Sådan færdes I sikkert i naturnationalparker: Skab overblik, dæmp jer og hold god afstand

Naturvejleder giver råd til, hvordan turen i de nye naturnationalparker bliver sikker, også hvis I møder de store dyr på vejen.
Naturvejleder Jan Grundtvig fra Naturstyrelsen
Pædagogerne har ansvaret for at være fremsynede, når de færdes med børn i naturnationalparker. For eksempel ved at kigge ud i terrænet og se, om der er dyr i området, lyder det fra naturvejleder Jan Grundtvig.

Mange pædagoger er ikke helt trygge ved at gå med børnene ind i områder, hvor de kan støde på halvvilde heste og køer. Men de kan trygt bevæge sig rundt, hvis de følger naturvejleder Jan Grundtvigs råd, som du kan læse her:

Er det sikkert at gå ind bag en indhegning til for eksempel køer med en gruppe børn?  

”Ja, men det kræver, at man har faste regler for, hvordan det foregår, at man har styr på gruppen, og at man har en hensigtsmæssig adfærd. I naturen er der spilleregler, som man skal tilpasse sig. Jeg synes bestemt, at pædagoger skal tage ungerne med ud i de nye naturnationalparker, for der er rigtig mange gode oplevelser her og i naturen i det hele taget”. 

Læs også: Naturnationalparker splitter pædagoger: Begejstrede eller bekymrede

Hvordan kan man som pædagog forberede sig til turen i områder med græssende dyr?

”Det vil være en god idé, at man danner sig et overblik, eksempelvis over hvor stor indhegningen er, hvilke dyr der er, hvilke stier der er igennem området, og hvor indgangene til folden er. Har man mulighed for at besøge området uden børn, er det en god måde at forberede turen på.”

Hvordan skal pædagoger og børn bevæge sig rundt i områder med store dyr for at undgå farlige situationer?  

”Pædagogerne har ansvaret for at være fremsynet. For eksempel ved at kigge ud i terrænet og se, om der er dyr i området. Hvis der ikke er dyr i sigte, kan man gå trygt frem. Hvis man møder dyr, skal man tage bestik af, hvordan de reagerer. Går vejen meget tæt på den flok, der ligger, står eller tygger drøv, bør man vælge en anden vej, hvis det er muligt. Er det ikke muligt, må man gøre turen lidt kortere, vende om og gå tilbage. Er det en stor åben vidde, hvor dyrene står i den ene side, og stien går langt fra dyrene, kan man fortsætte frem. Men det er stadig pædagogernes ansvar at holde øje med dyrene”.   
 
Hvilke reaktioner hos dyrene skal man kigge efter?  

”Man skal lægge mærke til, om der er dyr i flokken, der har bemærket gruppen. Begynder dyrene at flytte på sig og blive urolige, er man kommet for tæt på. Et af de vigtigste råd er at holde en god afstand.”

Hvad er god afstand?  

”Jeg kan ikke sige en præcis afstand. Men god afstand er der, hvor dyrene ikke reagerer på, at du er der. Hvis dyrene begynder at sætte sig i bevægelse, er man klart kommet for tæt på.” 

Hvad skal pædagoger gøre, hvis en ko kommer tæt på, eller hvis de selv er kommet for tæt på?   

”Jeg håber ikke, at man kommer så tæt på, at dyrene ligefrem kommer efter gruppen. Men så er der ikke andet for end at samle børnene og stille og roligt gå væk og udvise så lidt interesse som muligt for den dyreflok, der er på arealet. Man må afbryde sin rute gennem terrænet og gå i stik modsat retning. Forhåbentlig vil dyrene fuldstændig miste interessen”. 
   
Men hvis ikke, skal man så prøve at løbe fra dem?  

”Man kan ikke løbe fra dyrene. Det kan godt være, at en ko ser lidt kluntet ud, men når først den kommer op i fart, vil de fleste mennesker blive indhentet. Hvis der er et træ eller buske, man kan føle sig tryg ved at stå op ad med børnene bag sig, kan man prøve det. Men lad mig sige det sådan: Den situation er ikke ønskværdig. Det vil absolut ikke være en god oplevelse, så det skal man undgå.”

Læs også: Angrebet af rasende ko: Hyggetur med børnene blev til mareridt
 
Er der andet, som pædagoger med børn skal være opmærksomme på, når de færdes i nærheden af de store græssere?  

”Man ikke skal lave for meget larm og vilde fagter på sin tur rundt. Det kan være svært med en gruppe børn, men der er læring i, hvordan man opholder sig i naturen. På samme måde, som der er spilleregler i trafikken, er der spilleregler i naturen. Det er vigtigt at understrege, at vilde dyr ikke er kæledyr. Man skal ikke klappe eller fodre dem, men respektere, at dyrene er der for at udføre naturpleje. Hvis der ingen dyr er i nærheden, kan børnene godt tumle rundt, larme og have det sjovt. Men hvis man på turen møder en dyreflok, skal man sørge for at få ro på gruppen.” 

Så selvom børnene synes, at de store dyr er spændende, skal man aldrig prøve at gå tæt på dem?

 ”Nej, det skal man slet ikke. Hvis man ser dyrene, kan man give sig god tid til at fortælle børnene om, hvad man ser. Men det skal være i ro og i god afstand. Man kan fortælle, at dyrene er i gang med at græsse, eller at de ligger og slikker solskin, eller hvad man nu oplever. Naturnationalparkerne er meget store. Når man går ind ad en låge, kan der gå rigtig lang tid, før man ser dyr. Måske ser man slet ingen.”

Læs hele Børn&Unges tema om naturnationalparkerne her.

Her skal de nye naturnationalparker ligge

Danmark får ifølge en politisk aftale 15 nye naturnationalparker, som vil brede sig over et areal på ca. 25.000 ha. De er placeret her:

● Fussingø ved Randers 
● Gribskov i Nordsjælland 
● Almindingen på Bornholm 
● Stråsø mellem Herning 
og Holstebro
● Tranum ved Jammerbugt
● Læsø Klitplantage 
● Hanstholm i Thy 
● Husby Klitplantage i 
Vestjylland 
● Kompedal Plantage i 
Midtjylland 
● Mols Bjerge i Djursland  
● Nørlund Plantage og 
Harrild Hede i Midtjylland 
● Draved Skov og Kongens Mose i Sønderjylland 
● Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn i Nordsjælland
● Bidstrupskovene på 
Midtsjælland 
● Ulvshale Skov på Møn

Formålet med naturnationalparkerne er at give plads til, at større arealer kan få lov til at eksistere på naturens egne præmisser. Her får dyr som de store græssere – køer, heste og bisonokser – lov til at leve vildt til gavn for biodiversiteten.

Læs mere om naturnationalparkerne her.

Læs hele Børn&Unges tema om naturnationalparkerne her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.