BUPL til regering og kommuner: Fingrene væk fra minimumsnormeringer

Regeringen har undladt at frede minimumsnormeringer i udspil til ny kommuneaftale om afbureaukratisering. Regeringen bør med det samme slå fast, at normeringsløftet ikke er til diskussion, mener BUPL.
Lille pige vifter med pegefinger

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er i øjeblikket i gang med at forhandle nye ’velfærdsaftaler’ på plads, som skal fjerne unødvendige regler og bureaukrati på dagtilbudsområdet.

Men allerede nu giver regeringens udspil til forhandlingerne anledning til panderynker hos både pædagoger og forældre samt hos regeringens støttepartier.

Regeringens oplæg til forhandlingerne med KL peger nemlig på 11 såkaldte ’hegnspæle’, altså regler, som kommunerne ikke kan få dispensation eller frihed fra, hvis de indgår en velfærdsaftale på dagtilbudsområdet. Og her er minimumsnormeringerne er ikke nævnt med et ord (se boks).

Regeringen bør straks afvise KL-udlæg om ’rigide krav’

Blandt hegnspælene er i stedet tilskuddet til private pasningsordninger og reglerne om støtte til børn i dagtilbud.

Kort før forhandlingerne begyndte, gik KL offentligt ud og advarede mod at fastholde ’rigide normeringskrav.’

Derfor opfordrer BUPL nu regeringen til at gøre det tydeligt overfor kommunerne, at en ny velfærdsaftale på dagtilbudsområdet ikke piller ved indfasningen af minimumsnormeringerne.

”Med minimumsnormeringer har vi endelig sikret, at der lægges en bund under kvaliteten i daginstitutionerne. Den rettighed kan vi ikke acceptere, at man giver køb på. Derfor forventer jeg, at minimumsnormeringerne bliver tilføjet som hegnspæl for kommuner, der vil have frihed på børneområdet,” siger Elisa Rimpler, formand for BUPL.

Giv os frihed fra kommunernes bureaukrati

Elisa Rimpler peger på, at presset i højere gradskyldes bureaukrati skabt af kommunerne selv end statslige regler og love.

”Hvis fagligheden skal sættes fri, er der brug for, at kommunerne giver institutionerne frihed til at sætte den faglige dømmekraft forrest fremfor dokumentation og one-size-fits-all-koncepter,” siger hun.

Også regeringens støttepartier, SF og Radikale Venstre, understreger, at nye aftaler om afbureaukratisering på dagtilbudsområdet ikke skal ske på bekostning af minimumsnormeringerne:

”Det skal være en hegnspæl. Længere er den ikke,” siger SF’s børneordfører, Charlotte Broman Mølbæk, til Avisen Danmark.

Forældre advarer: Kæmpe svigt

Signe Nielsen, der er formand for Forældrenes Landsorganisation (FOLA), advarer ligesom både BUPL og støttepartierne mod at pille ved minimumsnormeringerne:

”Vi har kæmpet for minimumsnormeringer, fordi alle børn skal have ret til tryghed og omsorg i daginstitutionerne. Det blev et folkekrav, som Folketinget ikke kunne overhøre. Derfor vil det være et kæmpe svigt af både børn og forældre, hvis regeringen giver kommunerne en kattelem nu,” siger hun.

Frihedsudspil: Her er de omstridte ’hegnspæle’

De såkaldte velfærdsaftaler – tidligere kendt som frikommuneforsøg – blev præsenteret i Mette Frederiksens nytårstale i 2022. Forsøgene er en fortsættelse af de forsøg på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet, som syv kommuner har deltaget i siden efteråret 2020.

Regeringens forslag til hegnspæle i det nye udspil stammer netop fra en aftale om frikommuneforsøg på dagtilbudsområdet i kommunerne Helsingør og Rebild.

De 11 hegnspæle, som kommunerne ikke kan søge dispensation fra, er:

 1. Kommunalbestyrelsens ansvar – heriblandt for tilsyn med dagtilbuddene
 2. Formålsbestemmelserne for dagtilbud
 3. Ejer- og driftsformer, herunder etableringsret for privatinstitutioner
 4. Tilskud og forældrebetaling – heriblandt loft over forældrebetaling og retten til økonomisk fripladstilskud
 5. Forsyningsforpligtelse og pasningsgaranti
 6. Indhentelse af børneattester
 7. Klageadgang til Ankestyrelsen
 8. Støtte til børn i dagtilbud
 9. Dansk som hovedsprog
 10. Ret til plads i anden kommune
 11. Tilskud til private pasningsordninger

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.