode råd til dig som leder, og læs om en ny, spændende lederuddannelse, der klæder dig på til at håndtere udfordringerne.
Stresset pædagog

Sover du dårligt om natten? Tænker du på arbejdet i din fritid? Eller gør dine medarbejdere? Det kan være tegn på, at I er for hårdt pressede.

Symptomerne står på listen over ting, som faggrupper med høje følelsesmæssige krav i arbejdet skal være særligt opmærksomme på. Listen kan man finde i en ny kampagne fra Arbejdstilsynet, som samtidig kommer med råd til, hvordan stress kan forebygges i en hverdag, hvor følelserne ofte sættes på spil, sådan som det er tilfældet for pædagoger.

Læs mere om faresignalerne i Børn&Unges guide 

En håndfuld af rådene er særligt målrettet lederne. Til dem er hovedbudskabet, at det er jeres pligt som ledere at sikre det sunde arbejdsmiljø, og at et stærkt samarbejde med medarbejderne er afgørende for succes.

Arbejdstilsynets råd til lederne: Sådan kan I forebygge stress

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress som følge af høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Selvom der kan være situationer, hvor det er vanskeligt helt at undgå høje følelsesmæssige krav i arbejdet, skal du begynde med at kigge på, om kravene kan mindskes. Herefter skal du sørge for, at dine medarbejdere kan håndtere de høje følelsesmæssige krav, der fortsat er i arbejdet. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så har Arbejdstilsynet udarbejdet en ny vejledning til dig.

Find vejledningen på Arbejdstilsynets hjemmeside

3 vigtige tiltag, du kan iværksætte i samarbejde med dine medarbejdere:

1) Afklar, hvordan I bedst hjælper de mennesker, som I arbejder med, samtidig med, at I passer på jer selv. Det er vigtigt, I finder en fælles tilgang til, hvordan I går til opgaverne.

2) Sørg for, at dine medarbejdere har de nødvendige kompetencer og tiden til at løse de opgaver, der kræver en særlig følelsesmæssig indsats.

3) Skab også rum til, at dine medarbejdere kan tale med dig og hinanden om de følelsesmæssige belastninger, de oplever i hverdagen, fx ved møder, supervision eller overlap mellem vagter.

Et tæt samarbejde er helt afgørende

Arbejdstilsynet gør det klart, at et tæt og godt samarbejde er hjørnestenen, når det handler om forebyggelse af stress i fag med høje følelsesmæssige krav.

Tilsynet formuler det sådan her: 

”At forebygge stress som følge af høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker kræver en vedvarende, fælles indsats fra både ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen, bl.a. gennem arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Det er afgørende, at der er et godt samarbejde, og at I har en tæt dialog om de problemer, der kan være i arbejdet. Fx hvad der kan være årsag til problemerne, og hvordan problemerne bedst løses.”

Bliv dygtigere til at lede psykisk arbejdsmiljø

At styre en arbejdsplads trygt igennem en hverdag, der er præget af høje følelsesmæssige krav, er ikke noget, man automatisk kan, fordi der står leder på visitkortet. Det kræver viden.

Det kan du nu få på uddannelsen ’Ledelse af psykisk arbejdsmiljø’. Uddannelsen giver dig metoder og ny inspiration til at udvikle og fastholde et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø gennem ledelse af kultur og samarbejde.

KL, Forhandlingsfællesskabet (som BUPL og Lederforeningen tilhører) og Danske Regioner, har med midler fra overenskomsterne i 2021 udviklet uddannelsen til kommunale og regionale ledere med personaleansvar. Uddannelsen er skabt i samarbejde med arbejdsmiljøforsker Malene Friis Andersen.

Læs mere på Lederweb.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.