Legen skrumper: Slaget skal slås i institutionerne

Legen er trængt i børns liv. Pædagoger skal spille en langt mere aktiv rolle for at skabe legemiljøer, hvor fantasien kan udfolde sig, lyder budskabet fra Ditte Winther-Lindqvist, som har undersøgt hvordan.
Fantasifuld illustration af kvinde, der viser børn lyserød elefant og enhjørning
Pædagoger skal spille en mere aktiv rolle i børns leg, mener forsker Ditte Winther-Lindqvist

Børn leger ikke længere, som de gjorde engang. Den historie har man hen over efteråret og vinteren kunnet læse i aviserne, og i radioen har det lydt, at børns leg hverken er lige så fantasifuld, fri eller fysisk som før.

Afsenderen af de dystre budskaber om legens plads i børnelivet er Ditte Winther-Lindqvist, ph.d. og lektor på DPU, Aarhus Universitet. Sammen med Levende Legekultur indsatsen står hun bag den første store kortlægning af, hvordan det står til med legen i både institutioner og familier i Danmark. Og hun har et budskab til pædagogerne:

”Det store slag for legen skal slås i børns institutioner,” siger hun.

Forældre har gode intentioner

Forskningen viser, at forældrene på trods af gode intentioner har super svært ved at få tid og plads i hverdagen til at lege med børnene. Det handler både om skærmens indtog, men også om, at de moderne familier har så mange planer.

”Forældre ved godt, at legen er vigtig, og de støtter deres børns leg. Men 70 procent støtter også, at der skal leges mere i børns institutionelle liv,” siger Ditte Winther-Lindqvist.

I daginstitutionerne er vi faktisk rigtigt godt på vej, forklarer hun. 

”Her går det godt de fleste steder. Blandt andet understøttet af en meget fin og meget lang praksistradition, som værdsætter legen. Men også understøttet af den nye styrkede læreplan, som siger, at pædagoger skal prioritere legen”.

Problemerne findes især i skole og fritid

Problemerne findes især i skolerne og på fritidsområdet for skolebørnene, hvor vi stadigvæk har langt at gå for at komme i mål med en god legekultur, ifølge forskeren. 

”Der foregår mange gode ting, men fordi legen ikke er skrevet tydeligt ind i målsætningerne, er det også legen, der først forsømmes, hvis man ikke kan overkomme det hele,” siger hun.

Legen opstår ikke af sig selv, pædagoger skal sikre god legekultur

Børns legekultur har ændret sig. I gamle dage legede børn bare naturligt og altid, når de kunne. I dag betyder skærmen og alle fritidsaktiviteterne, der er blevet en del af vores kultur, at legen ikke bare opstår af sig selv. Det betyder, at man skal gøre noget ekstra for at få gang i legen. 

Og det er nyt, fastslår Ditte Winther-Lindqvist.

”Leg kommer ikke af sig selv i hjemmene, og den kommer ikke af sig selv i institutionerne. Derfor er pædagoger nødt til at gøre noget for at sikre en legekultur,” siger Ditte Winther-Lindqvist.

Før fandt børnene på noget

Når forskeren gennem de seneste 10 år har talt med pædagoger i dagtilbud, siger de gamle i faget, at børnene er ikke lige så gode til at lege og til selv at finde på, som de var engang. 

”Før var det nok at stille gode rammer til rådighed og have tid og sige ’Hvad har I lyst til at lege?’ Så fandt børnene på noget. Men i dag skal de tit have ret meget hjælp. Både socialt og emotionelt, men også fantasi- og forestillingsmæssigt har de behov for støtte til at få en god leg i gang.” 

Pædagoger skal have en legedidatik

Pædagogerne må være en langt mere aktiv part, understreger forskeren, der sammen med pædagoger i daginstitutioner i fem forskellige kommuner har undersøgt, hvordan det kan foregå. 

”Vi har lavet en hel masse forskning, der hjælper os til at forstå, hvad der skal til for at booste en levende legekultur i institutionerne, og hvilke barrierer der er. Det ved vi meget om,” siger hun.

Pædagoger skal have det, som Ditte Winther-Lindqvist kalder en ’legedidaktik’. 

”Ligesom at man på kokkeskolen lærer fire grundsaucer, skal man på pædagoguddannelsen lære fire grundlege, der passer til forskellige størrelser børnegrupper, som man kan justere i en uendelig variation,” siger hun og uddyber:

”Vi kan se, at de pædagoger, der er gode til det, får introduceret børnene til lege, som børnene bagefter bruger som skabelon for deres egne frie lege. Børn skal stadig kunne lege alene uden voksne, men pædagogerne skal skabe fundamentet for, at børnene kan selv. Det kræver en legedidaktik, og der kan vi se, at der er et efterslæb på viden,” siger hun.

Forsker ser positivt på fremtiden

Selvom Ditte Winther-Lindqvists forskning viser, at legen er trængt i børns liv, ser forskeren positivt på fremtiden.

”Jeg er totalt håbefuld,” siger hun.

For det er kun gået fremad med anerkendelsen af legen hos forældrene og i pædagogikken de senere år. Desværre er det samtidig samlet set gået en anden vej med legekulturen. Det er det underlige paradoks. 

”I takt med, at folk er blevet mere opmærksomme på legens vigtighed og børnefeltet nyder større anerkendelse generelt, kan vi se, at legen og hele dens forestillingsunivers er trængt. Derfor er det så vigtigt, at vi bliver ved med at tale om det.”

Sådan styrker I legen

Ditte Winther-Lindqvists har nogle råd til pædagoger, der vil arbejde med at styrke legen:

Start simpelt og uden mange regler

Der sker tit det, når pædagoger skal lære børn at lege noget nyt, at det bliver enormt kedeligt, fordi pædagogen står i 10 minutter og instruerer. Og så er børnene daffet videre, inden legen overhovedet er startet, forklarer forskeren. 

”I skal bare gå i gang. Byg derefter ovenpå sammen med børnene og skab variationer af den simple grundfigur, når først alle har forstået, hvad legen går ud på. Man lærer at lege ved at gøre det,” lyder opfordringen fra forskeren. 

Introducer de klassiske fælleslege 

Som for eksempel dåseskjul, jorden er giftig, gemmeleg og ’alle mine kyllinger kom hjem’. 

Følg med på børnenes tankespring

Og være åben med dem. Fantasileg er svært for alle voksne, ikke kun for pædagoger, ifølge forskeren.

”Men nogle pædagoger er rigtigt gode til det, og de skal fredes til at lege. De kan måske også lære fra sig til kollegaerne med en didaktisk tilgang. Hvad er det, han eller hun, der er god til det, rent faktisk gør helt konkret?” 

Brug elementer af dramaturgi i den legende tilgang

Det handler ikke kun om, hvad du siger, men også om, at du gør det med et ansigt fuld af mimik. Om du går ned i øjenhøjde med børnene. Så får du børnenes opmærksomhed. 

”Det gælder om at vise i handling, at man er åben for det legende rum, der er præget af fantasi. Det kan også være i det små, hvor man ikke nødvendigvis selv ligger og bræger som en ged på gulvet, men er legende i sin måde at svare børnene, når de siger noget.” siger hun.

Læs og fortæl en masse spændende historier

For at få godt gang i fantasilegen. For historier giver børnene inspiration, som de bruger til at lave fantasi med.

Anerkend, at det kan være svært at komme ind i fantasilege

Også for børn. Ditte Winther-Lindqvist foreslår, at de dage, hvor I måske fokuserer på læringsaktiviteter mellem klokken 9-10, i stedet introducerer forskellige fantasilege og fælles bevægelseslege hen over noget tid. 

”I skal ikke være bange for at gentage. Det bliver sjovere for børnene, jo mere de kender legen og selv kan være med til at udvikle reglerne,” siger Ditte Winther-Lindqvist.

Ledelsen skal prioritere og fokusere legen i rutinerne

For det kræver ledelse at styrke legedidaktikken og mod til at lege hos pædagogerne, understreger forskeren. 

”Det handler om hele tiden at have en omsorg for legen og legemiljøet. Legen skal stå øverst på dagsordenen”.

Om forskeren

Ditte Winther-Lindqvist er ph.d. og lektor på DPU, Aarhus Universitet. Hun har gennem de seneste 20 år forsket i børns leg og interesserer sig for, hvordan forskellige former for leg udvikler fællesskab, venskaber, identitet, kreativitet og fantasi i børns liv.

Om forskningen

Ditte Winter-Lindqvists undersøgelser er en del af projektet 'Levende legekultur', som også finansierer forskningen. Levende Legekultur er en 5-årig indsats for at styrke legekulturen i Danmark, som er udviklet på baggrund af årtiers erfaring med legeformidling på Gerlev Center for Leg & Bevægelse. Indsatsen er støttet af Lauritzen Fonden.

Læs rapporten 'Hele legen rundt: Legeliv i hverdagen og danske familier - Legeundersøgelse blandt 1000 danske børnefamilier'

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.