Ny aftale om folkeskolen: Det betyder det for dig som skolepædagog

Farvel til understøttende undervisning og 45 minutters bevægelse. Ny aftale om folkeskolen lover mere frihed – også til at reducere skoledagens længde. Men kortere skoledag betyder ikke automatisk flere penge til fritidsområdet.
Voksen og børn øver drama
Der er brug for flere penge til fritidsområdet, hvis skoledagen bliver kortere. Ellers bliver der ikke overskud til de sjove aktiviteter som for eksempel drama.

Slut med understøttende undervisning og centrale krav om bevægelse. En ny aftale om folkeskolen afskaffer de sidste kerneelementer i den folkeskolereform, der blev indført for 10 år siden.

’Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse’ betyder ændringer, der også kræver en justering af folkeskoleloven. Derfor vil de fleste ændringer først kunne træde i kraft fra skoleåret 2025/26.

Her er de elementer, der er vigtige for dig som pædagog

Afskaffelse af understøttende undervisning
Pengene, der er blevet brugt til understøttende undervisning, skal blive i skolen og havner i stedet i en såkaldt timebank, som både kan anvendes til indsatser, der styrker kvaliteten i undervisningen i fagene, herunder tovoksenordninger, holddannelse, co-teaching mv., og til indsatser, der styrker kvaliteten i fritidstilbud.

I alt vil timebanken indeholde 2,7 milliarder kroner til lokal prioritering, heraf kan kommunalbestyrelserne beslutte at anvende op til 510 millioner kroner til at kompensere fritidstilbuddene, hvis man beslutter at gøre skoledagen kortere.

Frihed til kortere skoledage
Kommuner og skoler får udstrakt frihed til at tilrettelægge skoledagen ud fra lokale forhold og hensyn. Kommunalbestyrelsen tager stilling til skoledagens længde. Beslutningen om at afkorte den samlede undervisningstid skal fremover kunne tages for en hel skole ad gangen, og der vil ikke være krav om omfangsrige pædagogiske begrundelser.

Mindre undervisningstid
Den samlede undervisningstid fra børnehaveklassen til 9. klasse inkl. fagtimer og pauser afkortes med 320 timer, hvilket svarer til 32 timer om året. I Indskolingen bliver skoleugen to timer kortere.

Afskaffelse af centralt krav om 45 minutters bevægelse
Det skal være slut med regulering af motion og bevægelse fra centralt hold. Det skal i stedet være op til den enkelte skole at bestemme, hvordan og i hvilket omfang motion og bevægelse skal indgå i undervisningen.

Afskaffelse af centralt krav om lektiehjælp og faglig fordybelse

Kompetenceudvikling til lærere og pædagoger
Der gives mulighed for at prioritere op til 200 millioner kroner årligt til materialer og kompetenceudvikling lokalt. De nye midler skal i de første år særligt prioriteres til kompetenceudvikling i specialpædagogik og klasseledelse.

Derudover afsættes 155 millioner kroner årligt og fuldt indfaset til at kommunerne kan opkvalificere lærere og pædagoger bl.a. via den psykologfaglige overbygningsuddannelse.

Pædagogisk indsatsplan
Der skal udvikles en skabelon for en pædagogisk indsatsplan, som kommunerne kan benytte i deres arbejde med at sikre, at alle børn trives fagligt og socialt. 

’Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse’ er indgået mellem partierne bag folkeskoleforliget: Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

 

Der er brug for pædagogfaglighed i skolen

Da folkeskolereformen for 10 år siden blev en realitet, blev pædagoger tiltænkt en nøglerolle i blandt andet understøttende undervisning og krop og bevægelse. Men det behøver ikke at svække pædagogers rolle i skolen, at de funktioner nu står til at bortfalde, mener Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på Via University College og ekspert på skoleområdet. 

”Det er langt stærkere for pædagogers rolle at være en del af skolen på de præmisser, som skolen har. Lærer-pædagog-samarbejdet, som blev intensiveret med skolereformen, håber og tror jeg ikke forsvinder, for det er fuldstændig afgørende. Der er brug for pædagogfaglighed i skolen,” siger han. 

Det kan styrke pædagogfagligheden, at man integrerer såvel det understøttende som bevægelsen i selve undervisningen, mener Andreas Rasch-Christensen. 

”I stedet for at vi har særskilt understøttende undervisning, så giver det god mening at lave det understøttende der, hvor undervisningen er, men så have pædagogerne med, ligesom pædagogerne kan bidrage til at arbejde med krop og bevægelse som et led i skolens undervisning. Det må være bedre end, at man som pædagog har for eksempel understøttende undervisning alene fra 2 til 3,” siger han. 

En stærk SFO er afgørende

Hvis den nye aftale styrker pædagogen i skolen, kan det til gengæld gå ud over fritidsdelen, når fritidsinstitutionerne ikke automatisk bliver kompenseret for længere åbningstid, påpeger Andreas Rasch-Christensen. 

”SFO’en er enormt betydningsfuld, og den har også i retorikken fået en revitalisering, så man nu snakker om vigtigheden af området. Man skal så også kommunalt sikre sig, at man når fra ord til handling. Jeg kan godt være bekymret for, at det går ud over SFO’en, hvis skoledagens længde reduceres.”

Ud fra et fagligt perspektiv er SFO-tiden enormt vigtig, påpeger Andreas Rasch-Christensen:

”Det er helt afgørende, at vi har en stærk SFO, blandt andet fordi vi har fokus på fællesskab og inklusion. Når vi taler om behovet for at udvikle gode og trygge fællesskaber, gør det ikke noget, at der er forskellige fællesskaber i løbet af skoledagen, fællesskaber bygget op om fag og undervisning, og fællesskaber i SFO-tiden, som kan noget andet,” siger han. 

Bekymret for fritiden

I BUPL er formand Elisa Rimpler også bekymret for fritidsområdet. Den lokale frihed til kommunerne betyder, at pengene ikke automatisk kommer over i SFO’er og klub, når skoledagen bliver kortere.

”Det er bekymrende for pædagogernes mulighed for at arbejde med børns trivsel og udvikling. I forvejen er fritidsområdet sparet i bund. 2,5 milliarder er der forsvundet fra fritiden siden 2013, og min frygt er, at fritiden bliver endnu hårdere presset med denne aftale,” siger hun.

Glemmer kvalitet i fritidstilbuddene

Forældrenes Landsorganisation, FOLA, ærgrer sig over, at ’Folkeskolens kvalitetsprogram’ ikke også inkluderer kvalitet i fritiden. En kortere skoledag betyder udvidet åbningstid i SFO og klub, men her er aftalen underfinansieret, mener Signe Nielsen, formand for FOLA.

”Det er helt grotesk, at der ikke er sat penge af til udvidet åbningstid i SFO og klub. Det viser bare, at der er alt for mange politikere, som er totalt ligeglade og måske i virkeligheden også ret uvidende om, hvor vigtig den frie tid i SFO og klub er for vores børn og unges liv.” 

Fritidsområdet har brug for mere politisk opmærksomhed, mener Signe Nielsen.

”Når der ikke er en selvstændig lovgivning for et område, vil det altid stå svagt og blive klemt og glemt. Det er hele behandlingen af fritidsområdet et bevis for. Vi vil opfordre alle parter til at gå sammen om at kræve en selvstændig lovgivning for fritidsområdet, det er kun sådan, at vi kan give fritidspædagogikken den renæssance, som der er så voldsomt brug for, når vi har en mistrivselskrise, der bare buldrer derudad,” fastslår formanden for FOLA.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.