Sammen om sprog – lokal kvalitet i vuggestuens sprogmiljø

Fokus i projektet er at øge kvaliteten af sprogmiljøet i to involverede vuggestuer, som begge gerne ville være bedre til at bruge bøger i det pædagogiske arbejde. Se med i videoerne og få inspiration til at bruge bøgernes univers mere - bl.a. til dialogisk læsning med børn i udsatte positioner og til opdagende læsning med helt små børn. Udviklingsprojektet er et samarbejde mellem forskere fra VIA University College og vuggestuen Kometen i Holstebro og vuggestuen Kornbakken i Århus.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.