Truer både trivsel og kvalitet: Pædagogmangel øger krav til lederne

Mens antallet af børn med særlige behov stiger, får daginstitutionerne stadig sværere ved at skaffe pædagoger nok, advarer landets børnechefer i ny undersøgelse. Det kan få alvorlige konsekvenser og stiller store krav til lederne.
Barn er ked af det

Landets kommunale børnechefer er i stigende grad bekymrede for, at pædagogmanglen skader muligheden for at sikre den nødvendige kvalitet i daginstitutionerne.

Det viser en ny rundspørge foretaget af Epinion for BUPL blandt landets kommunale dagtilbudschefer.

Næsten ni ud af ti svarer, at der er kommet flere børn med særlige behov i kommunens daginstitutioner, og at det kræver uddannet personale at løse de pædagogiske opgaver.

Men to ud af tre dagtilbudschefer oplever samtidig, at det er blevet sværere at tiltrække pædagoger til ledige stillinger, og næsten halvdelen advarer om, at pædagogmanglen gør det vanskeligt at sikre kvaliteten i daginstitutionernes pædagogiske arbejde (se flere resultater nederst).

Advarer: Slider pædagoger og udhuler fagligheden

Det pædagogfaglige personales uddannelsesniveau er den vigtigste faktor for, at daginstitutionerne kan levere den nødvendige kvalitet.

Så der er en stor opmærksomhed blandt de kommunale dagtilbudschefer på, hvad der kan gøres, hvis man ikke kan skaffe pædagoger nok, lyder det fra Merete Villsen, dagtilbudschef i Aalborg Kommune og formand for Børne- og Kulturchefforeningens dagtilbudsnetværk.

Hun advarer om, at risikoen for, at der ikke bliver taget hånd om de børn og familier, som har brug for noget særligt, stiger i takt med den faldende pædagogandel.

”En af mine bekymringer er, at pædagoger står alene og bliver slidte, og det faglige miljø bliver udhulet i de områder, som er hårdest ramt af pædagogmanglen, til skade for både børn, familier og medarbejdere,” siger hun.

Ledere kæmper: Svære opgaver kræver pædagoger

En af de institutioner, som har kæmpet for at skaffe pædagoger nok, er Børnehuset Svanen i Gladsaxe Kommune.
Institutionen har en autismegruppe, og børn med diagnoser som Downs syndrom, cerebral parese og adhd er inkluderet i almengrupperne. Huset har sanserum, idrætssal, kreaværksted og sprogrum.

På trods af de gode rammer og spændende faglige opgaver har institutionen måttet kæmpe for at skaffe pædagoger nok, fortæller husets leder, Jeanne Hagemann:

”Jeg har de sødeste, dygtigste unge medhjælpere, men man kan ikke forvente, at de tager samlingen eller en svær forældresamtale eller står alene med resten af den blandede børnegruppe, når en stuepædagog skal til børneterapi med et barn med Downs. Det handler om små børns udvikling, dannelse og læring, og der er det fuldstændigt afgørende, at i hvert fald størstedelen af personalet er uddannet,” siger hun.

Svanens kamp er dog begyndt at bære frugt. Se institutionens gode råd til lederne om rekruttering og fastholdelse nederst.

Opfordring: Del ud af fagligheden og hold øje med trivslen 

Merete Villsen peger på, at det i institutioner, som presses af pædagogmangel, kan være særligt vigtigt for lederne at fokusere på tryghed, en veltilrettelagt dag og et godt arbejdsmiljø.

”Vi ved, at de faktorer spiller en stor rolle både i forhold til at fastholde medarbejdere og mindske sygefravær. For noget sygefravær handler om smitte fra børn og kolleger, men noget handler også om trivsel, arbejdsmiljø og kultur i institutionen. Så daginstitutionslederne har en vigtig opgave med at understøtte trivslen blandt personalet, særligt når hverdagen bliver presset,” lyder det.

De fagligt tunge opgaver – for eksempel arbejdet med børn med særlige behov – bliver sværere at løfte, hvis institutionerne er nødt til at ansætte unge ufaglærte pædagogmedhjælpere i stedet for pædagoger. Det stiller store krav til kulturen i institutionerne, understreger Merete Villsen: 

”I institutioner med lav pædagogandel er det ofte medhjælperne, som står med børnene, og der er både ledere og pædagoger nødt til at være opmærksomme på, hvordan man sikrer og formidler den pædagogfaglige praksis bedst. Jeg vil anbefale, at man stræber efter en kultur, hvor man blandt andet understøtter, at pædagogerne kan vejlede medhjælperne,” siger hun.

Opråb: Åbn for merituddannelse med løn 

En lang række daginstitutionslederes kamp for at skaffe flere pædagoger blev sat væsentligt tilbage, da Kommunernes Landsforening (KL) satte en stopper for kommunernes brug af lønnet merituddannelse af erfarne pædagogmedhjælpere. 

Formanden for Lederforeningen i BUPL, Eva Munck Immertreu peger på en genåbning af den mulighed som noget af det vigtigste, hvis pædagogmanglen skal mindskes på kort sigt. 

Netop dette er der også stort ønske om blandt landets dagtilbudschefer, lyder det fra Merete Villsen:

”Set fra vores synsvinkel er det noget af det vigtigste lige nu: En løsning, så vi igen kan merituddanne medhjælpere til pædagoger på vilkår, der ligner dem, vi havde, før muligheden for merituddannelse med løn blev fjernet,” siger hun og efterspørger desuden, at pædagoguddannelsen hurtigst muligt får det løft, regeringen har stillet i udsigt.

Få Svanens råd om rekruttering og fastholdelse

I 2020 forlod mange fastansatte og en tidligere leder Børnehuset Svanen, og siden har de pædagoger, som blev, og den nye leder Janne Hagemann iværksat deres egne rekrutteringstiltag. Få deres bedste råd her:

Vær offensiv i kampen om de samme få ansøgere
Få pushbeskeder på telefonen, så snart en jobansøgning tikker ind i systemet. Drop flere samtalerunder og krav om caseforberedelse. Hav hellere en kontrakt klar til en hurtig underskrift.

Vær imødekommende over for jobkandidaters særønsker
Se det som et plus, hvis de er i gang med en diplomuddannelse. Tilbyd oplæring, hvis ansøgeren har lederdrømme. Og imødekom ferieønsker.

Fleksibilitet og nærvær virker
Hav en mentorordning til nye medarbejdere. Afhold prøvetidssamtaler, og lyt til den ansattes undringer. Juster på skema eller arbejdstid, hvis det hjælper med at fastholde en medarbejder. Sørg for ledelse tæt på.

Fasthold med god ledelse og godt arbejdsmiljø
Dyrk både den faglige udvikling og det sociale fællesskab og sammenhold. Gå ud sammen som kolleger. Kan man grine sammen til fitness i fritiden, kan man og-så grine sammen på jobbet. Kollegerne skal være nogle, man glæder sig til at komme hen at være sammen med, og lederen skal være en, der altid har fem minutter, når en ansat spørger.

Kilder: Leder og pædagoger i Børnehuset Svanen.

Læs også: Opråb fra årets børneby: Børnene mangler pædagoger NU

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.