Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet

Dette inspirations- og refleksionsmateriale henvender sig til pædagogisk personale, ledere og forvaltninger på dagtilbudsområdet, der gerne vil blive klogere på , hvordan de kan inddrage børnenes perspektiv i deres samarbejde med forældrene om at skabe gode miljøer for børnene. BUPL og KL er afsendere på materialet, som er udarbejdet af DanmarksEvalueringsinstitut (EVA) og bygger på bl.a. interviews med pædagoger, ledere og pædagogiske konsulenter i fem kommuner.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.