Skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge i indskolingen

Rapporten præsenterer resultaterne fra et forskningsprojekt, der undersøger skolepædagogers professionelle bidrag til at øge lavt præsterende drenges deltagelse, læring og udvikling i indskolingen. Projektet bygger på udviklingseksperimenter, hvor skolepædagoger fokuserer målrettet på at udvikle stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge. Fokus er bl.a. på skolepædagogernes forberedelse sammen med læreren og på skolepædagogernes bidrag til at forbedre forældresamarbejdet. Rapporten er målrettet pædagoger og ledere i skolen og rummer illustrerende praksiseksempler.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.