Nu starter OK-forhandlingerne: Her kommer kampen til at stå

BUPL’s forhandlinger ved OK24 er nu officielt gået i gang, og planen er klar: Læs her, hvad BUPL lægger særlig vægt på ved forhandlingsbordet, og hvornår en ny overenskomstaftale skal være i hus.
Aktivister fra BUPL og flere andre fagforbund, OK24
Hvis velfærden også i fremtiden skal have relevans for borgerne, er det nødvendigt at skrue op for fagligheden og kvaliteten. Og her er gode overenskomster afgørende, lød budskabet til de mange fremmødte.

Pladsen foran Kommunernes Landsforenings hovedkvarter på Islands Brygge var fyldt med aktivister fra BUPL og flere andre fagforbund, da BUPL 4. januar tog hul på overenskomstforhandlingerne med de kommunale arbejdsgivere fra KL.

Og beskeden til de fremmødte fra medlem af BUPL’s forretningsudvalg Lars Søgaard Jensen var klar: 

”Vi vil have gode, attraktive arbejdspladser. Arbejdspladser, der tiltrækker, fordi lønnen er i orden - og hvor arbejdsmiljøet er godt, fordi der er tid til at give fagligheden vinger. Det er vores faglighed, der gør forskellen for borgerne og for samfundet,” sagde han og understregede, at arbejdsgiverne fra KL bør være helt enige i de mål.

Løn er afgørende for at tiltrække flere

I tiden op til forhandlingerne har BUPL-formand Elisa Rimpler da heller ikke lagt skjul på, at det er nødvendigt at gøre pædagogjobbet mere attraktivt, hvis flere skal tage uddannelsen og blive i faget.

En af de vigtigste veje hertil er, at pædagogernes løn ved OK24 får endnu et hak opad, understreger hun:

”Treparten har sikret pædagogerne et godt lønhop, og den lønstigning skal udbygges med en solid lønramme over perioden. Når det går godt i Danmark, skal det også afspejles i lønnen til de offentligt ansatte. Og det er vigtigt for BUPL, at vi også får lederne med, da de ikke blev en del af treparten.”

Læs også: Trepart: Din løn stiger med 1.800 kroner allerede om to år

Afgørende uger: Her skal ny OK-aftale senest være på plads

Overenskomstforhandlingerne om de generelle vilkår for offentligt ansatte i kommuner og regioner, som forhandles mellem Forhandlingsfællesskabet på lønmodtagersiden og KL samt regionerne på arbejdsgiversiden, skal munde ud i en aftale senest 9. februar.

BUPL og Kommunernes Landsforening (KL) skal have indgået ny aftale om pædagogernes vilkår senest 29. februar.

Hvis et flertal af alle ansatte i regioner og kommuner stemmer ja, træder en ny overenskomst i kraft 1. april.

Hvis forhandlingerne kører fast, ændrer tidsplanen sig. I så fald kan du læse mere på BUPL.dk og i BUPL’s nyhedsbrev.

BUPL vil have styrket arbejdsmiljøet og de faglige rammer

Ud over højere løn til pædagogerne er der også behov for, at arbejdsgiverne anerkender, at høj kvalitet i det pædagogiske arbejde kræver forberedelse, faglig refleksion og løbende efter-og videreuddannelse.

Og den anerkendelse skal afspejle sig ved forhandlingsbordet, påpeger Elisa Rimpler:

"Vi skal se forbedringer på rammerne for at løfte den faglige kvalitet og dermed arbejdsmiljøet,” siger hun.

Læs mere om arbejdsgivernes krav til pædagoger og ledere og få Elisa Rimplers vurdering de økonomiske udsigter samt risikoen for en eventuel konflikt her.

BUPL’s specielle krav til arbejdsgiverne (KL) vedrørende overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

BUPL har blandt andet sendt følgende specielle krav til organisationsforhandlingerne med arbejdsgiverne (KL) ved OK24:

Løn 

 • Udmøntning af de ved trepartsforhandlingerne afsatte midler til et varigt lønløft
 • Grundlønsforbedringer med fuldt gennemslag
 • Aftale om garantiløn videreføres teknisk
 • Løn for erfaring, nyt anciennitetstrin efter det 10. år
 • Højere grundløn til mellemlederne
   

Øvrige forhold

 • Ret til kompetenceudvikling, ret til selvvalgt og betalt efter- og videreuddannelse
 • Pædagogerne har ret til at blive ledet af en pædagogfaglig leder
 • Pædagogoverenskomsten udvides med studiestillinger
 • Udvidelse af pædagogoverenskomsten med en ny stillingskategori 

Arbejdstid

 • Der skal aftales tid/vilkår til faglighed/faglig sparring, refleksion, evaluering og udvikling af det pædagogiske arbejde
 • Forbedring af arbejdstidsaftalen:
  -Højere ulempetillæg
  -Forbedrede og længere varslingsbestemmelser ved fastlæggelse af og ændringer i arbejdsplanerne
  -Forbedrede vilkår for restitution
  -Klubmedarbejderne omfattes af reglerne for skolepædagogernes arbejdstid

 

Pædagogstuderende i lønnet praktik

 • Højere løn
 • Ulempetillæg som det pædagogiske personale
 • Høringsret og underretning af BUPL ved påtænkt uansøgt opsigelse
 • Ret til barsel 8 uger før termin

Aftale om den kommunale kompetencefond

Ændring (udvidelse) af kriterierne for den kommunale kompetencefond, subsidiært at der afsættes færre midler til den kommunale kompetencefond

Forbeholdskrav

BUPL har desuden en række forbeholdskrav. Blandt andet, at eventuelle uforbrugte organisationsmidler kan benyttes til løn- og/eller pensionsforbedringer på alle overenskomster.

BUPL’s krav til arbejdsgiverne (KL) om overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne

BUPL har sendt følgende krav til arbejdsgiverne:

Løn og Pension

 • Udmøntning af den ekstraordinære ramme (utilsigtede konsekvenser) fra trepartsaftalen til løn
 • -Højere løn via pension og/eller fritvalg

Øvrige forhold

 • Præcisering af ledernes ret til selv at tilrettelægge deres arbejdstid
 • Præcisering af 37 timer som gennemsnitlig ugentlig arbejdstid
 • Rammer for ansættelse uden højeste arbejdstid
 • De lokale parter tilrettelægger en proces for årlig drøftelse af sammenhængen mellem lederens arbejdsliv og familieliv
 • Ret til kompetenceudvikling, ret til selvvalgt og betalt efter- og videreuddannelse
 • Fælles indsats med KL for at promovere seniorordninger, herunder generationsskifteordninger i kommunerne.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.