Digital dannelse i børnehøjde: Børn skal have lige muligheder

Digitale medier fylder mere og mere i vores hverdag. Det gælder også i de fleste børns hverdag, men en undersøgelse fra 2019 viser, at der er stor forskel på, hvordan og hvor meget de digitale medier bliver brugt i hjemmet og i daginstitutionerne. Det er en forskel, som pædagoger kan være med til at udligne.

De fleste børn i dag, kan benytte sig af en iPad. De kan tage billeder, små videoer og spille spil, således at de digitale redskaber bliver brugt på en kreativ og legende måde.

Der er bare også en gruppe af børn, som ikke har samme muligheder og adgang, når det kommer til at bruge digitale medier mere skabende og anderledes i både dagtilbudet og i hjemmet. Det skaber en digital ulighed ifølge en ny undersøgelse fra Børns Vilkår og Medierådet for Børn Og Unge.

Eksperimentere med digitale medier

Den ulighed kan pædagoger være med til at udligne. Det stiller dog krav til pædagogernes kompetencer og ikke mindst deres engagement i det digitale, hvis de skal kunne hjælpe børnene med at agere i en digital verden. Det forklarer Stine Liv Johansen, børnesagkyndigt medlem af Medierådet for Børn og Unge og til dagligt forsker ved Aarhus Universitet.

»Vi skal have nogle pædagoger, som er opkvalificeret på det her område. Man skal have tiden til at arbejde med det – både sammen med børnene og i forberedelsen. Børnene skal selv prøve at lege og eksperimentere, så de får en grundlæggende fornemmelse for, hvad de digitale medier også kan bruges til,« siger hun.

Nysgerrig i den pædagogiske praksis - også digitalt

Og så skal pædagoger turde at eksperimentere med digitale medier – også selv om der ikke altid er en overordnet plan.

»Man behøver ikke at vide alt om digitale medier, når man kaster sig ud i det. Nogle gange skal man bare kaste sig ud i det og have en nysgerrighed på det. Ligesom man ikke behøver at vide, hvad der kommer ud af et fingermalingprojekt, eller når man tager på tur i skoven. Der har man en nysgerrighed med sig i forhold til, hvad det kan, og hvordan man sætter det sammen. Det giver anledning til dialog. Det gør man jo ofte i den pædagogiske praksis,« siger Stine Liv Johansen.

Det digitale som supplement

Det digitale skal helst betragtes som et supplement til den eksisterende pædagogiske praksis - og altså ikke være en ekstra byrde i pædagogernes hverdag.

Ifølge Stine Liv Johansen kan det digitale give enormt meget mening, hvis det bliver indarbejdet naturligt i den eksisterende pædagogiske praksis.

»Det er en pædagogisk opgave, som kan være meget meningsfuld i forhold til børn i dagtilbudsalderen. Det skal integreres i institutionens hverdag. Pædagogerne skal blive ved med at lave god pædagogik, men bare også med digitale redskaber – ligesom de gør i forvejen med alt fra natur til mad og krop,« siger Stine Liv Johansen.

Undersøgelsen viser også, at mange pædagoger kan være bange for at kaste sig ud i at inddrage det digitale, men der findes mange måder at gøre det på i dagligdagen.

»Man behøver jo ikke nødvendigvis at have en Instagram-profil. Der er mange måder at tænke det digitale på, men man kan ikke bare lade være med at forholde sig til det, for det er en del af børnenes virkelighed. Det er lige så virkeligt for dem som mudderpøle og sommerfugle,« siger Stine Liv Johansen.

Danske børn er nogle af de børn, som bruger digitale medier mest. Det skal vi som voksne hjælpe dem med at gøre på en god måde hele vejen rundt. Vi skal have gjort dem aktive, kreative, skabende, nysgerrige, kritiske overfor digitale medier ved at understøtte de processer.

Stine Liv Johansen, forsker og medlem af Medierådet for Børn og Unge 

Guide og danne børn digitalt

Den digitale dannelse er ifølge rapporten noget, som både skal ske i hjemmet og i dagtilbuddet, hvis den digitale ulighed skal udlignes. Særligt fordi det digitale fylder rigtig meget i vores hverdag – specielt for børn og unge. Undersøgelsen viser, at 95 procent af børn under syv år har adgang til en tablet i hjemmet.

»Danske børn er nogle af de børn, som bruger digitale medier mest. Det skal vi som voksne hjælpe dem med at gøre på en god måde hele vejen rundt. Vi skal have gjort dem aktive, kreative, skabende, nysgerrige og kritiske overfor digitale medier. Alle børn skal lige muligheder i et samfund, som er ved at blive gennemdigitaliseret,« siger Stine Liv Johansen.

Selv om mange børn og unge i dag vokser op med digitale medier, så kræver det stadigvæk, at de voksne er til stede for at guide og hjælpe dem.

»Vi skal hjælpe dem med at sige ja og nej og sætte grænser. Det kan også sagtens være, at vi skal hjælpe dem med, hvad der er en sund brug af digitale medier. Hvis man forstår digital dannelse som det at kunne agere med digitale medier – både i et fremtidsperspektiv som demokratiske medborgere, men også i et her og nu perspektiv - så er det vigtigt at sætte tidligt ind. Der kan pædagogerne blandt andet spille en afgørende rolle,« siger Stine Liv Johansen.

  4 gode råd fra Stine Liv Johansen

  Stine Liv Johansen er børnesagkyndigt medlem af Medierådet for Børn og Unge. Hun lektor ved Center for Børnelitteratur og Medier, Aarhus Universitet og forsker i bl.a. børns hverdagsliv og mediebrug.

  1. Kast jer ud i det. Kast jer ud i at lege med ting på samme måde, som I gør med andre redskaber - også selv om I ikke nødvendigvis ved, hvad der kommer ud af det i sidste ende
  2. Husk at børn har brug for voksne i en digital verden. Børn har også brug for voksne i den digitale verden - til at guide.Derfor skal dagtilbuddet også tage sin del af ansvaret for børnenes digitale dannelse.
  3. Afsæt tid. Insister på, at der bliver sat tid og ressourcer af i personalegruppen og fra ledelsen side til at I forholder jer til børnenes brug af digitale medier.
  4. Snak med forældrene. Vis dem, hvad I laver og snak med dem om digital dannelse

  Om rapporten Digital dannelse i Børnehøjde

  • Børns Vilkår har i samarbejde med Medietrådet for Børn og Unge udarbejdet fire rapporter med overskriften ’Digital Dannelse i børnehøjde’ med støtte fra TrygFonden.
  • Rapporterne handler om hhv. børnehavebørns brug af medier hjemme og i institutionen. Og om digitale medier i skolebørns hverdag og om emner som fx digitale fodspor, privatliv og billeddeling. 
  • Find rapporterne og korte opsummeringer fra dem her.

  Digital dannelse er vigtig

  Det vigtigste er, at man som pædagog vil det. At det er noget, som bliver prioriteret i ens hverdag, så man afsætter tid til det, og så de digitale redskaber inddrages som en naturlig del af hverdagen - i den pædagogiske praksis. Det siger Birgitte Conradsen, næstformand, BUPL.

  Både som supplement til det, man laver rent pædagogisk, men også til at indføre børn i den digitale verden på en god, pædagogisk og etisk korrekt måde, siger hun.

  »Den digitale verden er der, og den udvikler sig hele tiden. Børn er en del af udviklingen, hvad end de vil det eller ej. Derfor er det vigtigt, at man sætter nogle rammer op, så man hjælper børnene med at bruge digitale medier« siger Birgitte Conradsen.

  Er forældre og daginstitutioner ikke med til at skabe de rammer, risikerer vi, at børn og unge drager deres egne erfaringer, som ikke altid er hensigtsmæssige, forklarer Birgitte Conradsen.

  Vi skal have føling med, hvad børnene bruger de digitale medier til, så de ikke er overladt til sig. Det vil der vil være nogen, som kan håndtere, men også mange, som ikke kan, vurderer Birgitte Conradsen.

  Kontakt din lokale fagforening

  Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.