Opgør med lønefterslæb er afgørende for at sikre fremtidens velfærd

Det er et stort og rigtigt skridt, at Socialdemokratiet nu vil afsætte milliardbeløb til at gøre op med lønefterslæb og dårlige arbejdsvilkår for at sikre kvalificerede medarbejdere nok til vores børn, syge og ældre i fremtiden, mener BUPL.
pressemeddløn

Socialdemokratiets forslag om at afsætte 3 milliarder kroner til at sikre bedre løn- og arbejdsvilkår for blandt andre pædagoger, sygeplejersker og SOSU-assistenter er både modigt og nødvendigt, mener pædagogernes formand, Elisa Rimpler.

”Bedre løn- og arbejdsvilkår er afgørende, hvis vi også i fremtiden skal have en velfærd med høj kvalitet. Det skal politikerne tage medansvar for. Og det her er en rigtig god start,” siger Elisa Rimpler.

Nødvendigt for at fremtidssikre velfærden

Det fremgår af Socialdemokratiets udspil, at pengene skal målrettes udvalgte faggrupper ud fra en række bærende principper, der både skal imødegå rekrutteringsudfordringer og sikre en mere lige aflønning af fag med samme type uddannelse og opgaver.  Desuden skal udmøntningen afspejle, at stillinger med borgernært arbejde har en afgørende betydning for vores velfærdssamfund.

”Principperne signalerer et tiltrængt skift i, hvordan vi værdisætter den borgernære velfærd i vores samfund. Det er på tide – og helt nødvendigt for at fremtidssikre velfærden,” siger Elisa Rimpler.

På pædagogområdet er rekrutteringsudfordringerne allerede nu massive og forventes at blive forværret yderligere. Frem mod 2032 kommer der 55.000 flere børn. Samtidig er optaget på pædagoguddannelsen faldet med en femtedel siden 2016. Pædagogerne tjener mindst af alle faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse og har tilmed et fysisk og psykisk belastende arbejdsmiljø.

”Vi er meget tilfredse med, at alle de udfordringer for rekruttering til pædagogfaget er afspejlet og adresseret i Socialdemokratiets forslag. Vi får kun vendt flugten fra vores fag, hvis vi tør tage fat om de store problemer og gør det mere attraktivt at blive og være pædagog,” siger Elisa Rimpler.

Redningskrans til den danske model

BUPL-formanden slår samtidig fast, at udspillet ikke er et angreb på den danske model.

”Det er snarere en redningskrans til den danske model – og vores velfærdssamfund. Derfor er jeg også glad for, at aftalen skal udmøntes i en trepartsaftale baseret på blandt andet lønstrukturkomiteens arbejde, så vi træffer beslutninger på et objektivt og sagligt grundlag, siger Elisa Rimpler og fortsætter:

”Jeg ser frem til yderligere drøftelser af udspillet med de øvrige parter. Herunder også SF og Enhedslisten, som også er klar til at tage et opgør med pædagogernes lønefterslæb,” siger Elisa Rimpler. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.