Viden i spil i daginstitutionen

Hvad er det for fortolkninger og forståelser af pædagogik i daginstitutioner, pædagoger har og handler ud fra i daginstitutionens hverdagsliv? Og hvad har pædagogisk værdi, når man spørger pædagogerne selv?
Forskningsrapporten kommer med svar på disse spørgsmål, som også er formidlet i kortere form i pjecen.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.