Nyt værktøj skal reparere pædagogers psykiske arbejdsmiljø

Ny vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker kan være et redskab til at få arbejdsgiverne til at leve op til deres ansvar i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Føler du dig presset, så sig det højt, råder faglig sekretær i BUPL Johnny Gaardsdal.
barn der græder
Børns gråd er en af de faktorer, der gør, at der er høje følelsesmæssige krav i pædagogers arbejde. Men man skal ikke blive syg af de høje følelsesmæssige krav, understreger faglig sekretær Johnny Gaardsdal fra BUPL.

Børnene på Gul stue i vuggestuen græder nærmest konstant. Det er svært for tiden, og tankerne om arbejdet bliver ved at køre rundt i hovedet, når du kommer hjem – også efter du har slukket lyset for at sove. Sådan kan virkeligheden se ud for pædagoger, der reagerer på, at arbejdet stiller høje følelsesmæssige krav. Nu har de fået lidt bedre muligheder for at gøre noget ved det.

Arbejdstilsynet har nemlig udgivet en vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Den er et godt redskab til at forbedre arbejdsmiljøet i dag- og fritidstilbud, siger Johnny Gaardsdal, som er medlem af forretningsudvalget i BUPL med politisk ansvar for arbejdsmiljø.

”Høje følelsesmæssige krav er et grundvilkår i pædagogik. Men man skal ikke blive syg af det, og det er arbejdsgiverens pligt at forebygge, at det sker. Her kan vejledningen bruges, fordi den peger på forebyggende foranstaltninger,” siger han.

Sig det højt, hvis du er presset

Oplever du som pædagog tegn på, at noget er galt, er det afgørende at sige det højt til enten din arbejdsmiljørepræsentant, lederen eller den lokale fagforening.

”Hvis arbejdsgiverne ikke lever op til deres ansvar, kan man med vejledningen i hånden sige, at det skal de. Man skal for eksempel sørge for at fordele arbejdet, så belastningerne ikke altid rammer de samme,” siger Johnny Gaardsdal.

Direktør i Arbejdstilsynet, Sine Frederiksen, peger også på, at vejledningen er tænkt som en hjælp til både at forebygge og gribe ind, hvis arbejdsmiljøet er på vej i den gale retning.

"Det kan være både meningsfuldt og givende at arbejde med mennesker, som har det svært eller har en udfordrende adfærd. Men nogle gange stiller det også høje følelsesmæssige krav til den enkelte medarbejder - og her skal arbejdsgiveren være opmærksomhed på, at arbejdsgiveren har pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets vejledning indeholder netop konkret hjælp til, hvad man kan gøre på arbejdspladsen, hvis der er udfordringer med høje følelsesmæssige krav," siger hun. 

Læs også: Desperate pædagoger: Børnene græder mere end før

BUPL har sat aftryk på vejledningen

BUPL har skubbet på for, at vejledningen skulle blive til noget, fordi mange pædagoger oplever de høje følelsesmæssige krav. Samtidig har BUPL været med i et udvalg, som har givet input til vejledningen.

”Vi har blandt andet fået med, at det er vigtigt med forberedelse, supervision og sparring for at have et godt arbejdsmiljø,” fortæller Johnny Gaardsdal.

Endnu et BUPL-aftryk er, at de pædagogfaglige ledere er omfattet af vejledningen.

”Deres arbejdsgivere er også ansvarlige for, at rammerne er i orden. Det er blevet tydeligere med vejledningen,” siger han.

Læs også: Pædagoger lærer at tackle børnegråd

Tegn på, at noget er galt

Vejledningen rummer en liste over tegn på, at risikoen for sikkerhed eller sundhed ikke er effektivt forebygget for den enkelte medarbejder. Her er den korte udgave. 

 • Søvnproblemer
 • Mental eller fysisk udmattelse
 • Let til tårer, nedsat humør eller øget irritabilitet
 • Svært ved at slippe tanker om arbejdet i fritiden
 • I konstant alarmberedskab
 • Hukommelsesproblemer eller koncentrationsbesvær 
 • Oplevelse af faglig utilstrækkelighed
 • Tendens til at isolere sig socialt
 • Ligegyldighed eller følelsesløshed
 • Afmagt, håbløshed eller skyldfølelse

Find den nye vejledning hos Arbejdstilsynet 

Høje følelsesmæssige krav ifølge vejledningen

Forstås som arbejde, der indebærer direkte eller indirekte kontakt med mennesker, herunder borgere og kunder, og hvor kontakten stiller høje krav til at: 

 • sætte sig ind i, rumme eller håndtere disse menneskers tænkning, følelser eller adfærd,
 • håndtere eller skjule egne tanker og følelser eller 
 • tilpasse kommunikation eller adfærd til de mennesker, der arbejdes med. 

Kilde: Arbejdstilsynet 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.