Medlemstilbud til ledere: Sådan passer du på dig selv i en hektisk hverdag

Få tips og konkrete værktøjer til, hvordan du undgår, at tidsrøvere og forstyrrelser stjæler din energi af ledelsesekspert Mette Jakobsen. Hende kan du møde på Lederforeningens webinar ‘Hvordan passer vi på os selv og hinanden i en travl hverdag?’ den 13. juni.

Kvinde kigger ligefrem

Oplever du en hverdag fyldt med forstyrrelser, er du langt fra alene. Heldigvis er der flere små greb, der kan gøre noget ved det. Sådan lyder budskabet fra Mette Jakobsen, der arbejder med ledelse og organisationsudvikling. Hende kan du møde på et gratis webinar arrangeret af BUPL’s lederforening 13. juni kl. 15-17.

På webinaret er fokus ledernes psykiske arbejdsmiljø, og hvilke redskaber der kan være hjælpsomme, når lederne skal jonglere mellem akutte opgaver, møder, dækning af sygdom og daglige forstyrrelser – og samtidig have fokus på deres egen trivsel.

“Mange ting i lederjobbet er vilkår. Men der er også noget, vi har indflydelse på, og ting, som vi kan kontrollere,” understreger Mette Jakobsen, der med webinaret håber at kunne give lederne aha-oplevelser, så de stopper op og tænker: 
'Det her skal jeg altså gøre noget ved!'

Mette Jakobsen har især fokus på 'de tre P'er'. 

Pas på planlægningen

Det første P handler om planlægning – et vigtigt sted at begynde, hvis mængden af opgaver, lange møder og forstyrrelser får kalenderen til at koge over.

“Vi er tilbøjelige til at lave overspringshandlinger og tænke, at det kan vi også lige nå. Mange lægger møder alt for tæt, så det ene slutter klokken 13, hvor det næste starter, selvom det tager 10 minutter at nå derhen, og vi ikke har fået frokost, tisset eller trukket vejret,” remser hun næsten helt stakåndet op.

Mette Jakobsen råder lederne til kun at blokere deres kalender svarende til 60 procent af ens arbejdsdag. 

”Resten skal være forbeholdt alt det, der kommer ind fra højre, særligt til dig leder, for vi ved, at næsten 90 procent af forstyrrelserne kommer fra andre mennesker – og nogle gange lader vi os også forstyrrer, fordi det er rart at signalere, at døren altid er åben. Men det er vigtigt også at kunne sige til sine medarbejdere, at nu har jeg altså brug for ro,” siger Mette Jakobsen.

Portrætfoto af Mette Jakobsen, der arbejder med ledelse og organisationsudvikling
Mette Jakobsen har en sundhedsfaglig baggrund og mange års ledererfaring,

Prioriter opgaver

Fordi ledere i bedste mening reagerer på det akutte og derfor ofte bruger tiden på de forkerte ting, handler det andet P om prioritering.

"Men først er vi nødt til at kortlægge, hvad vi har så travlt med. Dernæst kan vi så prioritere,” siger Mette Jakobsen og anbefaler særligt at kigge kritisk på arbejdspladsens mødekultur:

“Møder tapper meget af vores energi. Samtidig viser det sig, at flertallet af de møder, vi holder, er værdiløse, fordi vi snakker i øst og vest ofte uden, at det fører til noget bagefter, forklarer Mette Jakobsen og anbefaler:

“Kortlæg, hvor mange møder I har. Hvor lange er de? Hvad indeholder de? Gør I noget af det, I har aftalt, bagefter?” siger hun.

Pauser nulstiller hjernen

Det tredje P handler om pauser: Mette Jakobsen er inspireret af Bastian Overgaard, der anbefaler at begynde alle møder med to minutters tavshed, at holde to minutters tænkepause midt i mødet og slutte af med to minutter i stilhed.

“Hjernen har brug for ro, fordi den er plastisk og elastisk. Men hjernen kan brænde sammen, hvis den konstant kører i højt tempo,” siger hun.

“Det er okay lige at gå ud og trække luft i fem minutter, for vi er jo i høj arousal hele tiden, og det skal man særligt som leder være opmærksom på,” forklarer Mette Jakobsen, der i mange år har arbejdet med og holder foredrag om hjernens overkapacitet, og hvor stor en påvirkning det har, når vi kun trækker vejret overfladisk.

“Giv dig selv lov til at trække vejret rigtigt. Det kunne også være noget, I gjorde som et punkt på et personalemøde eller sammen med børnene, for de har også gavn af det,” siger hun og slår fast, at det er i pauserne, du oplader din hjerne og får ro på dit system.

Du kan tilmelde dig webinaret her.

pas på dig selv: De 3 P'er

Planlægning

Bliv bevidst om tidsrøvere, overspringshandlinger og forstyrrelser ved at kortlægge din arbejdstid. Planlæg kun 60 procent af din kalender med opgaver og lad resten stå åben.

Prioritering

Bloker din kalender, prioriter din tid og kig kritisk på jeres mødekultur.

Pauser

Hjernen har brug for ro og pauser - også lederhjernen. Så husk at trække vejret og læg tid ind til at nulstille hjernen.

Alt det og meget mere kan du høre om på det gratis webinar for ledermedlemmer ’Hvordan passer vi på os selv og hinanden i en travl hverdag?’ med Mette Jakobsen som oplægsholder. Webinaret foregår 13. juni kl. 15-17.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.