Et praksissprog for leg

Rapporten beskriver bl.a., hvordan daginstitutionspædagoger forstår og udtrykker deres forståelser af leg, og hvordan dette praksissprog for leg er påvirket af politiske og forskningsbaserede legeforståelser. Rapporten giver også viden om, hvordan forskellige legeforståelser påvirker pædagogers sprog og handlinger i praksis.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.