Dannelse er at forme det hele menneske 

Hør psykolog og forsker Lene Tanggaards bud på, hvad dannelse er, og hvorfor pædagogers arbejde med børn og unges dannelse i sfo, klub og skole er så vigtig. 
Lene Tanggaard om dannelse og fritidspædagogik

En af pædagogprofessionens opgaver er en dannelsesopgave, nemlig at være med til at skabe betingelser for, at børnene lærer at passe på andre og interagere med andre på en respektfuld måde. 

Det mener Lene Tanggaard, der er psykolog og forsker. Men hvad er dannelse egentligt? Og hvordan er man med til at danne børn og unge?

Det giver Lene Tanggaard sine bud på i optagelsen herunder. Hun mener bl.a., at dannelse er at ville udvide og dele sin verden: 

"Dannelse er at have fået en så afgørende relation til noget, hvad enten det er musik, litteratur, et landskab, et sted, til kunst, et håndværk eller til grammatikken, at vi også ønsker, at andre skal få glæde af det eller skal kunne se værdien i det. På den måde kan vi blive os selv og overskride os selv gennem det andet og de andre.

Lyt med i videooptagelsen herunder. De første 25 minutter er oplæg fra Lene Tanggaard. De sidste 20 minutter er hun i dialog om dannelse og dannelsesopgaven med Elisa Rimpler. Hør den sammen med kolleger.

Dannelse finder sted i praksisser, der former mennesker i lyset af en større horisont, fx i mødet med det fremmede, med et stofområde eller en erfaring, der gør verden større og den enkeltes erfaringer rigere.

Lene Tanggaard: Tre dannelses-forståelser

  • Den rationelle dannelse: Idealer om frihed, myndighed, selvstændighed, kritisk tænkning. Metoder: Undervisning og pædagogik skal give indsigt i stofområder, der kan kultivere elevens omverdensforhold.
  • Den solidaritetsorienterede dannelse: Idealer om verdensborgeren, medbestemmelse, demokratisk dannelse. Metoder: Projektarbejde eller emneundervisning, fokus på samværsformer og deltagelse, elevråd og demokratisk dannelse.
  • Den affektive dannelse: Idealer om omsorg for andre og for verden; horisontudvidelse baseret på kærlighed til og opslugthed af stoffet. Metoder: Fremmer æstetisk erfaringsdannelse, skabelse og kreativitet og aktiviteter, der handler om at lære at drage omsorg for andre.

Optagelsen er fra et live webinar 22. november 2021. Den varer 45 minutter.

Lene Tanggard er ph.d. og professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.