Ny i BUPL's etiske råd: Som ledere har vi en særlig pligt til at interessere os for etik

Pædagogiske ledere har et stort ansvar for at udbrede kendskabet til og understøtte den pædagogiske faglighed. Her hjælper et stærkt fokus på etik, mener nyvalgt ledermedlem af Etisk Råd.
Pædagogfaglig leder Kristina Avenstrup er nyt medlem i BUPL's etiske råd

Kristina Avenstrup er til daglig leder af Børnehusene Kokkedal. Snart skal hun til at diskutere etik meget mere, end hun et vant til, for hun er netop blevet medlem af BUPL’s Etisk Råd.

Og det er hun rigtig glad for. Hun mener nemlig, at hun som leder har en særlig forpligtelse til at interessere sig for etik. Det er hende, der ’sidder med det etiske eller moralske kompas i hånden’ og skal sætte en retning for sine medarbejdere. 

”Når vi ved, at tilpasning til det sociale fællesskab vejer tungere for medarbejderne end den enkeltes værdier, er det ekstra vigtigt, at vi sætter fokus på fælles reflekterede værdier,” siger hun.

At styrke de fælles værdier stiller hende også stærkere, når hun for eksempel skal diskutere muligheder og begrænsninger for udfoldelsen af de pædagogiske rammer med beslutningstagerne på kommunalt plan, mener hun.

Hvilke værdier har jeg?

BUPL’s etiske råd blev etableret i 2010. Hvert andet år, efter en kongres, er der udskiftning blandt medlemmerne. Den udskiftning betød, at Kristina Avenstrup sætter sig på en af de ledige pladser i rådet.

Hun håber, at medlemskabet kan gøre hende klogere på etik og pædagogik.

”Det handler om at udvide grænselandet mellem det professionelle og personlige ved at spørge sig selv og hinanden: Hvilke værdier har jeg med mig, og hvordan kan det være med til at udvide mit professionelle virke,” lyder spørgsmålet fra børnehuslederen fra Kokkedal.

Vi har en vigtig samfundsopgave

Hun håber også, at Etisk Råd samlet set kan være med til at udvikle og understøtte et fælles pædagogisk fagsprog. 

”Det er så vigtig en samfundsopgave vi har, men vi står med et stort rekrutteringsproblem, og nogle ting omkring faget kalder på en styrkelse af både selve faget og af fagsproget,” siger hun og tilføjer, at hun ved, at hun bevæger sig på en knivsæg, når hun kritiserer det fag, hun selv er en del af.

Men hun gør det med et stort hjerte, fordi hun er en faglig stolt pædagog og leder, der har sit hjerte solidt plantet i praksis. 

”Hvor ville det være fantastisk, hvis vi kunne få flere til at vælge pædagogfaget. Her er det etiske vigtigt, fordi det er med til at kommunikere vores professionsidentitet,” siger hun.

Kommer med viden om normkritik

I løbet af sin tid som leder i Kokkedal har Kristina Avenstrup været med til at udvikle flere store projekter, som hun mener åbner flere deltagelsesmuligheder for alle børn og familier. Senest et BUPL-støttet projekt om nytænkning af traditioner i dagtilbud. 

Nu håber hun på, at hendes viden om blandt andet køn, normkritik og en mangfoldig brugergruppe kan sættes i spil i Etisk Råd, for:

”Er vi ikke forpligtet til at kaste et kritisk blik på vores traditioner?” spørger hun.

Læs portræt af Kristina Avenstrup i Ledetråden

Her er medlemmerne af BUPL’s etiske Råd:

Maj Luffe Andersen, Børnehuset Gnisten, Søborg
Daniel Mortunach Storsveen, Højvangskolen, Århus
Lilian Bjelke, TitiBo-gruppen, Allerød
Louise Birch-Cheng, Kærnebyskolen, Ålborg
Kristina Avenstrup, Børnehusene Kokkedal
Birgitte Conradsen, næstformand BUPL
Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus
Bo Morthen Petersen, faglig sekretær, BUPL Hovedstaden

Eksternt tilknyttet:
Karen Prins, lektor og Ph.d. Karen Prins, Københavns Professionshøjskole
Søren Engels, postdoc, forsker ved institut for Mennesker og Teknologi Roskilde universitet

Læs mere om etisk råd i BUPL her

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.