Ulla Dyrløv: Præstationsræset får selv små børn til at bukke under

Psykolog Ulla Dyrløv møder flere børn med massiv skolevægring og kræver deres ret til stress-sygemelding. Mai Bakmands søn begik selvmord efter fem års kamp med angst og et svært skoleliv. Vi skal stoppe presset, for børnene presser sig rigeligt selv, siger hun.
Børnepsykolog Ulla Dyrløv

Skolevægring kommer sjældent over natten. Det opstår efter lang tids overbelastning af barnets krop og sind, forklarer Ulla Dyrløv, der som privatpraktiserende børnepsykolog møder flere børn og unge med massiv skolevægring.

”I år får jeg dem allerede fra 0.klasse. Formentlig har børnene allerede været i mistrivsel i børnehaven. Det er et vanvittigt presset system og samfund, vi har fået lavet,” siger Ulla Dyrløv, der tidligere har været psykolog på skoler og i PPR.

Stort mørketal

I klinikken ser hun mest børn, hvor forældrene har råd til at betale, eller meget belastede børn, som kommunen henviser.

”Der er et stort mørketal af børn, som ikke får hjælp. For samtidig med, vi ser flere børn i mistrivsel, skal kommunerne spare penge. Men så længe samfundet opretholder præstationspresset, vil selv helt små børn bukke under,” siger Ulla Dyrløv, der for nyligt hørte om en vuggestue, der skulle lære børnene om demokratibegrebet.

”Hvis vi allerede i vuggestuen lægger den slags pres ned over pædagoger og børn, er det ikke mærkeligt, at børn er stressede, inden de når at starte i skole. Det vigtige i vuggestuen er den nærværende kontakt og de udviklende øjeblikke,” siger hun.

Om Ulla Dyrløv

Ulla Dyrløv er autoriseret psykolog og godkendt specialist i klinisk børnepsykologi. Har tidligere arbejdet som både skolepsykolog og i PPR. 

Hun er forfatter til bøgerne'Pilot for dit barn – en guide til forældre' (2014), 'Det professionelle kram – en guide til fagfolk' (2015), 'Flyvefærdig – en guide til voksenlivet' (2016) og 'Få styr på dit barns digitale verden – en guide til det gode onlineliv' (2018).

Ulla er desuden aktiv debattør og meningsdanner indenfor børneområdet. Hun har delt sin viden og fungeret som børne- og ungeekspert i adskillige medier gennem årene. På tv er hun også fast tilknyttet psykolog i ungdomsprogrammer som X Factor, Junior Bagedysten og MGP Junior.

Læs om Ulla Dyrløv her.

Alt for tit glemmer man det helt enkle, nemlig at barnet først og fremmest har brug for ro og aflastning fra det skolemiljø, det ikke magter.

Ulla Dyrløv, børnepsykolog

Spot mistrivslen

Nærvær og voksenkontakt er der ofte også for lidt af i skolen, hvor børnene udfordres af larm og overfyldte klasselokaler. Læreren kan knapt nå klassen rundt. Og i både frikvarteret og de alt for ringe normerede SFO’er, får konflikter lov at rase. 

De børn, der har sværest ved det sociale, vil naturligt trække sig eller reagere med tidlige tegn på stress og angst såsom ondt i maven, kvalme, søvnløshed og vrede. Over tid kan de udvikle psykologiske diagnoser. Man er ikke i tvivl om, at de her børn ikke magter at komme i skole, og vi må ikke tvinge dem, advarer Ulla Dyrløv, der møder børnene og deres fortvivlede forældre i sin praksis.

”Det her handler ikke om, at børnenes forældre bare skal være tydelige. De står med et barn i dyb mistrivsel og gør det rigtige ved at stille sig på deres barns side. Hvis en voksen fortalte om at være så belastet på sit arbejde, ville venner og familier med det samme sige: Gå til lægen, og bliv sygemeldt. Men børnene, som vi ellers plejer at behandle som mere sårbare end voksne, vil vi for alt i verden have i skole. Men børn skal også have ret til stress-sygemelding,” kræver Ulla Dyrløv.

Hun har er aktuel med en guide til forældre og fagprofessionelle om at spotte mistrivsel tidligt.

”Ofte opdager vi først mistrivslen, når barnet ikke kommer i skole. Og så presser systemet lige barn og forældre lidt mere med fraværsstatistikker og underretninger. Eller kommer med indsatser fra PPR og pakker i psykiatrien. Alt for tit glemmer man det helt enkle, nemlig at barnet først og fremmest har brug for ro og aflastning fra det skolemiljø, det ikke magter,” siger Ulla Dyrløv.

5 råd fra psykologen

Psykolog Ulla Dyrløv har netop udgivet podcasten ’Skoletræt’ og står bag både et nyt videokursus og en guide til forældre om at spotte børn i mistrivsel. Her er 5 råd rettet mod dig som skolepædagog.

1) Brug observation

Spørg ikke barnet direkte om, hvorfor det ikke vil i skole eller ikke kommer til undervisningen, da det vil belaste barnet yderligere. Brug hellere observation til at spotte den eksklusion, barnet reagerer på. Den kan være meget subtil: Måske bliver barnet ikke valgt i gruppearbejdet. Eller der er fag, som det føler sig udstillet i. Jo tidligere, vi kan få øje på bekymrende fravær, jo hurtigere kan vi sætte ind.

2) Skab deltagelsesmuligheder

Arbejd mere med børnefællesskabet og mindre individfokuseret. Et barn med diagnoser og angst-symptomer kan have brug for individuel støtte og måske psykologbehandling, men hvis vi sender barnet tilbage til de samme rammer, det ikke kunne være i, er vi lige vidt. Så arbejd med at ændre på betingelserne rundt om barnet, og hav fokus på at skabe deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet.

3) Samarbejd med forældrene 

Forældrene kender barnet og kan have ideer til, hvordan skolen bedst møder barnet. De vil selv søge at imødekomme krav fra skolen, selv når de forekommer naturstridige. Hav fokus på barnets bedste, og rum også forældrene. De kæmper en kamp uden lige for at se deres barn trives igen. Ofte står de alene, de udfordres i hele deres hverdag, og mange møder mistro, når barnet ikke magter skolen.

4) Råb op

Vi må være børnenes ambassadører i forhold til det præstationspres og testtyranni, de føler sig underlagt. Det er os fagfolk, der er eksperter i børnenes trivsel og udvikling, og når vi kan se, at uddannelsesparathedsvurderinger og nationale test presser børnene, og at inklusionen har slået fejl på grund af manglende ressourcer, så skal vi turde vise modstand og være lidt politiske.

5) Stop presset

Ligesom voksne, der er ramt af stress eller angst, skal også børn have ret til stress-sygemelding. Husk at børnene har sunde reaktioner på et usundt ’arbejdsmiljø’. Børn i dag er dygtige til at mær-ke deres følelser og er blevet lyttet til af forældre og reagerer derfor naturligt på et skolemiljø, som de kan opleve så stress- og konfliktfyldt, at de siger fra ved at tage deres egen sygemelding.

spotmistrivsel.dk finder du links til Ulla Dyrløvs gratis guide ’18 tegn på mistrivsel hos 6-12-årige’ og podcasten ’Forældreskabet’.

Martin blev kun 16 år

Mai Bakmand er mor til Martin, der i 2018 som kun 16-årig tog sit eget liv efter fem års kamp med angst og et svært skoleliv fra især 5.-9. klasse. 

En af de tanker, hun i dag sidder tilbage med, er, hvorfor hun ikke bare tog sønnen med tre måneder til USA eller et andet sted langt væk fra det skoleliv, der pressede både Martin og familien.

”Når man har et barn, der ikke trives og ikke møder op skolen, oplever man meget hurtigt, at ens barn bliver et fagligt projekt for en masse mennesker. De fagprofessionelle kommer med gode intentioner, men de har også indsatser og tjeklister med i tasken. Som barn og familie er det svært at følge med og sige fra,” fortæller Mai Bakmand, der ville ønske, at hun havde lyttet meget mere til sin umiddelbare lyst til bare at holde om og kramme sin søn.

”Man vil gerne samarbejde, og så sidder man til netværksmøder og nikker til indsatser, man ved ikke vil virke. Men det er måden at komme igennem sådan et møde på. Man føler sig mistænkeliggjort som forælder, og vi kom selv til at presse på for at få Martin til at præstere bare én skoletime mere. For så blev dem til møderne så glade. Jeg ville ønske, jeg kunne se det før, men som forælder er man også udmattet. I dag er mit budskab: Vi må ikke presse børnene, for de gør det så rigeligt selv. Martin blev kun 16 år, men i dag vil de fleste unge leve, til de fylder 100 år. De behøver ikke have så travlt med at nå alting tidligere og tidligere,” siger Mai Bakmand.

De fagprofessionelle kommer med gode intentioner, men de har også indsatser og tjeklister med i tasken. Som barn og familie er det svært at følge med og sige fra.

Mai Bakmand, Martins mor.
Martin Bakmand på coveret af morens bog
Billedet af Martin er fra coveret på Mai Bakmands bog om sønnens selvmord, afsavnet og tiden og efter.

En dreng med ondt i maven

Mai Bakmand udgav i januar en bog om tiden efter sønnens selvmord tilbage i 2018 og om sine egne refleksioner om unge, der som Martin føler sig presset af og finder det svært at passe ind i det samfund, vi byder dem.

”Jeg tror, at Martin kom til at se på sig selv, som en, der havde ondt i maven, og var et problem for mange. Og som forælder får man også sådan en oplevelse af, at de professionelle holder op med at synes, at mit barn er dejligt. Men for vores familie var Martin hele tiden vores gode dreng og bror med masser af humor og kvaliteter. Det har man brug for, at dem, der skal hjælpe ham, også kan se,” fortæller hun.

Tiden kommer mange gange igen, fordi man meget hurtigere ved, hvad der kan hjælpe barnet, når man har brugt tid på at lære det at kende.

Mai Bakmand

Se mennesket bag mistrivslen

De indsatser, hun oplevede virke godt for Martin, var dem, hvor de professionelle havde blik for, hvem han var som menneske, og kunne lide at bruge tid med ham. 

En psykologistuderende fra et projekt i ungdomsklubberne i Aarhus tog på stranden med Martin, spillede computer med ham på værelset og hentede ham i en periode om morgenen. Og en skolepædagog lavede aftaler med Martin, som gjorde det legalt for ham at trække sig fra undervisningen. Og han sørgede for, at Martin og en gruppe elever med samme behov kunne tage 9. klasses afgangseksamen i et klasselokale frem for i den store gymnastiksal.

”Det er indsatser, der bygger på en tillidsbærende relation, og som tager tid. Men tiden kommer mange gange igen, fordi man meget hurtigere ved, hvad der kan hjælpe barnet, når man har brugt tid på at lære det at kende,” siger Mai Bakmand.

Læs bogen

Bogen ’Ude af denne verden’ (2023) er Mai Bakmands rørende beskrivelse af tiden efter hendes 16-årige søn Martin tilbage i 2018 tog sit eget liv. Selvmordet var kulminationen på fem års kamp med angst og skolevægring. Martin havde det særligt svært i årene fra 5. klasse, efter at folkeskolereformen havde sat ind, til 9. klasse. Med god hjælp fra blandt andre pædagoger, klarede han at få sin afgangseksamen. Han tog sit eget liv i sommeren efter. Bogen er til alle pårørende til de unge, som har svært ved at finde en plads i det samfund, vi skaber til dem.

Læs tema om skolevægring i Børn&Unge nr 6/2023

Forside Børn&Unge nr 6 2023

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.