Overraskende tal om uønsket seksuel opmærksomhed blandt pædagoger

Mediebranchen har været i vælten for en række sager om uønsket seksuel opmærksomhed, men også pædagoger oplever det, viser ny undersøgelse. Resultatet overrasker forskeren bag rapporten, og hun opfordrer institutionerne til at tage den svære snak om grænser.
Mand afviser med hånd
Andelen mænd og kvinder i daginstitutioner, SFO’er og fritidshjem, som oplever uønsket seksuel opmærksomhed, er stort set identisk ifølge ny undersøgelse fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Har du oplevet uønskede seksuelle berøringer eller kommentarer om din krop på jobbet? Så er du ikke alene, viser en ny stor undersøgelse fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Ifølge undersøgelsen har 18 procent af de ansatte i daginstitutioner, SFO’er og fritidshjem oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane inden for det seneste år. Og i 66 procent af tilfældene kommer den uønskede seksuelle  opmærksomhed fra en kollega eller chef (se grafik nederst).

Resultat overrasker forsker: Daginstitutioner burde ikke være i risiko

Resultaterne for daginstitutionsansatte er lidt bedre end gennemsnittet for samtlige 38 undersøgte brancher: I alt har 22 procent af de adspurgte i undersøgelsen oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane, og i 67 procent af tilfældene kommer den uønskede seksuelle opmærksomhed fra en anden ansat på arbejdspladsen.

Værst ser det ud i restaurant- og barbranchen, hvor 41 procent af de ansatte har oplevet uønskede tilnærmelser eller chikane. I mediebranchen - film, presse og bøger - gælder det 24,2 procent.

”Brancher med en høj andel af uønsket seksuel opmærksomhed har typisk stor kundekontakt og en meget hierarkisk struktur, og det gælder som udgangspunkt ikke for daginstitutioner. Samtidig kan man forestille sig, at der i daginstitutioner er en faglighed om, hvordan man taler til hinanden. På den baggrund er det interessant, at daginstitutioner ligger så tæt på gennemsnittet,” siger seniorforsker i psykosocialt arbejdsmiljø hos NFA, Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen, som er en af forfatterne til rapporten.

Gode råd: Sådan tager I den svære snak om grænser

Til gengæld viser undersøgelsen, at 72,5 procent af de ansatte i daginstitutioner, SFO’er og fritidshjem ved, hvor de skal gå hen for at få støtte, hvis de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane på jobbet. På tværs af samtlige undersøgte brancher gælder det kun 69 procent af de adspurgte.

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen håber, at den nye undersøgelse kan blive startskud til en vigtig dialog på arbejdspladserne. Det gælder også på pædagogernes personalemøder:

”Resultaterne kan antyde, at der er institutioner, som ikke er opmærksomme på, om der kan være et problem hos dem. Så et rigtig godt første skridt er at kortlægge situationen i hver enkelt institution. Men det kræver dialog og respekt for, at folk har forskellige grænser,” siger hun og peger på, at der er en række gode redskaber til både dialogen og til handling, hvis man konstaterer problemer.

Eksempelvis Arbejdstilsynets portal om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger. Her er der blandt andet råd værktøjer til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

Ny undersøgelse viser langt mere uønsket seksuel opmærksomhed end tidligere

18,2 procent af kvindelige ansatte i daginstitutioner, SFO’er og fritidshjem og 17,3 procent af de mandlige ansatte har ifølge NFA’s nye rapport, ’Undersøgelse af Uønsket Seksuel Opmærksomhed og chikane på arbejdspladser i Danmark (USO-DK),’ oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane inden for de seneste 12 måneder.

Det er en langt højere andel end i tidligere undersøgelser, men det er ikke overraskende, fortæller seniorforsker hos NFA, Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen.

Den nye undersøgelse spørger nemlig detaljeret ind til både uønsket seksuel opmærksomhed, kønskrænkende adfærd og seksuel tvang og bestikkelse. Det er en væsentlig forskel fra tidligere arbejdsmiljøundersøgelser, som typisk kun har indeholdt spørgsmål om seksuel chikane.

”På den baggrund er det forventeligt at få en højere andel, som svarer ja, end hvis man udelukkende spørger folk, om de har været udsat for seksuel chikane. Både fordi de 21 meget specifikke spørgsmål i undersøgelsen kan få folk til at huske konkrete hændelser, de ellers havde glemt, og fordi folk kan have oplevet seksuel opmærksomhed, som har været uønsket, men som ikke opfattes som chikane,” siger hun.

Deltagerne i undersøgelsen bliver bedt om at svare på, om de inden for det seneste år har oplevet følgende:

 1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil
 2. Uønskede seksuelle kommentarer i en større gruppe/forsamling
 3. Uønskede beskeder med seksuelt indhold (fx breve, SMS’er, e-mails eller beskeder på sociale medier)
 4. Stirrende eller flirtende blikke med seksuelle undertoner, som var uønskede eller ubehagelige for dig
 5. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner (fx klap, kys eller omfavnelse)
 6. Uønskede bevægelser med seksuelle undertoner rettet mod dig
 7. Uønskede anmodninger om dates, selvom du allerede har sagt nej
 8. At nogen har vist dig pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig
 9. At nogen har fløjtet eller piftet efter dig på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig
 10. At nogen har blottet sig for dig (fx taget sit tøj af) på en måde som var uønsket eller ubehageligt for dig
 11. At nogen har inddraget dig i samtaler om sex mod din vilje
 12. At nogen har spredt seksuelle rygter om dig
 13. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig
 14. At nogen har talt nedsættende om kvinder/mænd på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig
 15. Seksuelt betonede aktiviteter (fx lege eller strippere) ved festlige arrangementer, som var uønskede eller ubehagelige for dig
 16. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller seksualitet
 17. At nogen har udelukket dig fra socialt samvær eller sociale netværk på grund af dit køn eller seksualitet
 18. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for at du fik en belønning (fx lønforhøjelse eller forfremmelse)
 19. At nogen har truet med straf eller sanktioner (fx fyring), hvis du afviste krav om seksuelle tjenester
 20. At nogen har taget på dig mod din vilje (fx gramset på dig og/eller holdt dig fast)
 21. Forsøg på voldtægt eller faktisk voldtægt

NFA-rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt godt 39.000 lønmodtagere i alderen 15-69 år, heriblandt omkring 1.000 personer ansat i daginstitutioner, SFO’er og fritidshjem.

Læs den nye rapport, 'Undersøgelse af Uønsket Seksuel Opmærksomhed og chikane på arbejdspladser i Danmark (USO-DK)

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.