Nu kan pensionerede pædagoger score ekstra lønkroner uden modregning

Der er godt nyt til pensionerede pædagoger, som gerne vil lægge lidt ekstra oven i pensionsudbetalingen eller bare savner livet på rød stue. Fremover kan pensionerede pædagoger nemlig arbejde uden at blive modregnet i folkepensionen.
Efterlønsalder

Folketinget har vedtaget at fjerne al modregning i folkepension for personer, der arbejder sideløbende med, at de får udbetalt pension.

Det betyder, at eksempelvis pensionerede pædagoger fremover vil modtage hele deres grundbeløb og pensionstillæg, selvom om de har en arbejdsindtægt ved siden af pensionsudbetalingen.

Ændringen giver et langt større økonomisk incitament til at arbejde samtidig med, at man får udbetalt folkepension. Men ikke nok med at afskaffelsen af modregningen kan komme de pensionerede pædagogers privatøkonomi til gode, ændringen kan også blive et vigtigt værktøj i kampen mod den voksende pædagogmangel, hvis den kan få flere pensionerede pædagoger til at forlænge deres arbejdsliv på gunstige vilkår.

Læs også: Kæmpe flertal af pædagoger forventer at stoppe før tid

BUPL: Afskaf også modregning for efterlønnere 

BUPL har længe kæmpet for at få afskaffet modregningen i både pension og efterløn, og Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg med politisk ansvar for blandt andet rekruttering og pension, ser da også Folketingets beslutning som et vigtigt skridt.

”Det er kun rimeligt og fornuftigt, at modregningen endelig bliver fjernet for pensionister. Vi har hårdt brug for flere pædagogkollegaer, så selvfølgelig skal politikerne give gode rammer til dem, der ikke vil stoppe fra den ene dag til den anden. Men det bør ikke stoppe her. Pædagoger på efterløn bør også have en større økonomisk gevinst ved at bidrage til at løse rekrutteringskrisen,” siger han.

Sådan får du gavn af de nye regler

Den lov, som afskaffer modregningen, træder først i kraft fra januar 2024, men den har virkning allerede fra 1. januar 2023. Det betyder, at folkepensionister, der har fået eller vil få nedsat deres grundbeløb og pensionstillæg i løbet af 2023, fordi de har en arbejdsindtægt, vil få pengene tilbage i forbindelse med efterreguleringen af pensionen for 2023, som finder sted i 2024.

Selvom du allerede nu kan arbejde så meget, du har lyst til sideløbende med din pensionsudbetaling, skal du dog være opmærksom på, at andre indtægter end løn stadig vil blive modregnet, når den nye lov træder i kraft. Det gælder eksempelvis kapitalindtægt, aktieindtægt og øvrige pensioner med månedlig udbetaling.

Læs mere om de nye regler hos Pædagogernes Pension

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.