Arne-pension hjælper ikke pædagoger: Kommuner bør forebygge nedslidning langt bedre

Nye tal viser, at pædagoger er blandt de faggrupper, som i lavest grad har fået den såkaldte Arne-pension. Tallene understreger endnu en gang behovet for hjælp til nedslidte pædagoger og bedre arbejdsmiljø, understreger BUPL.
MSB

Helt som ventet er muligheden for tidlig tilbagetrækning via den såkaldte Arne-pension ikke blevet den redningsplanke, som nedslidte pædagoger har ventet på.

Det understreger nye tal fra Beskæftigelsesministeriet. Mens 37.700 personer har fået ret til tidlig pension, er kun 258 af dem pædagoger (se boks).

I toppen af listen ligger blandt andre metalarbejdere og slagteriarbejdere, mens magistrene ligger helt i bund.

BUPL: Nye tal understreger behov for bedre arbejdsmiljø

For at få tilkendt den nye pension skal man som 61-årig skal have været på arbejdsmarkedet mindst 42 år, altså siden man var 19 år.

Det gælder kun et fåtal af pædagogerne, og det var på forhånd velkendt, at Arne-pensionen ville være lukket land for langt de fleste pædagoger i aldersgruppen.

”Arne-pensionen hjælper generelt ikke pædagoger til en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og derfor fortsætter vi med at kæmpe for, at pensionsalderen ikke stiger til mere end 68 år, og at politikerne samtidig gør mere for at forbedre vores arbejdsmiljø, så vi kan holde arbejdslivet ud,” siger Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg med politisk ansvar for blandt andet pædagogernes arbejdsmiljø.

Bedre normeringer er vigtigt skridt

BUPL har gentagne gange opfordret Folketinget til at styrke vilkårene for nedslidte pædagoger, som ikke er i målgruppen for Arne-pension eller den nye seniorpension.

Men også kommunerne bør gøre mere for at styrke arbejdsmiljøet, så flere pædagoger undgår nedslidning og dermed kan holde længere på arbejdsmarkedet, påpeger Lasse Bjerg Jørgensen:

”Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at der også i fremtiden er pædagoger nok til børnene. Derfor arbejder vi i BUPL hårdt for, at pædagoger kan gå på arbejde – og arbejde på fuld tid – uden at blive fysisk og mentalt nedslidt. Det kræver blandt andet ordentlige normeringer, tid til at forberede sig, løbende efter- og videreuddannelse, bedre seniorrettigheder og en faglig, støttende ledelse tæt på opgaven,” siger han.

Læs mere om tidlig pension og efterløn.
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.