OK24 for private: Første aftale er (næsten) på plads

En privat overenskomst er stort set i hus, der mangler kun en aftale om udmøntning af et lønløft svarende til trepartsaftalen. Rammen på 8,8 procent fra den kommunale overenskomst er der enighed om, og målet er, at den ramme også kommer til at gælde på de øvrige private overenskomster.
Foto af BUPL's næstformand Birgitte Conradsen
Et lønløft, der kan matche det, pædagogoverenskomsten for offentligt ansatte har givet, er målet for BUPL's næstformand Birgitte Conradsen, der skal forhandle fire overenskomster på plads.

Så er forhandlingerne om fornyelse af de private overenskomster endelig gået i gang i kølvandet på forliget for de kommunalt ansatte pædagoger. Torsdag den 28. februar var der således forhandlinger mellem BUPL og Danske Daginstitutioner. 

Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL og hovedforhandler på de private overenskomster, glæder sig over, at den første forhandling er gået godt.

”Vi er blevet enige om at anvende den generelle ramme på 8,8 procent fra det kommunale forlig, og vi er også nogenlunde enige om, hvordan den skal udmøntes. Men der mangler stadigvæk, hvordan vi får udmøntet trepartsmidlerne,” siger Birgitte Conradsen.

Lønløft fra treparten skal smitte af

Trepartsaftalen, der giver pædagoger på det kommunale område et lønløft på 1.800 kroner inklusive pension for en fuldtidsansat, skal nemlig også smitte af på de private overenskomster med såkaldte afledte midler. I praksis betyder det, at de private institutioner også skal have forøget deres budgetter, når de kommunale institutioners budgetter stiger for at kunne leve op til trepartsaftalen.

”Så der skal være penge til at udmønte et beløb svarende til treparten,” fastslår Birgitte Conradsen.

I uge 10 er der yderligere tre forhandlinger på programmet:

4. marts: med Frie Grundskoler

5. marts: med Accountor Institutionsservice A/S

6. marts: med Det Private Forhandlingsfællesskab (FOBU, DLO, SPIA og Børneringen).

Forhandlingerne forventes dog ikke at blive afsluttet på disse dage.

Birgitte Conradsen forventer, at forhandlingerne med Accountor og Det Private Forhandlingsfællesskab ikke bliver så svære. 

”Vi har udvekslet krav, og vi er nogenlunde enige. Der er selvfølgelig nogle knaster. Det skal der være i en forhandling. Forhandlingerne med Frie Grundskoler kan være lidt mere udfordrende, for staten er ikke omfattet af trepartsmidlerne, så der har vi ikke de afledte midler,” siger hun.

Løn skal ikke afhænge af offentlig eller privat ansættelse

Men hun krydser fingre for, at de kan finde en løsning sammen med Frie Grundskoler. 

”For vi kan få en ret stor lønforskel på skolepædagoger i det private og det offentlige, hvis vi ikke får et lønløft svarende til treparten. Det kan blive en stor udfordring i forhold til at rekruttere. Og vi i BUPL synes, at løn skal gives for pædagogiske arbejde, men ikke afhænge af, om man er offentligt eller privat ansat,” siger Birgitte Conradsen. 

Sidste planlagte forhandlingsdag for de private overenskomster, der skal fornyes i 2024, er 4. april. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.