Høj tilfredshed med dagtilbud: Men både forældre og pædagoger kritiserer undersøgelsen

Langt de fleste forældre er godt tilfredse med deres børns dagtilbud, viser ny undersøgelse. Men undersøgelsen siger reelt ikke noget om kvaliteten, den siger bare, at forældrene er glade for pædagogerne, mener forældre og BUPL. Også forsker er skeptisk.
øjenhøjde

Under overskriften ’Se tilfredsheden med dit barns dagtilbud’ præsenterer Indenrigs- og Boligministeriet nu en tilfredshedsundersøgelse med svar fra 120.000 forældre til daginstitutionsbørn.

Undersøgelsen viser ifølge ministeriet, at 86 procent af forældrene samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns dagtilbud.

Dykker man ned i undersøgelsen, handler samtlige konkrete spørgsmål dog om personalets indsats med eksempelvis at støtte børnene i at skabe venskaber eller om de kreative aktiviteter, personalet står for i hverdagen.

BUPL: Viser ikke reel kvalitet

I forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen understreger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, at det er vigtigt, at man både nationalt og lokalt kan følge kvaliteten i daginstitutionerne.

Men undersøgelsen siger ikke så meget om den samlede kvalitet, advarer BUPL-formand Elisa Rimpler.

”Det, undersøgelsen dokumenterer, er, at forældrene er glade for pædagogernes indsats. Og set i lyset af to hårde corona-år, er det superfint. Men forældrene har ikke haft mulighed for at svare på andre forhold, der er afgørende for kvaliteten, for eksempel normeringer eller fysiske rammer. Derfor kan vi ikke bruge den til så meget andet end at konstatere, at pædagogerne gør det godt,” siger hun.

Læs også: Markante forskelle: Så meget betyder bedre normeringer

Forældre: Undersøgelsen er ikke valid

Signe Nielsen, formand for Forældrenes Landsorganisation (FOLA), siger direkte, at undersøgelsen ikke er valid, blandt andet fordi spørgsmålene handler om indsatser, der foregår, mens forældrene ikke er til stede.

”Vi mener faktisk, at undersøgelsen kan vildlede politikerne, som nemt kan komme til at tro, at den viser forældrenes tilfredshed med kvaliteten. Derfor kan de måske komme til at tro, at alt er i den skønneste orden ude i institutionerne, og at der ikke er brug for flere ressourcer i vores dagtilbud. Men det er simpelthen ikke rigtigt,” siger hun i en pressemeddelelse.

Forsker: Forældre ved godt, institutioner er pressede

Dorte Kousholt, lektor ved DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, som blandt andet forsker i børn og forældres forhold til daginstitutioner, påpeger, at forældre generelt er klar over, at daginstitutionerne er pressede.

”Hvis man som forælder gang på gang ser, at der kun er en enkelt voksen tilbage til børnegruppen om eftermiddagen, når man henter, så ved man godt, at det er svære vilkår at lave pædagogisk arbejde under,” siger hun.

Derfor kan det have betydning, at forældrene bliver spurgt specifikt til personalets tilgang i stedet for eksempelvis mængden af personale.

”Så giver det mening at sige, at man er tilfreds, medmindre man specifikt oplever, at ens barn ikke trives eller ikke får den indsats, man mener, barnet har behov for," siger hun.

Ser kun lidt af det pædagogiske arbejde

Dorte Kousholt påpeger ligesom både FOLA og BUPL, at spørgsmål om personalets pædagogiske tilgang til børnene kan være svære for mange forældrene at svare på.

”Det er fint, at der er nogle konkrete spørgsmål om personalets tilgang. Men den pædagogiske tilgang er ofte svær for forældre at få konkret indblik i. De ser, hvad pædagogerne laver med børnene, når de afleverer og henter deres barn, og så ser de, om deres barn trives," siger hun.

Advarer: Skal ikke true normeringer 

Både FOLA og BUPL advarer politikerne mod at bruge undersøgelsen som argument for at stoppe ressourcetilførslen til daginstitutionerne eller sætte spørgsmålstegn ved minimumsnormeringerne.

”Vi har kritiseret metoden ved flere lejligheder,” siger Elisa Rimpler og nævner, at den foregående regering forsøgte at bruge en tilsvarende undersøgelse til at blåstemple kvaliteten i daginstitutionerne.

”Få dage efter stod der så 100.000 forældre på gaden over hele landet og krævede flere pædagoger og minimumsnormeringer. Så politikerne er altså ikke dækket ind af en forældretilfredshedsundersøgelse, men skal også medtage stemmer fra både pædagoger, ledere, forældreorganisationer og børneforskere. Stemmer, der i kor kalder på højere ambitioner og flere investeringer,” siger hun.

Læs mere om undersøgelsen hos Indenrigs- og Boligministeriet 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.