Stor stigning i lederfyringer: Nu advarer stressforsker

Andelen af ledere, som mister jobbet på grund af sygdom, er stærkt stigende, og dårligt arbejdsmiljø er en væsentlig årsag. Stressforsker advarer om bekymrende tendens.
Lægesamtale

En række pædagogfaglige ledere har slået alarm over deres pressede arbejdsmiljø, og arbejdet for at forbedre ledernes psykisk arbejdsmiljø er en at de vigtigste indsatser for Lederforeningen i BUPL.

Og nu viser nye tal, at det pressede arbejdsmiljø får store konsekvenser for både de pædagogfaglige lederes helbred og ansættelse: Ifølge BUPL’s afskedsstatistikker blev 43 procent af de pædagogfaglige ledere, som sidste år mistede deres job, afskediget på grund af sygdom.

Til sammenligning udgør ’ændring til en lavere stilling,’ som er den næst hyppigste årsag til afskedigelse, kun 13 procent af lederfyringerne fra 2019-2022.

Dårligt arbejdsmiljø er årsag til hver 6. lederfyring

Antallet af ledere, som mister jobbet på grund af sygdom, er fordoblet fra 12 og 13 i 2019 og 2020 til 25 i 2022.

Og de lokale sagsbehandlere hos BUPL peger i høj grad på dårligt arbejdsmiljø som årsag, når ledermedlemmer af BUPL bliver afskediget. Faktisk vurderer BUPL’s sagsbehandlere, at hver 6. af alle lederfyringer skyldes dårligt arbejdsmiljø.

Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL, er bekymret, men ikke overrasket over tallene:

”Det passer desværre alt for godt med det, vi i forvejen ved. Ledere er presset af for store ledelsesspænd, dårlige normeringer, pædagogmangel, store følelsesmæssige krav og en enorm mængde opgaver, som i mange tilfælde ikke understøtter kerneopgaven,” siger hun.

Stressforsker: Krydspres på ledere kan være forværret 

Psykolog og stressforsker Malene Friis Andersen advarer om, at presset på ledernes psykiske arbejdsmiljø kan være blevet forværret i de seneste år:

”Der er øget mistrivsel hos børnene, stigende tendens til udfordringer med kvaliteten i daginstitutionerne, flere hasteopgaver og voksende rekrutteringsproblemer. På den baggrund giver det mening, hvis flere ledere oplever et øget krydspres, som kan forværre deres psykiske arbejdsmiljø,” siger hun.

Det er bekymrende, hvis flere ledere oplever at blive syge af deres arbejdsmiljø og har vanskeligt ved at komme tilbage til jobbet, påpeger hun.

”Det er vigtigt, at arbejdsgiverne skaber rammer og betingelser, hvor sygemeldte kan komme gradvist og godt tilbage til arbejdet. Det gælder selvfølgelig også, når det er en leder, som har været sygemeldt, fortæller stressforskeren, som har lavet ph.d. om tilbagevenden til arbejdet. 

Loven beskytter private og offentlige ledere forskelligt

Ifølge arbejdsmiljølovgivningen er det de kommunale arbejdsgiveres ansvar at sikre de pædagogfaglige ledere et arbejdsmiljø, de ikke bliver syge af, påpeger Eva Munck Immertreu.

Og presset økonomi og mangel på pædagoger er ingen undskyldning. 

”Økonomien er også presset i de kommuner, hvor man lykkedes med at skabe et godt arbejdsmiljø,” siger hun.

Arbejdsmiljølovgivningen gælder dog ikke på samme måde ledere i private og selvejende institutioner. Eva Munck Immertreu råder derfor disse ledere til at informere deres bestyrelse, hvis de oplever udfordringer med arbejdsmiljøet.

”Hvis lederne ikke møder opbakning til at forbedre situationen her, bør de tage kontakt til deres lokale BUPL-fagforening,” siger hun.

Råd til ledere: Bed om opbakning til svære prioriteringer

Psykolog og stressforsker Malene Friis Andersen påpeger, at selvom de kommunale arbejdsgivere har ansvar for at sikre et sundt arbejdsmiljø, kan også den enkelte leder og ikke mindst ledergruppen gøre noget for skabe en bedre balance i arbejdslivet.

”De fleste ledere, jeg møder, har flere arbejdsopgaver, end de kan nå. Derfor er det centralt, at lederen insisterer på at prioritere i arbejdsopgaver og afsætte mere tid i sin kalender til faktisk at have tid til at løse sine opgaver. Hvis man mærker stresssymptomer eller mister overblikket og ikke kan genfinde det selv, så er man nødt til at række ud til sin chef og bede om hjælp til prioritering af opgaverne,” understreger stressforskeren.

Husk det er et fælles problem

Malene Friis Andersen påpeger, at ledernes arbejdsmiljø er en fælles problematik, ikke den individuelle leders problem.

”Derfor er det vigtigt, at der er en åben kultur, hvor både lederkollegaer og ikke mindst lederens chef og forvaltningen interesserer sig for trivsel og understøtter en god balance mellem krav og ressourcer” siger hun. 

Samme opfordring kommer fra Eva Munck Immertreu. Hun råder desuden de kommunale lederne til at sikre, at de har en ledertillidsrepræsentant.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.