Tusindvis af pædagoger fik COVID-19 på jobbet: Nu har de første fået erstatning

To et halvt år efter, at COVID-19-pandemien ramte Danmark, får de første pædagoger nu erstatning for deres COVID-relaterede arbejdsskader. BUPL har flere hundrede sager om corona-senfølger kørende, og en lang række pædagoger kan få erstatning.
Ung kvinde med hovedpine

Tusindvis af pædagoger landet over blev smittet med COVID-19 primært i ugerne omkring jul 2020 og 2021. Indtil videre har 369 af dem fået anerkendt smitten som en arbejdsskade, og nu har de første pædagoger fået tilkendt erstatning fra arbejdsskademyndighederne.

De første pædagoger har fået tilkendt omkring 40.000 kroner, men væsentligt større beløb kan være på vej (se boks).

Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg med politisk ansvar for blandt andet BUPL’s håndtering af arbejdsskadesager, glæder sig over, at de første pædagoger nu får erstatning. 

”Vi har stort fokus på de pædagoger, som fortsat lider af senfølger, og det er positivt, at vi nu begynder at se, at de får den erstatning, de blev stillet i udsigt af regeringen, da pandemien ramte,” siger han.

Hovedpine og træthed: Mange har udsigt til erstatning

Langt hovedparten af de pædagoger, som blev smittet med COVID-19 på jobbet, kæmper ikke længere med senfølger. De som gør, kan oftest arbejde under normale vilkår.

Alligevel har en række pædagoger udsigt til erstatning. Det skyldes, at de har varige mén fra den arbejdsrelaterede COVID-19-smitte, som i mange tilfælde vil resultere i erstatning, selvom senfølgerne ikke er slemme nok til direkte at begrænse deres arbejdsevne.

Anerkendelserne af arbejdsskader er typisk sket i sager om smitte fra tiden før omikron blev den dominerende coronavariant i vinteren 2022. De typiske langvarige senfølger for pædagoger er hovedpine, udmattelse, ømhed og nedsat hukommelse.

Store beløb på vej: Hårdest ramte pædagogers sager endnu ikke afgjort

Pædagoger har udsigt til erstatning, hvis arbejdsskademyndighederne vurderer dem til at have en méngrad på over fem procent. Erstatningerne vil typisk bestå af et engangsbeløb på omkring 40.000 kroner. Beløbet afhænger dog af en række faktorer, blandt andet pædagogens alder, oplyser BUPL’s arbejdsskadeteam.

Et lille antal pædagoger er dog så hårdt ramt af senfølger, at de ikke længere kan arbejde i samme omfang som før eller helt har måttet forlade arbejdsmarkedet. De pædagoger har udsigt til væsentligt større erstatninger.

”Det skyldes, at der skal tages højde for tab af erhvervsevne og dermed tabt forsørgelsesgrundlag resten af deres arbejdsliv,” siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Der kan dog gå mange måneder før de sager er afgjort.

Har anket sager: Flere pædagoger kan få erstatning

Indtil videre har omkring en håndfuld pædagoger fået tilkendt erstatning for deres coronasenfølger, og antallet forventes at stige væsentligt i de kommende måneder i takt med, at de 369 pædagogers sager bliver afgjort.

Desuden har BUPL allerede anket en håndfuld sager, hvor arbejdsskademyndighederne har vurderet pædagogers méngrad til at være under fem procent – altså under grænsen for erstatning. 

”Det er sager, hvor vi er uenige i afgørelsen og argumenterer for, at pædagogerne har en méngrad på over fem procent og derfor har ret til erstatning,” siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Antallet af ankede sager forventes at stige de kommende måneder.

Ny sygdom sprænger rammerne: BUPL kan gå længere end normalt

Hvor mange pædagoger, der ender med at få erstatning, er fortsat uvist, da der kan gå adskillige måneder før samtlige sager er færdigbehandlet – og endnu længere før, ankesagerne er afgjort.

Lasse Bjerg Jørgensen understreger dog, at BUPL vil gå langt for at sikre coronaskadede medlemmer den økonomiske kompensation, de har krav på.

”Fordi COVID-19 er en ny sygdom, kan vi i højere grad end normalt udfordre myndighedernes vurderinger af, hvornår der er grundlag for erstatning. Vi laver en konkret vurdering i hver enkelt medlemssag, og på den baggrund har vi altså allerede nu valgt at anke nogle sager for at sikre de ramte pædagoger den kompensation fra arbejdsskademyndighederne, som vi mener, de har krav på,” siger han.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.