Lektor tager bladet fra munden: Derfor kræver ordentlig pædagogik faglig ledelse

Ledelse af dagtilbud skal tilpasses børn, personale og en masse andre faktorer. Derfor er det afgørende med en faglig leder, som er helt tæt på, fortæller lektor Søren Voxted, forfatter til en ny bog om ledelse af dagtilbud.
Pige i stribet jakke

Faglig ledelse i et dagtilbud er en kontaktsport. Det handler om følelser og sammenhænge, der ofte ændrer sig. Det er så komplekst, at det kræver en leder tæt på.

Det er budskabet fra Søren Voxted, der er lektor på Institut for Virksomhedsledelse på SDU og aktuel med bogen ’Ledelse af dagtilbud’.

"En masse forskellige faktorer påvirker et barns trivsel, læring og dannelse. Det handler i høj grad om hjemmet, men også om kammerater og omgivelserne. Pædagogikken er en af flere vigtige brikker i barnets liv. Det er så komplekst, at ingen ledelsesformer eller kunstig intelligens kan erstatte lederens og pædagogernes evne til at se, om barnet er i trivsel, og om pædagogikken omkring barnet skal justeres,” siger han.

'One size' passer ingen

Når Søren Voxted så entydigt fastslår, at pædagogiske ledere skal være til stede i dagtilbud, gør han det blandt andet ud fra en gennemgang af forskningslitteratur på området samt en undersøgelse i 126 børnehuse i Odense Kommune.

Den fynske undersøgelse viser, at man ikke kan bruge skabeloner, når man skal indrette strukturen i dagtilbud. De er forskellige og skal indrettes forskelligt efter den lokale kontekst, som de optræder i.

Her spiller den faglige leder tæt på en afgørende rolle.

”God pædagogisk kvalitet kan ikke bare beskrives, ligesom den kan, hvis man producerer jernstænger. Man er nødt til at se, hvad der foregår, og derfor skal lederen have adgang til den pædagogiske praksis og have mulighed for at korrigere,” siger Søren Voxted og tilføjer, at en anden væsentlig årsag er, at medarbejderne ofte ønsker, at lederne er til stede dagtilbuddene.

Institutioner ændrer sig

Når institutionens struktur skal tilpasses den lokale kontekst, skal lederen være opmærksom på, at konteksten ændrer sig løbende.

”Alt er forskelligt – og børn og medarbejdere er forskellige. Flere ledere, som jeg har talt med, slås med, at medarbejdere vil fastholde en struktur, som måske var god engang, men som ikke passer til institutionens nuværende børnegruppe,” siger Søren Voxted og kommer med et bud på, hvorfor det kan være svært for ledere at ændre strukturer:

”Det kan skyldes, at de ansatte nogle gange prioriterer deres eget velbefindende fremfor faglige behov. Ofte med et argument om, at hvis de ansatte har det godt, så har børnene det også godt, men den holder ikke," siger han og tilføjer, at lederen altid børn handle ud fra sine iagttagelser, som er betingede af, at lederen er til stede i dagligdagen.

Små enheder giver både fordele og ulemper: 'Det er  hårdt'

Dagtilbud adskiller sig fra mange andre offentlige institutioner ved, at der i de fleste tilfælde er en leder i hver enkelt enhed. Ofte er der også en områdeleder, men i selve institutionen har daginstitutionslederen ansvaret. 

"Det er en fordel forstået på den måde, at det giver lederen mulighed for at være tæt på praksis,” siger Søren Voxted. 

Men når lederen indgår i dagligdagen helt tæt på praksis, kan ulempen være, at det er svært at implementere upopulære beslutninger. 

"Det er sværere at tage et slagsmål, når du som leder er alene. Du kan ikke trække dig, og det kan medarbejderne heller ikke. I et lille børnehus er der en vis intimitet, og derfor undlader ledere ind imellem at gribe ind, fordi det simpelthen er for hårdt for lederen,” siger lektoren.

Husk disse 5 principper for faglig ledelse

I sin bog ’Ledelse af dagtilbud’ opstiller Søren Voxted fem principper for faglig ledelse, der tager afsæt i hans forskning.

  1. Faglig ledelse udøves af en formel leder.
  2. Den faglige leder skal være tæt på de ansatte.
  3. Den faglige leder skal evne at tage de nødvendige beslutninger og efterfølgende drage konsekvenserne.
  4. Den faglige leder oversætter og omsætter politiske og strategiske mål til faglige løsninger.
  5. Den faglige leder skal efterfølgende synliggøre og formidle en effekt og målopfyldelse af den praksis, der udfolder sig.

Kilde: ’Ledelse af dagtilbud’ af lektor Søren Voxted, 188 sider, forlaget Samfundslitteratur

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.