Støj

Pædagoger i dagtilbud og SFO’er er blandt de faggrupper, der er mest generet af støj på arbejdet. Et højt støjniveau har også konsekvenser for børnene.

Der er solid evidens for, at støj svækker børns indlæringsevne og sproglige udvikling. Tosprogede og børn med koncentrationsvanskeligheder er dobbelt ramt.

I kan opnå mærkbare forbedringer med enkle midler

Heldigvis kan man gøre meget for at reducere støjen ved at se på akustikken, på indretningen og på den måde børn og voksne færdes i rummene.

Hent inspiration og værktøjer til at dæmpe støjen i dagtilbud og SFO, læs om konkrete erfaringer, find genveje til regler og lovgivning om støj og meget mere på Branchearbejdsmiljørådets (BAR) hjemmeside

Se også guiden: 

Undgå unødig støj

Unødig støj udgør et af de værste problemer i pædagogers arbejdsmiljø. Det er der ingen grund til. Først og fremmest skal akustikken være i orden. Derudover kan lydniveauet dæmpes med pædagogik.

Det er forskelligt, om man oplever lyd som støj. Derfor er det nødvendigt både at reducere den støj, der kan måles, og den lydpåvirkning, der opfattes som støj. Begge dele kan resultere i arbejdsskader og dårlig trivsel.

Sæt fokus på støj

Selv om kun én enkelt pædagog synes, at det støjer, har institutionen et fælles problem, som I kan drøfte på et personalemøde eller i arbejdsmiljøgruppen.

Brug arbejdspladsvurderingen, og begynd med at stille jer selv spørgsmål som:
  • Skal vi hæve stemmen for at kunne tale sammen?
  • Hvor og hvorfor støjer det?
  • Hvordan er vores akustik og efterklang?
  • Hvordan kan vi mindske støjen med pædagogiske tiltag?
Gå til læge og BUPL

Vent ikke med at gå til læge, hvis du har mistanke om, at du har fået en arbejdsrelateret høreskade. Med årene får de fleste mennesker nedsat hørelse, så hvis du udskyder lægebesøget, er det sværere at skelne mellem, hvad der er en skade, og hvad der skyldes din alder. Kontakt under alle omstændigheder BUPL. Jo flere der anmelder høreskader, desto lettere er det at få sat fokus på de akustiske forhold i institutionerne.

Typiske støjskader
  • Nedsat høreevne
  • Tinnitus
  • Overfølsomhed overfor dagligdags lyde
  • Stress kan udløses af støj
Sådan dæmper I støjen

Der findes ikke en facitliste over, hvordan man dæmper støjen i dagtilbud og SFO. Institutionerne er forskellige, og løsningerne bør tilpasses det enkelte sted. Men Børn&unge har samlet en stribe forslag til, hvad I kan gøre.

Læs hele guiden i Børn&Unge’s artikelarkiv

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.