Ledere i ny undersøgelse: Disse opgaver behøver vi ikke at lave

De pædagogiske ledere bliver presset af en lang række praktiske og administrative opgaver. Men det er langt fra alt, som kan uddelegeres, fortæller lederne i ny undersøgelse. Se her, hvilke opgaver lederne selv mener, bør fjernes.
Pædagog modtager rådgivning

Administration, IT og praktiske opgaver med bygninger og rengøring. De opgaver forstyrrer i høj grad pædagogiske lederes mulighed for at udføre faglig ledelse. Samtidig kan netop de opgaver lige så godt udføres af andre. 

Det vurderer de pædagogiske ledere i en undersøgelse, som VIVE - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har gennemført for BUPL Århus (se boks).

”Gennem flere år har de pædagogiske ledere fortalt, at deres arbejdsmiljø er belastet, og at det er komplekst at løse problemerne, fordi der er flere årsager. Samtidig har flere af deres ledere – altså dagtilbudslederne – særligt efter corona udtrykt bekymring for de pædagogiske ledere. Derfor ville vi med undersøgelsen skabe et overblik over rammerne for deres arbejde,” fortæller Marianne Gilbert Nielsen, forkvinde for BUPL Århus.

Ledere: Disse opgaver kan løses af andre

Forskerne fra VIVE har i samarbejde med BUPL Århus identificeret fire temaer, som ikke er faglige ledelsesopgaver, og som ledere jævnligt bruger tid på. De pædagogiske ledere har svaret på en række spørgsmål om hvert af de fire temaer, som er:

 1. Administrative opgaver, herunder IT
 2. Personaleadministrative opgaver
 3. Praktiske opgaver vedrørende bygningerne
 4. Pædagogiske opgaver i forhold til organisering af arbejdet i dagtilbuddet.

Lederne ser grundlæggende de fire temaer på to forskellige måder:

De administrative opgaver med blandt andet IT samt praktiske opgaver med institutionernes bygninger er forstyrrende, og de kan uddelegeres.

Anderledes ser det ud med de administrative opgaver, der handler om personalet. De forstyrrer også, men færre end halvdelen af lederne mener, at andre kan udføre opgaven.

Forskellige holdninger til arbejde på stuerne

Et lignende billede tegner sig, når det handler om at indgå i normeringen, hvilket omkring halvdelen af de aarhusianske ledere gør. Knap halvdelen af dem vurderer, at det understøtter deres faglige ledelse, mens den anden halvdel ser det som forstyrrende for deres ledelsesopgave. 

På samme måde er ledernes holdninger delte, når det handler om værdien af at arbejde på gulvet, når der er sygdom blandt personalet: Over halvdelen vurderer, at det er forstyrrende, mens omkring en tredjedel mener, at det understøtter deres faglige ledelse.

Lederne skal nuancere resultaterne

Næste træk for BUPL Århus er at gå i dialog med de pædagogiske ledere for at få uddybet resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

”Vi skal have nuancer og historier fra lederne, så vi ved, hvad der ligger bag deres svar. Hvad mener de eksempelvis mere konkret, når de svarer, at implementering af IT fylder? Det sker i løbet af de næste uger. Derefter skal vi i dialog med Aarhus Kommune om at forbedre rammerne for de pædagogiske ledere,” siger Marianne Gilbert Nielsen fra BUPL Århus.

BUPL tager lederes svar med til KL

Det er dog langt fra kun i Aarhus, at undersøgelsen er relevant.

5. september bliver dens resultater således et punkt på dagsordenen, når Lederforeningen i BUPL og Kommunernes Landsforening (KL) mødes. Det fortæller Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen.

”Vi vil diskutere de ret markante fund i undersøgelsen fra Aarhus. Her vil jeg tale varmt for, at man går i dialog med lederne ude i kommunerne og sætter spot på, om de også har samme udfordringer,” siger hun.

Eva Munck Immertreu vil også bringe resultaterne med til Lederforum, der er et tværfagligt forum for lederne i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

”Jeg er sikker på, at vi ikke er den eneste faggruppe, hvor lederne bruger masser af tid på opgaver, som ikke har noget at gøre med den faglighed, vi er rundet af,” siger hun.

Find hele VIVE-undersøgelsen "Rammer for pædagogfaglig ledelse - En undersøgelse blandt pædagogiske ledere i kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune' her,

Ny undersøgelse: Disse tidsrøvere vil pædagogiske ledere helst af med

Disse opgaver oplever pædagogfaglige ledere som de mest forstyrrende:

 • Implementering og opdatering af it-programmer        46 %
 • Support til medarbejdere vedrørende IT        43 %
 • Opgaver i forbindelse med arbejdstidsregistrering    42 %
 • Pædagogisk arbejde med børnene v. fravær blandt personale 29 %
 • Koordinering og samarbejde om udendørs vedligehold    29 %
 • Lokalt tilsyn med rengøring og dialog om rengøring    26 %
 • Driftsopgaver vedrørende IT            26 %
 • Fast i normeringen på en eller flere stuer i dagtilbuddet    18 %

Disse opgaver kan ifølge flest pædagogfaglige ledere løses af andre

 • Support til medarbejdere vedrørende IT        81 %
 • Implementering og opdatering af IT-programmer        80 %
 • Driftsopgaver vedrørende IT            79 %
 • Mindre reparationer inde og/eller ude        76 %
 • Opgaver vedrørende udbud af rengøring        68 %
 • Lettere rengøring, vask mv.            67 %
 • Lokalt tilsyn med og dialog om rengøring        65 %
 • Tekniske opgaver vedr. tekst og indhold på hjemmesiden    63 %
 • Koordinering og samarbejde om udendørs vedligehold    58 %
 • Opgaver i forbindelse med arbejdstidsregistrering    48 %
 • Fast i normeringen på en eller flere stuer i dagtilbuddet    46 %
 • Pædagogisk arbejde med børnene ved fravær        41 %
 • Administrative opgaver ved ansættelser og fratrædelser    38 %

Kilde: Rammer for pædagogfaglig ledelse. Tallene er afrundede. Lederne måtte pege på tre opgaver.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.