Ny FN-dag sætter spot på børns livsvigtige leg

Den 11. juni er FN’s nye ’Internationale Dag for Leg’, som skal sætte fokus på legens enorme betydning for børns trivsel og udvikling. Legen er livsvigtig, fastslår BUPL-formand Elisa Rimpler, der ser dagen som en påmindelse om at tage leg alvorligt.
Ny legedag sætter spot på børns livsvigtige leg
Det er i leg og bevægelse, børn udvikler sig mest. Derfor glæder det BUPL, at ny legedag har fokus på børns ret til fri og fantasifuld leg.

Et barn, der leger, er et barn i trivsel. Og det er først og fremmest gennem leg, at børn udvikler sig motorisk, sprogligt og socialt. 

Det er velkendte sandheder for pædagoger, der hver dag arbejder med at få alle børn med i legen og at etablere udviklende, inkluderende og lærerige legemiljøer i daginstitutioner, SFO’er og klubber.

Derfor vækker det glæde i BUPL, at FN nu er med til at markere legens enorme betydning i pædagogers arbejde og for børns udvikling med en ny ’International Dag for Leg’ den 11. juni 2024.

”Legen er livsvigtig for børn. Derfor er Legens Dag en påmindelse om, at vi som voksne og fagprofessionelle skal tage den dybt alvorligt. Det er i legen, børnene bliver til, og legen har en værdi i sig selv. Men vi ved, at legen blandt andet giver adgang til at udvikle fantasi, kreativitet, sprog, motorik, sociale kompetencer og tiltro til egne evner,” lyder det fra BUPL-formand Elisa Rimpler.

Som pædagoger er én af vores vigtigste opgaver at stå vagt om legen.

Elisa Rimpler, BUPL-formand

Børn har brug for at lege hver dag

Den nye Internationale legedag blev vedtaget af FN’s Generalforsamling i marts i år på opfordring fra medlemsstater og en lang række civilsamfundsorganisationer, virksomheder, fonde og andre interessenter. Dagen skal fejres hvert år den 11. juni og altså for første gang i år.

Elisa Rimpler er først og fremmest glad for det særlige fokus i en tid, hvor pædagoger også oplever, og undersøgelser dokumenterer, at legen er under pres.

En omfattende undersøgelse af danske børns legekultur fra 2023 viser, at børns leg, hverken er lige så fantasifuld, fri eller fysisk, som den var engang. Og der er blevet mindre tid til leg i børns fritid: Blandt andet er antallet af børn ved skolestart, der ifølge forældrene leger dagligt i deres fritid, faldet fra 84 procent i årene før skolestart til 59 procent ved skolestart. Når børnene er 10-12 år, leger kun 37 procent dagligt i fritiden og for de 13-15-årige er tallet nede på 21 procent.

”Børn holder op med at lege tidligere og tidligere. Det skal vi tage dybt alvorligt og som pædagoger er én af vores vigtigste opgaver at stå vagt om legen. Børn har både brug for og ret til at lege hver dag,” siger Elisa Rimpler.

Verdens børn om leg

  • Ifølge FN siger 71 procent af børn, at leg er vigtigt, fordi det gør dem glade. Og 58 procent siger, at leg hjælper dem med at få venner og have det sjovt med andre.
  • Det estimeres, at 160 millioner børn i verden arbejder i stedet for at gå i skole eller lege.
  • Kun 1 ud af 4 børn leger regelmæssigt på gaden i dag. I bedsteforældrenes generation var tallet næsten 3 ud af 4 børn.

Kilde: International Day of Play | United Nations

Leg er en menneskeret

  • Den 11. juni 2024 markerer FN for første gang den Internationale Dag for Leg - og herefter hvert år på denne dato. 
  • Børns ret til leg er sikret af FN's Børnekonvention, der blev vedtaget den 20. november 1989. Artikel 31 lyder: 'Alle børn har ret til at hvile sig, til fritid, til at lege og deltage i kulturelle og kreative aktiviteter'. 
  • FN's nye internationale legedag skal minde os om, hvor vigtig legen er for børn overalt i verden. 

Læs mere FN’s hjemmeside

Gå på opdagelse i børns leg i BUPL's forskningsunivers

Udforsk børns leg

I BUPL's forskningsunivers finder du artikler og rapporter med ny viden om forskning i børns leg. Få også inspiration til, hvordan du som pædagog kan fremme legen for det enkelte barn og skabe inkluderende og udviklende legemiljøer for alle børn.

Gå til temasiden i forskningsuniverset her

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.