Brug din ytringsfrihed: Politisk flertal vil lovsikre din rettighed

Pædagogers muligheder for at råbe op om kritisable forhold for dem selv eller de børn, de arbejder med, kan nu blive markant forbedret. Ny aftale skal lovsikre de offentligt ansattes ytringsfrihed. Læs, hvad det betyder for dig.
Stemme og ytringsfrihed

Opslidende og umulige arbejdsvilkår for pædagogerne, der går ned med stress i hobetal. Og svigt af børn og unge, der i dag mistrives mere og mere. Der er nok af kritisable forhold i pædagogers arbejdsliv at råbe op om, og alligevel holder hver anden pædagog sig tilbage, viser BUPL’s seneste undersøgelse fra 2021.

Mange tier af frygt for repressalier eller en fyreseddel. Men nu er et politisk flertal bestående af regeringen sammen med støttepartierne SF, Radikale Venstre og Enhedslisten samt Dansk Folkeparti blevet enige om en række initiativer, der skal fjerne frygten og i stedet fremme de offentligt ansattes ytringsfrihed.

Din rettighed skal lovsikres

Blandt andet vil partierne efter Folketingets åbning til oktober fremsætte et lovforslag om at lovsikre de offentligt ansattes ret til at ytre sig om deres arbejde – en ret, der i dag blot er beskrevet i en vejledning.

”Der er brug for at gøre mere for sikre, at de offentligt ansatte kender deres rettigheder og gør brug af dem. Derfor sætter vi nu ind med en række initiativer, der skal slå fast, at offentligt ansatte skal kunne ytre sig uden at frygte negative reaktioner fra ledelsen,” siger justitsminister Mattias Tesfaye (S).

Det betyder det for pædagoger

Med aftalen sendes der et klart og tydeligt signal til pædagoger om at gøre brug af deres ytringsfrihed, når de støder på kritisable vilkår i deres arbejdsliv, og når de kan se de negative konsekvenser, det har for dem selv og for børnene. 

"Pædagoger er børnenes talerør og skal kunne råbe op, hvis noget er galt," lyder det i et tweet fra BUPL om aftalen.

At de offentligt ansattes viden om kritisable forhold kommer frem, giver befolkningen kendskab hertil og politikerne får mulighed for at handle.

Det er vigtigt for vores demokrati og den offentlige debat.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S).

Det er partierne enige om

Partierne bag den nye aftale vil lovsikre offentligt ansattes ret til ytringsfrihed. Lovsikring er noget som også BUPL sammen med andre fagforeninger længe har kæmpet for.

Dernæst skal de følgende initiativer skal øge de ansattes kendskab til deres ytringsfrihed:

 • Justitsministeriet vil udarbejde en oversigt over relevant praksis fra Folketingets Ombudsmand.
 • Oversigten skal indgå i en relancering af vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed, der er fra 2016.
 • Erfaringer fra andre lande indhentes.
 • Med arbejdsmarkedets parter tales der om, hvordan viden om ytringsfrihed kan udbredes lokalt på de enkelte arbejdspladser.

Og endelig skal en arbejdsgruppe se på, hvordan også ytringsfriheden for ansatte på det private arbejdsmarked kan styrkes.

Det kæmpes der videre for

Den nye aftale udmønter et løfte om at fremme de offentligt ansattes ytringsfrihed, sådan som det er beskrevet i forståelsespapiret ’En retfærdig retning for Danmark’, som regeringen ved tiltrædelsen i 2019 udarbejdede sammen med støttepartierne. 

Men særligt SF så gerne, at man foruden lovsikring og styrket information også indfører omvendt bevisbyrde, der vil pålægge arbejdsgiveren at bevise, at eventuelle negative reaktioner overfor en ansat ikke hænger sammen med, at vedkommende har ytret sig vedrørende sine arbejdsforhold. Eller at man øger kompensationen i sager, hvor ansatte udsættes for repressalier.

Begge dele er noget, som også BUPL kæmper for. Det kan du læse om i artiklen 'Ytringsfriheden er under pres: Nu skal rettigheden sikres'.

En skærpelse af arbejdsgivers bevisbyrde kan gøre arbejdsgiver mindre tilbøjelig til at anvende uberettigede sanktioner.

Lasse Bjerg Jørgensen, forretningsudvalgsmedlem i BUPL.

Se tallene: Hver anden pædagog undlader at ytre sig

 • 52 procent af pædagogerne har indenfor det seneste år (2021) undladt at ytre sig kritisk offentligt om arbejdsrelaterede forhold, selvom de har haft lyst til det.
 • 48 procent har kendskab til forhold, der er så kritisable, at offentligheden burde få kendskab til det.
 • 11 procent af de pædagoger, som ytrede sig, oplevede, at deres kritik påvirkede deres arbejdsforhold negativt.

Læs mere i artiklen 'Ytringsfriheden under pres: Pædagoger får ubehagelige opkald fra kommunen'

Forstå rammerne for din ytringsfrihed: Disse 7 ting skal du huske

Grundloven giver alle borgere i Danmark ytringsfrihed, herunder selvfølgelig også offentligt ansatte. Men når du taler om dine arbejdsforhold, så husk...

 1. Du har altid ret til at udtale dig om dit arbejde som pædagog og give udtryk for dine holdninger.
 2. Det skal være klart, at du udtaler dig som pædagog på egne vegne, og ikke på myndighedens vegne.
 3. Hvis du udtaler dig på institutionens vegne, er du underlagt ledelsens instruktioner og eventuelle pressepolitik.
 4. Du må ikke bryde din tavshedspligt og herunder ikke videregive oplysninger om enkeltpersoners personlige forhold.
 5. Du må ikke komme med æreskrænkende udtalelser, som for eksempel injurier rettet mod enkeltpersoner eller institutioner.
 6. Du skal holde dig til sandheden. Vær omhyggelig med at gengive situationen og fakta korrekt.
 7. Pas også på med sproget og tonen – du må ikke ytre dig i en urimelig grov form.  

Holder man sig indenfor ovenstående rammer, må man i udgangspunktet sige, hvad man vil, også selvom man udtaler sig kritisk eller ikke først har rejst sin kritik internt eller i øvrigt orienteret sin ledelse.

Læs også BUPL's pjece 'Bland dig i debatten - du må godt'.

Læs også 'Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed'.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.