BUPL har planen klar: Sådan skal pædagogerne vinde kampen om lønmilliarderne

Statsminister Mette Frederiksen lovede i valgkampen et milliardbeløb til at løfte visse offentlige faggruppers løn. Nu har BUPL’s kongres med stort flertal vedtaget de principper, der skal sikre pædagogerne den størst mulige bid af lønkagen.
BUPL-formand Elisa Rimpler på talerstolen under BUPL's kongres i november 2022
"Vi skal øge og fastholde presset for en højere løn til pædagoger frem mod OK24,” understregede Elisa Rimpler fra talerstolen ved årets kongres.

Tiden er kommet til et opgør med pædagogernes lønefterslæb. Og kampen skal foregå frem mod de kommende overenskomstforhandlinger i 2024 (OK24). Det budskab lød igen og igen under BUPL’s kongres, som blev afholdt 24.-26. november. Både fra de delegerede pædagoger, fra BUPL’s politiske ledelse og fra SF-formand Pia Olsen Dyhr, som var blandt gæstetalerne.

”Vi har lige været gennem en valgkamp, hvor den fungerende statsminister og andre fremtrædende politikere har afgivet løfter om at finde penge til et ekstraordinært lønløft for udvalgte faggrupper,” sagde BUPL-formand Elisa Rimpler med henvisning til statsminister Mette Frederiksens løfte om tre milliarder lønkroner til visse offentlige faggrupper, hvor det er svært at rekruttere medarbejdere.

Et løft af pædagogernes løn kommer dog ikke af sig selv. En række andre faggrupper argumenterer nemlig for, at de – ligesom pædagogerne – lider under både rekrutteringsproblemer og lønefterslæb. 

”Vi ved godt, at vi langt fra er i mål. Derfor skal vi øge og fastholde presset for en højere løn til pædagoger frem mod OK24,” understregede Elisa Rimpler fra talerstolen.

Vedtager køreplan: Klar til at sætte hårdt mod hårdt

Derfor har BUPL’s kongres nu vedtaget en række principper for, hvordan pædagogerne og deres tillidsvalgte skal samarbejde, udvikle strategier og engagere sig for at positionere sig bedst muligt i lønkampen ved OK24.

”Det kræver, at vi rykker sammen i bussen, at vores tillidsvalgte er klar til at tage dialogen med kollegerne og at vi er synlige og afstemt med vores krav, forventninger og budskaber i hele organisationen og helt ud på arbejdspladserne,” sagde Elisa Rimpler om baggrunden for den mobiliseringsstrategi, Forretningsudvalget havde foreslået, og som kongressens delegerede vedtog med stort flertal.

”Men det skal også stå klart, at hvis bevægelsen går i den forkerte retning, så er vi klar til at mobilisere vores samlede ressourcer og sætte hårdt mod hårdt,” understregede hun samtidigt.

Her er køreplanen: Styrket mobilisering, deling af strategier og forventningsafstemning

BUPL’s politiske mål ved OK24 er et mærkbart løft af pædagogernes løn. Det organisatoriske mål er, at alle tillidsvalgte skal bidrage til at styrke dialog, viden og forventningsafstemning og mobiliseringen frem mod og under OK24. 

På den baggrund besluttede BUPL’s kongres, at BUPL i forløbet op til, under og efter OK24:

 • Udvikler og videndeler strategier og indsatser på tværs af organisationen.
 • Afvikler en bred række af inddragende digitale og fysiske aktiviteter centralt og lokalt, som mobiliserer og giver handlemuligheder med afsæt i de mål og principper, som er beskrevet i de kongresvedtagne målsætninger for medlemsengagement.
 • Efter OK24 fortsat sørger for, at tillidsvalgte og medlemmer inddrages i evaluering og efterbearbejdning af arbejdet med OK24 samt forarbejdet til næste overenskomstforhandling.

Opbakning fra Folketinget: Partier skal stå fast på deres lønløfter

Under sin gæstetale opfordrede SF-formand Pia Olsen Dyhr de øvrige folketingspartierne til fortsat at stå fast på deres løfter om lønløft til offentlige faggrupper.

”Jeg har ikke nogen check med i lommen, og jeg kan ikke give løfte om et konkret beløb. Men jeg kan sige, at SF vil kæmpe for et varigt lønløft for de grupper, som blev indplaceret lavt i lønhierarkiet i tjenestemandsreformen fra 1969, fordi de nok havde en mand, som kunne forsørge dem. Det har pædagoger og andre faggrupper bødet for i generationer, og det skal vi sætte en stopper for en gang for alle,” sagde hun til klapsalver fra salen.

Afviser brud med den danske model: ’Det er derfor, vi har trepartsaftaler’

Under valgkampen takkede en række borgerlige partier nej til at støtte Socialdemokratiets plan om at afsætte tre milliarder kroner til at løfte lønnen for visse faggrupper. Partierne mente, at det ville bryde med den danske model.

Den udlægning blev dog skudt ned af både Pia Olsen Dyhr og Elisa Rimpler under kongressen: Fordelingen af midlerne skal nemlig bestemmes via en trepartsaftale, hvilket netop er et af værktøjerne i den danske model.

”Det er derfor, vi har trepartsaftaler. Det er kernen i den danske model. At vi sammen løser grundlæggende samfundsudfordringer,” sagde Elisa Rimpler fra talerstolen.

’Krumtap’ i kampen for bedre løn og vilkår: Kongres vil styrke tillidsvalgte

 • BUPL’s kongres besluttede også at starte et udviklingsprojekt, som i perioden frem mod næste kongres skal komme med konkrete bud på en samlet strategi for, hvordan BUPL’s tillidsvalgte styrkes og klædes på til fremtidens opgaver.

  Kongressen har vedtaget, at BUPL i den kommende periode skal:

  • Afdække eksisterende arbejde med styrkelse af tillidsvalgte (tillidsvalgte defineres som tillids-, ledertillids-, fællestillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt bestyrelsesmedlemmer og øvrige politisk valgte)
  • Kortlægge behov og udviklingspotentialer i forskellige grupper af tillidsvalgte, eksempelvis gennem surveys, lyttemøder og politiske drøftelser i relevante fora 
  • Udarbejde nye forslag til, hvordan BUPL som samlet organisation kan sikre en systematisk, strategisk og organisatorisk styrkelse af de tillidsvalgte 
  • Udarbejde forslag til at dygtiggøre de tillidsvalgte til fremtidens opgaver 
  • Forbinder udviklingsprojektet med de vigtigste politiske dagsordner for BUPL 
  • Hovedbestyrelsen vedtager rammer, indhold og proces for det konkrete udviklingsprojekt.

  Der er disponeret 3 millioner kroner til udviklingsprojektet, finansieret af hovedbestyrelsens pulje til fremtidig disponering. Dertil forventes det, at der i næste kongresperiode skal investeres i at implementere flere af de forslag, som udviklingsprojektet resulterer i.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.