Regeringen vil afsætte 1,5 mia. til at skaffe flere pædagoger: Giver håb hos både kommuner og pædagoger

Det møder stor tilfredshed fra både BUPL og kommuner, at regeringen nu vil afsætte 1,5 milliarder kroner til at uddannede erfarne pædagogmedhjælpere til pædagoger. Pengene kan medvirke til hurtigere at afhjælpe rekrutteringsproblemerne, lyder det.
Barn leger med voksen på gulv

Regeringen vil på den kommende finanslov afsætte 1,5 milliarder kroner til at uddanne erfarne pædagogmedhjælpere til pædagog.

Pengene - den såkaldte opkvalificeringspulje - var oprindeligt afsat som en del af aftalen om minimumsnormeringer fra år 2020. Men pengene var aldrig blevet udmøntet, og for få uger siden såede børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye (S) tvivl om puljens fremtid, da folketingsflertallet bag aftalen var væk.

Ministeren glæder sig dog over, at en samlet regering nu sikrer penge til opkvalificeringspuljen:

”Nu understøtter vi, at flere af de mange erfarne pædagogmedhjælpere i vores daginstitutioner kan få mulighed for at blive uddannet til pædagog eller pædagogisk assistent i en voksen alder. Det er jeg meget glad for,” siger han i en pressemeddelelse.

BUPL: Nødvendigt med penge til akut rekrutteringskrise

I BUPL kalder formand Elisa Rimpler det en klog og helt nødvendig beslutning, at regeringen nu sikrer de planlagte midler til at uddanne flere pædagoger:

”Vi befinder os i en akut rekrutteringskrise. Hvert tredje forsøg på at besætte en pædagogstilling ender forgæves, og andelen af pædagoger på stuerne er raslet ned. Det havde været en katastrofe, hvis puljen var blevet skrottet,” siger hun.

Konkret vil regeringen afsætte cirka 100 millioner kroner i 2023 og omkring 200 millioner kroner årligt fra 2024-2030.

Problem: Kommuner kan stadig ikke give løn for uddannelse

Ifølge Mathias Tesfaye kan pengene være med til at gøre det mere økonomisk attraktivt for pædagogmedhjælpere at blive uddannet til pædagoger på kortere tid.

Der er dog et væsentligt problem: Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) må kommunerne ikke udbetale løn til medhjælpere, mens de er væk på merituddannelsen til pædagog, da der ikke er hjemmel til dette i overenskomsterne.

På den baggrund har KL kort før jul 2022 stoppet kommunernes brug af merituddannelse med løn. Kommunerne får altså svært ved at sætte pengene i spil, og der er behov for en løsning så hurtigt som overhovedet muligt, understreger Elisa Rimpler.

”Det haster med at få pengene ud at arbejde med det samme. Der er ikke et sekund at spilde, hvis vi skal sikre, at der er den nødvendige faglighed til at sikre børnenes trivsel og udvikling i fremtiden,” siger BUPL-formanden.

Læs også: KL slår bremsen i: Kommuner må ikke bruge løn til at skaffe flere pædagoger

Merit-kommunes håb: Regeringens millioner kan åbne for hurtigere løsning

Aarhus Kommune er en af de kommuner, som blev ramt af KL’s stop for meritordninger. Og kommunens Børn og Unge-rådmand Thomas Medom (SF) håber, at opkvalificeringspuljen kan føre til en hurtigere løsning på problemet med manglende løn-hjemmel.

”Erfaringerne siger jo, at det er nemmere at finde en aftale, når der bliver afsat nogle penge at forhandle om,” siger han.

Ligesom Elisa Rimpler opfordrer Thomas Medom regeringen til hurtigst muligt at give pengene ben at gå på:

”Det er 100 millioner kroner det første år og 200 millioner kroner om året de kommende år. Fordelt på 98 kommuner er det ikke voldsomt mange penge, så det er helt afgørende, at udmøntningen af pengene ikke drukner i bureaukrati,” siger han.

Læs også: Kommuner har nøglen til flere pædagoger: 3.000 kan få merit

Enighed om én ting: Ny pulje fikser ikke alle rekrutteringsproblemer

Selvom de statslige midler til merituddannelse er et vigtigt skridt, løser de ikke i sig selv problemerne med at rekruttere pædagoger.

Der skal mere til, og spørger man BUPL-formand Elisa Rimpler kræver det blandt andet et løft af pædagoguddannelsen samt bedre løn og vilkår for pædagogerne.

Også Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på Forskningscenter for pædagogik for og dannelse på VIA University College, peger på behovet for at styrke pædagoguddannelsen generelt:

”Styrkelsen af merituddannelsen er god på den korte bane, men hvis vi i årene fremover vil sikre, at vi stadigvæk har nok uddannede pædagoger, så er man nødt til at gå ind og se på pædagoguddannelsen,” siger han til DR.dk.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.