Minister forstår ikke pædagogers lave løn: Hænger ikke sammen med det vigtige arbejde

Du får højere løn, jo ældre børn du arbejder med. Også selvom opgaven, du påtager dig for samfundet, ikke bliver mere vigtig. Og det hænger ikke helt sammen. Sådan siger Mattias Tesfaye (S) i sit første interview med Børn&Unge, efter at han er blevet udnævnt til børne- og undervisningsminister i SVM-regeringen
Børn- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)
Mattias Tesfaye 'forstår fuldstændig diskussionen', når han møder pædagoger, der føler, at deres løn og anerkendelse ikke står mål med det arbejde, de udfører.

Og ministeren ’forstår fuldstændig diskussionen’, når han møder pædagoger, der føler, at deres løn og anerkendelse ikke står mål med det arbejde, de udfører.

”Hvis du arbejder med vuggestuebørn, får du lav løn. Hvis du arbejder med skolebørn, får du lidt højere løn. Hvis du underviser gymnasieelever, får du lidt højere løn igen. Og hvis du underviser på universitetet, får du den højeste løn. Der er et eller andet, som ikke helt hænger sammen i mit hoved. Alle, der ved noget om børns udvikling, vil sige, at vigtigheden af arbejdet er lige omvendt,” siger Mattias Tesfaye.

Regeringen afventer Lønstrukturkomiteen

Hvad regeringen konkret vil gøre for at forbedre pædagogers og andre offentligt ansattes løn, afhænger af Lønstrukturkomiteens arbejde, som forventes fremlagt inden udgangen af juni 2023.

Ministeren nævner dog det lønudspil, som Socialdemokraterne fremlagde under valgkampen, og som nu er blevet en del af regeringsgrundlaget:

”Vi har fra regeringens side besluttet os for at afsætte tre milliarder kroner, som vi sammen med arbejdsmarkedets parter vil prøve at udmønte til blandt andet løn for at styrke rekrutteringen,” siger Mattias Tesfaye.

Minister: Det handler om løn

Ministeren er også opmærksom på pædagogers lønniveau, når det gælder muligheden for at rekruttere flere til faget og dæmme op for den aktuelle massive pædagogmangel. For efter hans mening handler det blandt andet om løn, når nogle foretrækker en akademisk uddannelse frem for eksempelvis at blive pædagog.

”Jeg bliver bekymret, når jeg taler med unge, som siger, at de interesserer sig for pædagogik og børns udvikling og har fanget, hvor enormt givende det er at arbejde med børn. Og som så konkluderer, at de vil læse pædagogik på universitet,” siger Mattias Tesfaye.

”For der er et eller andet grundlæggende galt i, at de ikke kaster sig ud i en daginstitution eller en ungdomsklub og får erfaring i at arbejde med mennesker, men i stedet søger ind bag bøgerne for at have en akademisk distance til det, de arbejder med. Det er jo lige meget, hvor mange der læser pædagogik på universitetet, hvis vi mangler folk, der arbejder med faget,” tilføjer ministeren.

Læs hele interviewet med Mattias Tesfaye i Børn&Unge nr. 2/2023

Læs tema om løn i Børn&Unge nr. 2/2023

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.