Sådan vækker du kreativiteten til live hos dine medarbejdere

Det kan være svært at have kreativiteten for øje i en travl hverdag, hvor opgaverne hober sig op, og tempoet er højt. Hvor skal man begynde? Det får du professor Lene Tanggaards bud på.
Skab plads til medarbejdernes kreativitet
Man er mest kreativ, når man arbejder på noget, man har gjort til sit eget. Derfor er et af Lene Tanggaards bud på en kreativitetsfremmende lederstil, at man skal give medarbejderne følelsen af ejerskab. Se alle otte bud nedenfor i artiklen.

Er det muligt at skabe en kultur med mere fokus på kreativitet på arbejdspladsen? Ja, lyder svaret fra Lene Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi, der i årevis har beskæftiget sig med kreativitetsfremmende ledelse.

Men det kræver en ledelsesmæssig indsats. 

”Det er det lange, seje træk. Som pædagogisk leder skal du hele tiden vurdere, hvordan nye opgaver skal løses i forhold til den kultur, du ønsker at fremme. Hvad giver medarbej­derne en følelse af meningsfuldhed? Hvor bruger de deres fantasi mest? Hvornår har de lys i øjnene? Det er det, du hele tiden skal navigere efter,” siger hun. 

Otte faktorer fremmer kreativiteten

Lene Tanggaard har i flere projekter undersøgt kreativiteten og er kommet helt tæt på den. 

Hun har nærstuderet kreative mennesker ved at se, hvad de har udrettet, og har så optrevlet deres forløb baglæns: Hvad gjorde de? Og hvad var det, som gjorde det muligt? 

Hun er kommet frem til en række vigtige faktorer, der skal være på plads, hvis man som leder skal fremme kreativiteten hos medarbejderne.

Gør som de mest kreativitetsfremmende ledere

Kreativiteten blomstrer i et kreativt miljø
1

Anerkend skabertrangen i os alle

 

Det første vigtige skridt til at skabe et mere kreativt arbejdsmiljø er at anerkende, at vi alle er kreative. Vi fødes alle sammen med en kreativ formåen. Det er ikke os alle sammen, der ender som koncertpianister eller geniale atomfysikere, men vi har alle en skabertrang, som under de rette omstændigheder kan udfolde sig.

2

Sæt medarbejderen fri

Mange undersøgelser peger på, at frihed hænger sammen med kreativitet. Hvis man sætter folk fri til at bruge deres egne evner til at løse et problem, uden at man som leder står og ånder dem i nakken, bliver løsningen mere nytænkende og mere kreativ. Hvis du som leder skal have succes med det, skal du slippe noget af kontrollen og opmuntre medarbejderne til at prøve sig frem uden nødvendigvis at vide, hvad slutresultatet vil blive.

3

Del frit fra leveren

Når medarbejderne slippes fri til at løse opgaverne selv, er det vigtigt, at der samtidig skabes et miljø, der gør det trygt at byde ind med nye, skæve forslag. Hvis arbejdspladsen er sådan et sted, hvor medarbejderne er bange for, at de andre vil tænke, at de er åndssvage, hvis de fortæller om deres idé eller måske endda frygter at blive fyret, så dræber det kreativiteten. Det skal være i orden at byde ind og dele sine tanker frit fra leveren.

4

Skab klare rammer

Selv om frihed er en vigtig ingrediens, kan det også tage overhånd. Hvis man altid arbejder med frie hænder, kan man miste fokus. Så det er vigtigt, at lederen sætter en ramme, der er til at arbejde inden for. Det skal være tydeligt for medarbejderne, hvilke opgaver de har frie hænder til, og hvilke opgaver der har faste rammer. For der er ingen grund til at kaste alle opgaver op i luften samtidig. Det er også fint at skifte den ble sådan, som man plejer.  

5

Giv følelsen af ejerskab

Man er mest kreativ, når man arbejder på noget, man har gjort til sit eget. Du skal derfor give medarbejderne en følelse af ejerskab, hvis du vil fremme kreativiteten, også selv om det egentlig er hele institutionens projekt. Hvis medarbejderne oplever, at de har et medansvar og dermed også har lidt kærlighed til projektet, vil kreativiteten blomstre.

6

Overvej gruppesammensætningen

Den måde, du sammensætter grupper på, kan fremme kreativiteten. Hvis en gruppe pædagoger skal lave et projekt sammen eller skal arbejde på samme stue, er det en god idé at sammensætte gruppen, så de medlemmerne af gruppen bidrager med noget forskelligt. En gruppe bestående af folk med forskellige baggrunde, forskellige personligheder, forskellige styrker og forskellige måder at løse opgaver på arbejder mest kreativt sammen.

7

Træf valg

At kunne træffe valg er afgørende i en kreativ proces. Når vi i forbindelse med et projekt har kastet det hele op i luften, skal det også gribes igen. Ellers kommer vi ingen vegne. Det kan skabe stress i en organisation, hvis alting hele tiden bliver sat fri. Du skal træffe valg, da det kan være med til at give ro. Kreativitet skabes i balancen mellem de frie tøjler og det konkrete valg.
 

8

Giv rum og tid

Vær opmærksom på, at arbejdet med kreative processer ikke er et quickfix. Hvis der ikke er kultur for kreative processer i jeres institution, tager det tid at opbygge kulturen. Gå ind i arbejdet med åbne øjne, og hav blik for det i alle dine opgaver som leder. Men start i det små. Det er ikke et spørgsmål om at komme til at ligne Googles sprudlende kreative hovedkvarter fra dag ét. Hav øje for, hvad der giver netop dine medarbejdere energi og lyst til at eksperimentere. Det er dér, du begynder.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.