Tema om skolevægring: 10 vigtige fra pædagogen

Det kræver fordomsfri åbenhed, oprigtig interesse og stærk faglighed at gå bag om årsagerne til børn og unges skolefravær, siger pædagog Mie Rasmussen. Få vigtige råd her.
Pædagog Mie Rasmussen fra fraværsindsatsen i Slagelse

I arbejdet med børn, som har skolevægring eller på anden vis mistrives i skolen, er det især vigtigt at gå åbent til barnet såvel som familien og samarbejdspartnere i skolen. 

"Uden tillidsfuldt samarbejde med både barnet og barnets nærmeste kan vi ikke rykke noget. Nøglen er at arbejde med barnets trivsel og opbygge tryg tilknytning til skolen," siger Mie Rasmussen, pædagog fra fraværsindsatsen i Slagelse Kommune.

Læs også om Mie Rasmussens arbejde i artiklen 'Pædagogen Mie hjælper Lilje i skole'.

Få Mie Rasmussens bedste råd her

1) Vær nysgerrig

I afdækningen af hvad der kan være årsag til, at et barn får alarmerende højt skolefravær, må du gå åbent og nysgerrigt til barnet, familien og andre fagprofessionelle omkring barnet. Årsagen er typisk kompleks og kan relatere sig til noget i skolen, med kammeraterne, i hjemmet og i barnet selv.

2) Døm ikke

Barn, familie og fagpersoner gør deres bedste. Læg dine personlige holdninger til side, og prøv at se sagen fra barnets eller omsorgspersonernes perspektiv. Sådan sikrer du også, at den hjælp, du giver, har barnets behov for øje og ikke bliver dit eget behov for at handle på og fikse noget.

3) Opstil delmål

Nogle gange er hjælpen ligetil og lavpraktisk – for eksempel at justere barnets plads i klassen. Men det kan også være en langvarig, trinvis proces frem mod målet, som kræver bredt samarbejde og en helhedsorienteret indsats. Tænk delmålene som trædesten, du lægger på stien, som barnet lærer at gå på.

4) Husk at fejre

Det er en succes, når et barn går fra fravær til fremmøde. Men husk at fejre, hver gang et barn, der kæmper med skolevægring, yder sit maksimum. Når barnet, der månedsvis har ligget under dynen, rejser sig fra sengen, er succesen lige så stor, som hvis et barn får fjernet sin fraværsprocent fra ’alarmlisten’.

5) Vær vedholdende

Virker en indsats ikke, vil der altid være noget andet, du kan afprøve. Brug dit team, netværksmøder, søg i faglitteratur, og spørg også barnet og familien selv. Er I kørt fast i samarbejdet, kan en pause være en strategi, da det kan give begge parter ro til på afstand at se, hvad der kan virke.

6) Vær tydelig

Fortæl, hvad du kan, og hvad du ikke kan hjælpe med. Det hjælper både familien og dig at vide, hvornår andre fagligheder må i spil. Du kan udfylde en stressprofil, men ikke psykologbehandle. Ved fraværsunderretninger kan du hjælpe med at forklare et for højt fravær, men kommunen afgør sagerne.

7) Brug din faglighed

Få efteruddannelse i både almen- og specialpædagogiske metoder. Din faglighed holder dig på sporet i tunge sager, hvor du ofte vil stå i et krydspres mellem forældre og skole, der hver især mener, at den anden part er problemet. Dit fokus er på barnet, og husk også selvomsorgen. Faglighed er din støtte.

8) Vær menneske

Undgå at bruge distancerende fagsprog. Tal til mennesket frem for at tale som myndighedsperson, så barn og forældre føler, de kan slappe af. Tænk i din fremtoning på at være en, de kan spejle sig i. Så klæd dig på niveau med dem, du skal møde, om det så er direktøren eller den arbejdsløse. enlige mor.

9) Vær tilgængelig

Vær klar på, at jobbet ikke er et 8-16-job. Ofte tages samtaler bedre om eftermiddagen i hjemmet ved kaffebordet frem for om morgenen i skolen, når barnet er presset. Og når en sårbar familie rækker ud, så hold mobilen åben. Det viser, at familien og barnet ligger dig på sinde. Og det er en grundsten for jeres samarbejde og tillid.

10) Dyrk relationen

Find ud af, hvad barnet interesserer sig for og trives med. Elsker barnet at tegne eller spille bold, så gør det sammen. Vær kreativ, og mød barnet der, hvor barnet føler sig tryg, og opbyg relationen derfra. Kun i den gode relation vil barnet føle sig mødt og stole på, at du kan hjælpe. 

Læs hele temaet i Børn&Unge nr 6/2023

Forside Børn&Unge nr 6 2023

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.