Nye tal: Så vigtig er god faglig ledelse for pædagogers arbejdsglæde

Faglig ledelse tæt på gør pædagoger langt mere tilfredse med deres arbejdsplads, viser ny undersøgelse. Både KL og regeringen lægger op til at styrke den faglige ledelse, og et vigtigt gennembrud for de pædagogfaglige ledere kan være på vej.
Samarbejde
35 procent af pædagogerne i en ny BUPL-undersøgelse fremhæver faglig ledelse tæt på som en ting, de er glade for ved deres arbejdsplads. Og disse pædagoger er langt mere tilfredse med deres arbejdsplads end andre.

Faglig ledelse er helt afgørende for, om pædagoger er tilfredse med deres job. Det viser en ny undersøgelse foretaget af BUPL blandt omkring 1.000 pædagoger.

Hele 87 procent af de pædagoger, som oplever at have faglig ledelse tæt på i hverdagen, er tilfredse med deres nuværende arbejdsplads.

'Det er den klart bedste ledelse, jeg har haft i mine 11 år som pædagog,' skriver en daginstitutionspædagog, der er ’meget tilfreds’ med sin arbejdsplads.

’Har en faglig stærk leder, men lav andel af pædagoger og mangel på tid til forberedelse, gør det svært at hæve niveauet i hele institutionen,’ skriver en pædagog, som på trods af udfordringerne er tilfreds med sin arbejdsplads.

Understreger: Faglig ledelse er afgørende

Samlet er 74 procent af pædagogerne i undersøgelsen tilfredse med deres arbejdsplads. Men blandt pædagoger, som savner faglig ledelse tæt på, er kun 56 procent tilfredse (se boks nederst).

’Ledelse har ikke fungeret. Leder er nu stoppet og efter fem måneder er der stadig ikke ansat en ny leder. Vi låner en leder fra naboinstitutionen. Kommunen ved ikke, om der skal søges, eller om der skal rokeres rundt på leder, da børnetallet falder i området,’ skriver en utilfreds pædagog.

Formand for Lederforeningen i BUPL, Eva Munck Immertreu, er ikke overrasket over resultaterne:

”Det giver rigtig god mening. For faglig ledelse tæt på understøtter sparring, udvikling, den rette efteruddannelse og en lang række andre faktorer, som er vigtige for pædagogernes oplevelse af høj faglighed og en velfungerende hverdag,” siger hun.

Politikere vil skabe mere rum til faglig ledelse

Tilbagemeldingerne fra pædagogerne kommer på et godt tidspunkt. Kommunernes Landsforening (KL) lægger nemlig op til at styrke rammerne for faglig ledelse på en række områder.

”Kommunernes ambitioner passer enormt godt til de opfordringer, som Lederforeningen i BUPL har givet til kommunerne, så på den baggrund er jeg optimistisk. KL’s udmeldinger er et godt oplæg til vores dialog med hver enkelt kommune om, hvordan vi styrker rammerne,” siger Eva Munck Immertreu.

Hun oplever en reel holdningsændring i kommunerne - og så småt også på folketingsniveau:

”Igennem en årrække blev administrative opgaver presset ned over de enkelte daginstitutionsledere. Målet var at spare penge i forvaltningerne. Men vi oplever nu en vilje til, at de pædagogfaglige ledere i stedet skal bruge deres kræfter på det, de fagligt er bedst til. Og det er en enormt positiv ændring i tilgangen. Vi oplever det hos KL, og vi begynder også at høre det fra regeringen,” siger Eva Munck Immertreu.

Især disse pædagoger savner faglig ledelse

Den nye BUPL-undersøgelse viser da også, at der er stort behov for bedre vilkår for den faglige ledelse: Næsten hver femte pædagog - 19 procent - savner nemlig faglig ledelse tæt på.

Særligt slemt ser det ud på skolefritidsområdet. Her gælder det hele 27 procent af pædagogerne.

’Sfo og klub-området er blevet udsultet i så mange år at jeg har svært ved at genkende min gode gamle arbejdsplads. Vi mangler veluddannede pædagoger og i særdeleshed pædagogisk ledelse på gulvet. Det er svært at bygge en god arbejdsplads op med solide rammer og traditioner til glæde for børn og forældre. Det er straks nemmere at bryde ned,’ skriver en af dem.

Også Eva Munck Immertreu udtrykker bekymring over resultaterne:

”Jeg er særligt bekymret for de skole- og SFO-pædagoger, der ikke har en pædagogfaglig leder. Skole- og SFO-området er ofte presset af store ledelsesspænd. Netop problemer med for store eller små ledelsesspænd udfordrer kvaliteten og arbejdsmiljøet,” siger hun.

Ny undersøgelse: Så stor effekt har faglig ledelse på tilfredsheden

  • Samlet er 74 procent af de omkring 1.000 pædagoger i den nye BUPL-undersøgelse tilfredse med deres nuværende arbejdsplads.
  • 35 procent af pædagogerne fremhæver faglig ledelse tæt på som en ting, de er særligt glade for ved deres nuværende arbejdsplads. Hele 87 procent af dem er tilfredse med arbejdspladsen.
  • 19 procent af pædagogerne fremhæver faglig ledelse tæt på som en ting, de savner på deres nuværende arbejdsplads. 56 procent af dem er tilfredse med arbejdspladsen.
  • Blandt daginstitutionspædagoger fremhæver 41 procent faglig ledelse tæt på som en ting, de er glade for ved deres nuværende arbejdsplads. Omvendt nævner 15 procent, at de savner faglig ledelse tæt på.
  • Blandt pædagoger ansat i skole/SFO/fritidshjem/klub fremhæver 24 procent faglig ledelse tæt på som en ting, de er glade for ved deres nuværende arbejdsplads. Men hele 27 procent savner faglig ledelse tæt på.

Kilde: BUPL-undersøgelsen 'Den Attraktive Arbejdsplads,' 2023.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.