Langt flere flygtningebørn i skole og daginstitution: Nu får pædagogerne hjælp

Antallet af ukrainske flygtningebørn i landets daginstitutioner blev mangedoblet i ugerne op til sommerferien. Nu giver ny håndbog fra Dansk Flygtningehjælp pædagoger en række gode råd til at modtage flygtningebørn og deres familier.
Studerende med en gruppe børnehavebørn

Antallet af ukrainske flygtningebørn i landets daginstitutioner blev mangedoblet på få uger op til sommerferien, og i en lang række kommuner bliver flygtningebørnene fordelt i de daginstitutioner, hvor der er ledige pladser.

Det betyder, at langt flere pædagoger i både daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner nu har direkte kontakt med børn, som er flygtet fra krigen.

Men hvordan sørger du som pædagog for en god modtagelse af børnene og deres familier, og hvad kan du gøre for at skabe de bedst mulige rammer?

Det giver en ny håndbog fra Dansk Flygtningehjælps Center for Udsatte Flygtninge nu en række gode og lavpraktiske råd til.

Lavpraktiske råd og praksiseksempler

Bogen er særligt relevant i lyset af den aktuelle opgave med ukrainske flygtningebørn, men den omhandler arbejdet med flygtninge generelt, uanset hvor de er flygtet fra.

Dansk Flygtningehjælp understreger, at det pædagogiske arbejde i daginstitutionen eller skolen kan virke som en vigtig beskyttelsesfaktor for børn med flugtbaggrund – blandt andet ved at der sørges for et trygt miljø, hvor barnet trives i fællesskabet med de andre børn og har tætte relationer med en eller flere voksne.

Bogen indeholder en række praksiseksempler og giver blandt andet råd om, hvordan man skaber en tryg hverdag for børnene og om, hvordan man arbejder med børn med traumer. 

Bogen, ’Børn med flugtbaggrund i daginstitution og skole – en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier,’ kan findes her.

Tre gode råd fra bogen: God pædagogisk modtagelse af flygtningebørn

 • 1: Skab tryghed med vaner og rutiner i hverdagen.

  Når dagene i børnehaven ligner hinanden, vil det skabe en tryghed i barnet, som derved ikke behøver at være konstant på vagt. Det er derfor en god idé med rutineprægede aktiviteter, som skaber rammen omkring barnets dag. Det giver barnet energi til leg og samvær med andre børn. 
  Undgå samtidig for mange store skift i miljøet og i gruppesammensætningen. Det er en fordel med lukkede stuer, hvor børnegruppen såvel som pædagogerne er velkendte for barnet

  2: Lav aktiviteter som skaber mening for barnet

  Børn med flugtbaggrund har typisk oplevet meningsløshed og magtesløshed og står derfor over for et stort grundlæggende arbejde, når der skal opbygges nye oplevelsesmønstre og meningsfuldhed. For at lette dette arbejde er det vigtigt, at barnet tilbydes redskaber og omgivelser, som understøtter denne proces. Det kan du gøre ved at skabe trygge rammer og rutiner, hvor barnet oplever forudsigelighed og genkendelighed. Det giver barnet et stabilt og sikkert udgangspunkt for at møde verden og livet. Du kan også lave aktiviteter, hvor barnet føler sig forstået og tryg i at udfolde sig. Det viser barnet, at det ikke er magtesløst, og at tilværelsen ikke er meningsløs.

  3: Husk, at børn er børn

  Børn med flugtbaggrund er først og fremmest børn. Arbejdet med flygtningebørn bør derfor tage udgangspunkt i den eksisterende pædagogiske praksis og faglighed, men med et skærpet fokus på flygtningebørnenes trivsel. Som lærer eller pædagog skal du altså bruge de faglige værktøjer og redskaber, som du i forvejen benytter i dit daglige pædagogiske arbejde, samtidig med at du er opmærksom på de særlige vilkår, der gælder for flygtningebørn.

  Kilde: ’Børn med flugtbaggrund i daginstitution og skole – en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier,’ Dansk Flygtningehjælp (DRC)

   

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.