Ledere: Pædagogiske assistenter mangler nødvendige kompetencer

De pædagogiske assistenter har ikke de nødvendige faglige kompetencer. Sådan lyder dommen fra flertallet af de pædagogiske ledere i landets daginstitutioner i ny evaluering. Vi har desperat brug for flere pædagoger og høj pædagogfaglighed. Det løser vi ikke ved at ansætte flere pædagogiske assistenter, siger lederformand.
Eva Munck Immertreu
Lederformand Eva Munck Immertreu: Vi har desperat brug for flere pædagoger og høj pædagogfaglighed.

Vi har brug for flere pædagoger og højere pædagogfaglighed, hvis vi skal løfte kvaliteten i vores daginstitutioner. Det gør vi ikke ved at uddanne og ansætte flere pædagogiske assistenter.

Så klart lyder beskeden fra formanden for Lederforeningen i BUPL, Eva Munck Immertreu.

Meldingen kommer på baggrund af en ny evaluering af uddannelsen til pædagogisk assistent, som Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort.  

Evalueringen viser, at daginstitutionslederne generelt er skeptiske i forhold til at ansætte pædagogiske assistenter, fordi de ikke har et tilstrækkeligt højt fagligt niveau.

Formand: Vi har desperat brug for pædagoger

Konklusionen kommer ikke bag på Eva Munck Immertreu. Den understreger, at assistenter ikke er et alternativ til pædagoger og pædagogfaglighed, som nogen forsøger at give indtryk af, mener hun.

”Som pædagogfaglige ledere værdsætter vi alle medarbejdere. Pædagogiske assistenter er et godt alternativ til ufaglærte medhjælpere, men vi har desperat brug for pædagoger, som både kan udføre, undersøge og udvikle det pædagogiske arbejde. Det kan vi ikke forvente af en pædagogisk assistent,” siger hun.

Du skal bruge mere tid

Uddannelsen til pædagogisk assistent er kun adgangsgivende til pædagoguddannelsen på samme måde som uddannelsen til sosu er adgangsgivende til uddannelsen til sygeplejerske.

Derfor skal ledere regne med, at assistenter er en anden type arbejdskraft end pædagoger, påpeger lederformanden.

”Hvis man vælger at ansætte assistenter, skal lederen være forberedt på at afsætte ekstra tid til supervision og sparring. Og det har vi ofte hverken tid eller ressourcer til,” siger Eva Munck Immertreu.

Ledere vil have høj faglighed

4 ud af 10 ledere, som ikke selv har ansat pædagogiske assistenter, har undladt at gøre det, fordi ’de pædagogiske assistenter ikke har et tilstrækkeligt højt fagligt niveau’, som der står i undersøgelsen. Om omkring halvdelen angiver, at de ’foretrækker pædagoger’.

Og det er ikke så mærkeligt, mener Eva Munck Immertreu. I dag har kun hver anden af de pædagogiske medarbejdere en pædagoguddannelse. Og det gør det svært at skabe de stærke pædagogiske miljøer, som er en forudsætning for at realisere den styrkede pædagogiske læreplan og sikre de bedste betingelser for børnenes trivsel og udvikling, påpeger hun.

”Som ledere har vi en bunden opgave, nemlig at skabe daginstitutioner af højeste kvalitet for børnene. Når så mange pædagogiske ledere mener, at assistenterne mangler de faglige kompetencer, der er relevante for den institution, som de leder, er det jo et klart udtryk for, at de har brug for flere pædagoger og mere pædagogfaglighed for at hæve kvaliteten og udvikle praksis,” siger Eva Munck Immertreu, som mener, at uddannelsen til pædagogisk assistent kan være et godt springbræt til at videreuddanne sig til pædagog. 

”Derfor ærgrer det mig også, at evalueringen viser, at det kun er én ud af syv pædagogiske assistenter, der efterfølgende går i gang med en pædagoguddannelse. Det skal vi have lavet om på,” siger lederformanden.

Flere skal uddannes til pædagoger

En ny analyse som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for BUPL viser, at 3.000 erfarne pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter opfylder kravene for at kunne tage en uddannelse til meritpædagog.

”Det vil være fantastisk, hvis flere af dem tog en pædagoguddannelse, så vi kunne hæve pædagogandelen og øge kvaliteten i praksis. Det kræver imidlertid, at både medarbejderne og institutionerne får et stærkere økonomisk incitament til at gøre det. Blandt andet at der er økonomi til at sikre vikardækning, når medarbejdere er væk på uddannelse,” siger Eva Munck Immertreu.

Sådan vurderer lederne de pædagogiske assistenter

Assistenterne er gode til

  • Relationer: 91 procent vurderer, at de pædagogiske assistenter er kompetente til selvstændigt at indgå i omsorgsfulde relationer med børnene.
  • Aktiviteter: 69 procent vurderer, at de pædagogiske assistenter er kompetente til at afvikle pædagogiske aktiviteter.
  • Fysisk aktivitet: 65 procent vurderer, at de pædagogiske assistenter er kompetente til at igangsætte og motivere målgruppen til fysisk aktivitet.

 

Assistenterne er mindre gode til

  • Anvende pædagogiske metoder: 39 procent vurderer, at de pædagogiske assistenter er kompetente til selvstændigt at anvende pædagogiske metoder.
  • Reflektere over pædagogiske metoder: 35 procent vurderer, at de pædagogiske assistenter er kompetente til at reflektere over pædagogiske metoder.
  • Evaluere pædagogiske aktiviteter: 32 procent vurderer, at de pædagogiske assistenter er kompetente til at evaluere igangsatte pædagogiske aktiviteter.

 

Kilde: 'Evaluering af den pædagogiske assistentuddannelse'.

Læs evalueringen

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.