Sådan dæmper I støjen: Stil jer selv disse spørgsmål

Det larmer, når mange mennesker er samlet. Især når der er børn. Men I kan godt skrue på lydniveauet. Her er de spørgsmål, I kan stille til indretning, pædagogik og organisering, hvis I vil dæmpe støjen.
Pige holder sig for ørerne
Støj stresser os, men der er noget at gøre ved de høje lydniveauer. Stil jer selv disse spørgsmål.
?

Hvad kan vi gøre ved vores indretning

Hvad kan vi lære af biblioteket?

Store rum kan indrettes i mindre legekroge og mødesteder ved hjælp af møbler, planter, belysning og gardiner. Det dæmper ikke støjen, men inviterer til mere afdæmpet adfærd – ligesom man kender det fra biblioteket. Det kaldes derfor for ’bibliotekseffekten’.

 

Absorberer vores inventar støjen?

Bløde møbler og puder er gode til at absorbere støj. Både opslagstavler og billeder kan købes som støjabsorberende plader.

 

Hvordan påvirker vores udstyr lydniveauet?

Nogle materialer dæmper lyden bedre end andre. Plastkasser kan erstattes med kurve, og et bordfodboldspil kan købes med korkbolde og glaslåg.

 

Har vi kigget opad?

Loftet er den største sammenhængende flade i et rum. Det kan derfor give en stor effekt, hvis den reflekterer støjen mindre.

?

Hvad kan vi gøre ved vores organisering

Hvornår støjer vi mest?

Er støjen værst, når børnene tjekker ind og ud, når der bliver serveret mad, eller når mange er i garderoben samtidig? Overvej, om funktioner og aktiviteter med trængsel kan spredes, opdeles eller flyttes.

 

Kan vi indkapsle støjen?

Tænk over, at jeres støjende aktiviteter bliver begrænset til bestemte rum eller steder og ikke forstyrrer andre aktiviteter.

 

Hvordan bruger vi pladsen?

Brug alle rum – nogle gange også personalerum og kontor. Husk også arealerne udenfor. Skab små stationer, hvor man kan samles i mindre grupper.

 

Har vi styr på tingene?

Det skaber uro, hvis medarbejderne løber rundt og leder efter ting, så sørg for, at hvert team har deres egne skabe med det, de skal bruge.

?

Hvad kan vi gøre ved vores pædagogiske praksis

Har vi tilbud til alle?

Hvis der er tilbud til alle, er der længere til kedsomhed og konflikter. Tag højde for børnenes forskellighed, når I planlægger jeres aktiviteter.

 

Har vi samme støjgrænse?

Tal om, hvad jeres grænse for støj er, og vær enige om at gribe ind overfor støjende adfærd. Ellers risikerer I, at der opstår gnidninger mellem jer.

 

Er støjen ligeligt fordelt?

Nogle aktiviteter støjer uundgåeligt. De kan fordeles, så samme pædagog ikke er udsat for støj hele dagen. Husk, at vores hørelse og tolerance overfor støj ændrer sig med alderen.

 

Hvad siger børnene?

Tag støj med i en børnemiljøvurdering. Så får I indblik i, hvad børnene mener om støj, og samtidig øges børnenes fokus på støjende adfærd.

 

Kilde: Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA)

Det skal du gøre

Det er vigtigt at reagere, hvis der er problemer med støj på din arbejdsplads, eller hvis du oplever problemer med din hørelse.

  • Gå til din arbejdsmiljørepræsentant eller leder, hvis du oplever problemer med støj på arbejdet. Husk også at beskrive problemet, når I gennemfører APV.
  • Gå til din læge, hvis du har mistanke om, at du har fået en høreskade. De fleste får nedsat hørelse med alderen. Hvis du udskyder lægebesøget, kan det derfor være sværere at skelne mellem, hvad der skyldes alder, og hvad der skyldes en skade.
  • Du kan også kontakte din lokale hørekonsulent i kommunen. Du kan få hjælp til kontakt i Høreforeningen.
  • Gå til den lokale fagforening og få vejledning, hvis du har mistanke om, at høreskaden skyldes arbejdet. Jo flere der anmelder høreskader, desto lettere er det at få sat fokus på problemer med støj og akustik i institutionerne.

    Læs mere her

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.