Naturnationalparker splitter pædagoger: Begejstrede eller bekymrede

Mens nogle pædagoger ser frem til nye naturoplevelser med børnene, er andre dybt bekymrede for udsigten til at møde store græssende dyr i de nye naturnationalparker. BUPL efterlyser retningslinjer, og minister inviterer til en ’åben snak’ om pædagogernes bekymringer.
Foto af naturnationalpark med illustrationer af børn, pædagog og græssende dyr
Miljøminister Lea Wermelin (S) mener, at erfaringsudveksling fra pædagoger, der ofte færdes med børn blandt store græssende dyr, kan gøre andre pædagoger mere trygge.

I marts løftede regeringen og partierne bag natur- og biodiversitetspakken sløret for, hvor 15 nye naturnationalparker skal at ligge. Her skal store græssende dyr sættes ud i terrænet for at skabe en varieret natur og styrke biodiversiteten. 

Udsigten til at kunne møde en flok store fritgående dyr på udflugten med børnene splitter pædagoger i institutioner nær de kommende naturnationalparker. Nogle er begejstrede, mens andre er dybt bekymrede.

I Skovbørnehaven Søborgen i Nødebo glæder pædagogerne sig til at få en naturnationalpark i baghaven.
”Det kan kun være med til at udvide vores horisont i forhold til dyrene at opleve en anden dyreflok, end vi er vant til. Der har været talt om elge, køer, heste og hjorte, men det ligger ikke fast endnu,« siger leder Mike Birkedal. 

Men andre pædagoger tæt ved de kommende naturnationalparker deler langtfra den begejstring. Især udsigten til at møde de udsatte køer vækker bekymring. Blandt andet hos pædagog Malthe Tegtmejer fra Hanstholm ­Naturbørnehave. 

”Vi vil aldrig gå ind i en indhegning med vilde køer med en gruppe børn. Børnene gør ikke altid, hvad man siger, slet ikke hvis de bliver bange. Hvis min stemmeføring pludselig bliver nervøs, vil det påvirke børnene, og man kan ikke styre, hvordan de reagerer. Børnenes sikkerhed kommer altid først,« siger han. 

Kommunen forbyder turen

Længere sydpå i Tønder Kommune glæder de sig over udsigten til den nye naturnationalpark. Den ligger godt i tråd med den styrkede pædagogiske lærerplans fokus på natur, udeliv, science og bevægelse, fortæller pædagogisk konsulent Hanne Gammelgaard.

Men pædagoger og børn kommer ikke til at gå ind i indhegninger med køer, understreger hun. Det har kommunen besluttet. 

”Vi vil ikke gå ind til en flok køer med børn. Vi holder os på den anden side af hegnet. Så snart vi er ovre i køer, er det for farligt at bevæge sig derind med småbørn. Det kan vi ikke tage ansvar for, for det kan jo gå grueligt galt,” siger hun. 

Er det farligt?

Uheld i mødet mellem græssende dyr og mennesker sker sjældent, viser erfaringer fra de områder, hvor køer i dag går frit som en del af naturplejen. Men ulykker sker. Det fremgår af et notat fra Københavns Universitet, udarbejdet til Naturstyrelsen i 2020. Møder mellem kvæg og mennesker i den danske natur har de senere år ført til ét dødsfald og flere personskader. Omfanget af episoder kendes ikke nøjagtigt, da ingen registrerer eller kortlægger ulykkerne. 

'Der er med andre ord ikke klar viden om problemets reelle omfang, og der er ikke fuld klarhed over, hvordan fremtidige episoder kan undgås,' skriver forskerne i notatet. 

De peger på, at mange mennesker i dag er uvidende om, hvordan de skal agere, hvis de møder store græssere i naturen. Derfor handler de ofte uhensigtsmæssigt i nærheden af de store dyr, som bliver utrygge og aggressive, og det er årsagen til flere af ulykkerne

Læs også: Angrebet af rasende ko: Hyggetur med børnene blev til mareridt

BUPL efterlyser retningslinjer

Naturnationalparkerne er en gave, som byder på noget spændende og godt for børn, men som også bliver en pædagogisk udfordring i forhold til pædagogernes ansvar. Det mener BUPL-formand Elisa Rimpler, som forstår pædagogernes bekymring. 

”En del af vores dannelse som mennesker handler om at have et forhold til naturen og lære den at kende. Naturen kan give helt fantastiske oplevelser. Men ingen børn eller pædagoger skal komme til skade i naturen. Det skal vi for alt i verden undgå,” siger hun. 

Elisa Rimpler efterlyser derfor materialer og retningslinjer fra Miljøministeriet og Naturstyrelsen og peger på et behov for vidensdeling med hjælp fra naturpædagoger, naturvejledere eller andre med erfaring. Også de enkelte kommuner er som arbejdsgivere forpligtet til at stille de rigtige redskaber til rådighed, understreger hun. 

”At færdes i naturen med børn og unge er ikke uden risiko. Det er vigtigt, at vi kender spillereglerne. Der skal altid ske en vurdering af sikkerheden, som pædagogerne selv må foretage, men det skal være ud fra klare forudsætninger og viden,” fastslår BUPL’s formand. 

Læs også: Sådan færdes I sikkert i naturnationalparker

Ministeren: I skal føle jer trygge

Miljøminister Lea Wermelin (S) mener, at nøglen til at få skabt tryghed hos pædagogerne er mere viden og erfaringsudveksling fra de pædagoger, der har erfaringer med at færdes med børn blandt store græssende dyr.

”Vi vil lave et projekt sammen med de store organisationer, som har ansvar for børn og unge, om hvordan vi kan sikre mest tryghed. Vi er netop er optaget af at tage denne her snak åbent og nå derhen, hvor flest muligt kan føle sig trygge,” siger hun.
 

Her skal de nye naturnationalparker ligge

Danmark får ifølge en politisk aftale 15 nye naturnationalparker, som vil brede sig over et areal på ca. 25.000 ha. De er placeret her:

● Fussingø ved Randers 
● Gribskov i Nordsjælland 
● Almindingen på Bornholm 
● Stråsø mellem Herning 
og Holstebro
● Tranum ved Jammerbugt
● Læsø Klitplantage 
● Hanstholm i Thy 
● Husby Klitplantage i 
Vestjylland 
● Kompedal Plantage i 
Midtjylland 
● Mols Bjerge i Djursland  
● Nørlund Plantage og 
Harrild Hede i Midtjylland 
● Draved Skov og Kongens Mose i Sønderjylland 
● Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn i Nordsjælland
● Bidstrupskovene på 
Midtsjælland 
● Ulvshale Skov på Møn

Formålet med naturnationalparkerne er at give plads til, at større arealer kan få lov til at eksistere på naturens egne præmisser. Her får dyr som de store græssere – køer, heste og bisonokser – lov til at leve vildt til gavn for biodiversiteten.

Læs mere om naturnationalparkerne her.

Læs hele Børn&Unges tema om naturnationalparkerne her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.