Kristine Schroll: Jeg vil skabe tid til pædagogfaglig ledelse

Kristine Schroll har været leder i Aarhus siden 2001, aktiv i den lokale lederforening siden 2008 og repræsentant for Aarhus i Lederforeningen i BUPL's betyrelse siden 2015. Nu er hun kandidat til posten som formand for Lederforeningen i BUPL. Her kan du læse, hvad hun vil gøre, hvis hun bliver formand.
Foto af Kristine Schroll
"Jeg brænder for, at lederne skal have indflydelse i BUPL. Det er vigtigt, for vi er sammen med pædagogerne, men vi har også en anden vinkel. Ledervinklen skal være tydelig i BUPL,” siger Kristine Schroll.

Hvorfor stiller du op?

“Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel i forhold til at synliggøre ledernes vilkår både internt i BUPL og i omverdenen. Det brænder jeg for.”

Hvad er dine mærkesager?

“Jeg vil arbejde for at forbedre ledernes løn- og arbejdsvikår. Jeg er glad for pædagogernes overenskomstresultat, men jeg er bekymret for, om nogle lederes løn bliver overhalet af pædagogernes løn. Vi er nødt til at skabe gode rammer for at forhandle ledernes løn.

Samtidig vil jeg fokusere på, at Lederforeningen i BUPL arbejder mere strategisk for at skabe resultater. Der skal være et tættere samspil mellem det centrale niveau og de lokale foreninger, og der skal være en klar lønstrategi for, hvordan vi understøtter de lokale fagforeninger med de lokale lederlønforhandlinger.

En mærkesag for mig er også at forbedre ledernes arbejdsmiljø, der er udfordret i øjeblikket. Som det blandt andet er dokumenteret i en VIVE-undersøgelse her fra Aarhus, har lederne for mange opgaver, som ikke direkte bidrager til den pædagogfaglige ledelse. Det er for eksempel en del af de administrative opgaver.”

Hvordan skal rammerne for pædagogfaglig ledelse udvikles?

"Vi skal i dialog med kommunerne om at skabe andre rammer for ledernes arbejdsopgaver. Lederne skal for eksempel ikke bruge tid på administration, som ikke giver mening i forhold til den pædagogiske opgave. Vi skal have en tæt dialog med både kommunerne og lederne om, hvad der er vigtigt.”

Hvad er de vigtigste emner i den pædagogfaglige debat lige nu?

“Rekruttering er en kæmpe udfordring mange steder. Når vi taler om pædagogfaglig ledelse, er vi altid afhængige af, at vi har dygtige og uddannede medarbejdere, og at der er nok medarbejdere. Sådan er det langt fra alle steder, og det er et kæmpe problem.

Normeringer er også et stort emne: Der er opnået meget, men kommunerne er lidt for kreative i forhold til budgetterne.

Fritidsområdet er også vigtigt. Man er begyndt at tale om området, men der er store problemer. Vi skal for alvor have politikerne til at tage det alvorligt, at fritiden er et utrolig vigtigt pædagogisk område. Vi ser også, at pædagoger i mange SFO'er ikke bliver ledet af pædagfaglige ledere. Det er en negativ udvikling, som vi skal have vendt.”

Giv eksempler på vigtige resultater, du har opnået?

“Jeg var med i mastergruppen for Den styrkede pædagogiske læreplan. Jeg er stolt af resultaterne, men som altid er det jo noget, jeg har opnået i samspil med andre. Jeg har også været med til lokalt i Aarhus at sætte fokus på hele 0- til 18-årsområdet, ligesom jeg i Lederforeningen i BUPL har argumenteret for, at vi skulle arbejde mere strategisk med ledernes arbejdsmiljø. Men generelt er det kendetegnende for mig, at jeg opnår resultater sammen med andre. Jeg har været leder af ledere de seneste 17 år og er vant til at opnå resultater gennem andre. Jeg kan godt gå selv, men jeg skal jo have baglandet med – og sådan kommer det også til at være, hvis jeg bliver formand.”

Hvad er de primære årsager til, at du er engageret i Lederforeningen i BUPL?

“Jeg har været engageret i BUPL siden 2008, og jeg har altid troet på, at man gør en forskel, hvis man engagerer sig. Jeg brænder for, at lederne skal have indflydelse i BUPL. Det er vigtigt, for vi er sammen med pædagogerne, men vi har også en anden vinkel. Ledervinklen skal være tydelig i BUPL.”

Kristine Schroll (57)

Udvalgt fagligt arbejde

  • 2016: Medlem af mastergruppen for en styrket pædagogisk læreplan
  • 2015: Blev repræsentant for Aarhus i bestyrelsen i Lederforeningen i BUPL. Det er hun stadig.
  • 2008: Blev medlem af bestyrelsen i Lederrådet i Aaahus (Lederrådet blev senere til Lederforeningen i BUPL).

Udvalgt ledererfaring 

  • 2016 til nu: Dagtilbudsleder i Dagtilbud Hasle i Aarhus 
  • 2011 til 2016: Dagtilbudsleder i Vejlby Dagtilbud i Aarhus
  • 2007 til 2011: Dagtilbudsleder i Gl.Åby i Aarhus.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.