Ny undersøgelse fastslår årsagen til pædagogernes lave løn 

Det er med god grund, hvis pædagogerne er utilfredse med deres løn, viser ny analyse. Lønsystemet er nemlig gået i baglås, og det kræver særlige tiltag at rette op på.
håndører løn løntjek penge
Pædagogerne har fået en bedre uddannelse, men det har ikke resulteret i en bedre løn, viser ny analyse.

Uddannelse betaler sig, siges det. Og ja, det gør det især for visse uddannelser, der giver arbejde i det offentlige. De lange universitetsuddannelser i det matematisk-naturfaglige felt giver høje lønninger sammen med medicin- og jurastudiet. 

I den anden ende af spektret ligger pædagogerne. De får nemlig ikke ekstra økonomisk udbytte af deres uddannelse, selv om deres uddannelseslængde og -niveau er steget betragteligt siden 1970. Det viser en ny analyse, som Kraka Advisory har udført for BUPL.

”Pædagogerne har over tid forhøjet deres uddannelsesniveau, og det er blevet en professionsbachelor, men den ekstra uddannelse kan man ikke se, at pædagogerne har fået tilbage rent lønmæssigt,« siger Bo Hammer, partner i Kraka Advisory.

Analyse slår fast: Pædagogers løn er fastlåst

Analysen har undersøgt udvalgte uddannelser og deres lønudvikling siden 1985, og resultatet er nedslående for pædagoger. Selv om pædagoguddannelsen er ændret fra en toårig seminarieuddannelse før 1970 til en tre et halvt-årig professionsbachelor i dag, har det ikke haft indflydelse på pædagogers løn. De ligger, som de har gjort siden tjenestemandsreformen i 1969, nederst i lønhierarkiet for offentligt ansatte med en mellemlang videregående uddannelse. 

”Pædagogerne ligger fuldstændig stabilt i lønhierarkiet. Pædagogerne ligger, som de er blevet indplaceret for længe siden, og så har man ikke taget højde for, at de har forhøjet deres uddannelse,” siger Bo Hammer.

Men det er ikke kun pædagoger, der ligger stabilt i lønhierarkiet, påpeger han.

”Det offentlige lønhierarki ser relativt låst ud,” siger han. 

Lønsedlen minder pædagogerne om urimeligt lav løn

Det er utilfredsstillende, at pædagoger ikke bliver belønnet for den uddannelse, de har taget, mener BUPL’s formand, Elisa Rimpler. 

”Hver eneste lønseddel minder pædagoger om, hvor urimeligt det er, at politikerne aldrig har rettet op på den placering, vi fik i lønhierarkiet i tresserne, da kvinders løn kun blev set som et supplement til mændenes. Det skal stoppe nu,” siger hun.

Der er brug for et ekstraordinært lønløft til pædagoger, fastslår Elisa Rimpler og peger på, at det traditionelle overenskomstsystem ikke kan løse pædagogernes lønefterslæb.

”Lønsystemet er gået i baglås, og vi pædagoger sidder fast. Derfor skal pædagoger løftes op i hierarkiet med særlige puljer ud over de generelle lønstigninger i overenskomsten,” siger Elisa Rimpler.

Læs analysen 'Ingen løngevinst af stigende uddannelsesniveau for pædagoger' fra Kraka

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.