Guide: Sådan søger I penge til jeres projekt

Det kan være som en jungle at finde frem de rigtige fonde og legater, hvis I vil søge penge til et projekt. Her får I gode råd til at lede og formulere ansøgningerne af Søren Hjort Madsen fra Fundraising.how.

Man kan søge legater eller fonde, som har midler, der uddeles til et eller flere formål. Det fremgår af fondenes vedtægter, også kaldet fundatser, hvilke projekter de yder støtte til.

Nogle kommuner giver også tilskud til projekter. Undersøg om eksempelvis fritids- og kulturforvaltningen, det kulturelle samråd og folkeoplysningsudvalget råder over fonde og puljer. I kan også søge lokale loger, klubber og virksomheder. For eksempel støtter pengeinstitutter ofte lokale projekter. Find fonde og legater her.

Beskriv projektet

I kan groft sagt søge på to områder: til faciliteter og til læringsfremmende aktiviteter. Inden I går i gang med ansøgningen, så overvej, hvordan jeres idé kan bidrage til at skabe et bedre børneliv og/eller medvirke til at løse udfordringer på børneområdet. Vurder også, om I kan skabe resultater, som kan bruges af andre.

Nærlæs fondens vedtægter

Når I finder en fond, som ser relevant ud, skal I nærlæse fondens vedtægter (fundatsen). Ellers risikerer I at spilde både jeres egen og fondens tid. Mange fonde skriver på deres hjemmeside, hvad de har støttet, ofte med beløb. Det giver et indblik i, om I har en chance.

Motiveret ansøgning

Flere fonde bruger et ansøgningsskema. Find skemaet på fondens hjemmeside, udfyld alle rubrikker, og overhold ansøgningsfristen og andre formalia. Ansøgningen skal indeholde en motivering, som beskriver jeres projekt, og hvorfor I har brug for støtte. Fonden vil gerne vide, hvad pengene går til.

Læg et budget

Et centralt bilag er jeres budget. Det fortæller, hvilke aktiviteter I søger støtte til, hvor mange penge I mangler, og hvad I selv skyder i projektet, for eksempel i form af arbejdstid, lokaler og forældres frivillige arbejde. Vær opmærksom på, at fonde ofte yder støtte til etablering, men ikke til driften.

Hvornår får vi svar?

Regn med en sagsbehandling på tre til seks måneder. Fonde overfører i mindre projekter ofte beløbet ret hurtigt, så oplys jeres kontonummer i bilaget med budgettet. I større projekter skal I måske afholde nogle udgifter først. Det står i bevillingsbrevet.

Søg BUPL’s udviklingspulje

Din fagforening BUPL støtter også en masse spændende projekter på pædagogiske arbejdspladser.
Læs mere her.

Kilder: Fundraising.how, Håndbog i fundraising, Vejviser til Legater, bupl.dk og Fonde, Legathåndbogen, 10 tips til bedre fondsansøgninger, Tak for donationen, hr. Fond, legatmidler.dk og fonde.dk.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.