Rekordmange pædagoger bliver fyret på grund af sygdom

Sygdom er nu klart den væsentligste grund til, at pædagoger mister deres job, viser nye tal fra BUPL. Og det er der særligt én grund til.
Ung kvinde med hovedpine

Mere end hver anden pædagog, som blev fyret sidste år, mistede sit job på grund af sygdom, viser nye tal fra BUPL.

950 ud af 1861 afskedssager, pædagogernes fagforening modtog i år 2022 – svarende til 51 procent - handlede om afskedigelser på grund af sygdom. Året før gjaldt det 821 ud af 1644 sager, altså lige knap halvdelen.

Antallet af pædagoger, som blev fyret på grund af sygdom, er altså steget væsentligt og sætter nu en trist rekord: Ifølge BUPL’s statistikker har der ikke tidligere været år, hvor så mange pædagoger mistede jobbet på grund af sygdom (se tal nederst).

Klar besked: Det er stress, stress og stress

Tilbagemeldinger fra de lokale BUPL-fagforeninger viser endnu en gang, at stress, depression og angst ligger i top blandt sygdomme, der koster pædagoger jobbet.

Og de lokale fagforeninger peger på arbejdsmiljøet som en afgørende årsag til, at pædagoger bliver syge med stress og depression og ender med at blive afskediget.

Særligt historier om et stigende antal af børn med behov for særlig pædagogisk indsats og mangel på ressourcer til at tage hånd om dem, går igen.

BUPL’s vilkårsundersøgelse viser, at netop mangel på ressourcer til indsatser for børn i udsatte positioner og børn med særlige behov, er blandt de største trusler mod pædagogernes arbejdsmiljø.

Fagforening ser 40 procent flere sygdomsfyringer i år

De største stigninger i antallet af sygdomsfyringer har BUPL registreret i Sydjylland og Storkøbenhavn. Her var antallet af afskedigelser på grund af sygdom henholdsvis 40 og 38 procent højere i 2022 end i 2021. 

Ulla Koustrup, formand for BUPL Sydjylland, kalder det dybt bekymrende, at et stigende antal sydjyske pædagoger har en hverdag, der gør dem så syge, at det koster dem jobbet.

”Både pædagoger, forældre og politikere ved, at antallet af børn med diagnoser stiger, og når den pædagogiske opgave vokser, så må ressourcerne følge med. Det bruger vi mange kræfter på i vores dialog med lokale politikere og embedsværk. Og det gør vi jo blandt andet fordi vi ser, at det slider pædagogerne ned og fører til afskedigelser, hvis der ikke er ressourcer til de nødvendige pædagogiske indsatser for børnene,” siger hun.

Pædagoger skal arbejde længere – men flere ældre bliver syge og fyret

Pædagogmanglen har ført til et langt større politisk fokus både lokalt og nationalt på, at flere pædagoger skal op i tid, og at pædagogerne skal blive længere på arbejdsmarkedet inden pension.

Men i BUPL Sydjylland oplever man i stigende grad, at ældre pædagoger bliver ramt af stress med langtidssygemeldinger og afskedigelse til følge:

”Pædagogmanglen er et strukturelt problem, som en række kommuner mærker - også her i Sydjylland. Men hvis pædagogerne skal være længere på arbejdsmarkedet, så kræver det, at de kan holde til det. Så det er dybt bekymrende både for pædagogerne og for kommunernes fastholdelse af medarbejdere, at et stigende antal ældre pædagoger i vores område bliver syge af den hverdag, de møder ind til,” siger Ulla Koustrup.

Pædagogmangel åbner døre for styrket arbejdsmiljø

Mens pædagogmanglen på den ene side er med til at presse hverdagen i daginstitutionerne, er den aktuelle situation med til at åbne kommunernes øjne for arbejdsmiljøets betydning for fastholdelsen af pædagoger.

Det gælder også blandt de sydjyske kommuner, vurderer Ulla Koustrup:

”Flere af vores kommuner er i gang med tiltag om arbejdstid, som kan give pædagogerne en mindre presset hverdag og mere rum til faglighed. Det er vigtigt og kan gavne pædagogerne i forskellige livsfaser, for eksempel mens de har hjemmeboende børn, eller når de bliver ældre. For det kræver fleksible og individuelle løsninger at skabe et arbejdsliv, som alle pædagoger kan holde til i længden,” siger hun.

Læs mere om dine rettigheder under sygdom

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.