Tid til faglighed: Her er pædagogandelen på 97 procent

Hvis vi vil genskabe den faglige stolthed, må vi insistere på stærk pædagogfaglighed, mener tillidsrepræsentant Sophie Bisgaard Farganis fra Solgården/Kastanjegården i Hvidovre. Børnehavens pædagogandel på 97 procent er en kæmpe styrke hver dag. Læs hvordan her.
Med en pædagogandel på 97 procent i børnehaven er der både rum for de faglige samtaler og tid til at følge børnenes spor
Med en pædagogandel på 97 procent i børnehaven er der både rum for de faglige samtaler og tid til at følge børnenes spor.

Det kan være svært at forklare, hvad pædagogisk faglighed er. 

Når tillidsrepræsentant Sophie Bisgaard Farganis fra børnehaven Solgården/Kastanjegården i Hvidovre alligevel skal prøve at sætte ord på værdien af høj faglighed, bruger hun eksemplets magt: 

For eksempel situationen om drengen, der blev ved med at stoppe toilettet til med toiletpapir. Pædagogerne tog situationen op på et af de ugentlige refleksionsmøder og fandt årsagen. 

”Drengen havde et klart mål: Han ville hverken være fræk eller bryde grænser, men bare lave en pirat af rullen – en aktivitet, vi havde haft et par uger forinden,” forklarer Sophie Bisgaard Farganis.

Et puslespil vi lægger sammen

Den observation er et godt eksempel på, hvad de faglige samtaler kan: Nemlig hjælpe med i fællesskab at finde de bagvedliggende forklaringer, som er nødvendige for at lykkes i det pædagogiske arbejde med børn, mener hun. 

Hvis ikke de sammen havde talt om situationen, havde de måske bare hver især sagt, at han skulle stoppe, men ikke fundet årsagen.

”Jeg ser det som et puslespil, hvor vi skal lægge alle brikkerne sammen. I det stærke faglige fællesskab og med pædagogiske redskaber kan vi slå pædagogisk ring om barnet. Hvis vi ikke har samme faglige blik og sprog, kan vi fare vild eller bare irettesætte barnet, og det når man sjældent nogen vegne med.”

Vi er her jo ikke bare for at passe børn. Vi er her for at støtte og hjælpe dem til at udvikle sig til at blive dem, de skal blive til.

Sophie Bisgaard Farganis, pædagog
Med en pædagogandel på 97 procent i børnehaven er der både rum for de faglige samtaler og tid til at følge børnenes spor

Giver frihed til at følge børnenes behov

At der er tid og rum til de stærke faglige samtaler i personalegruppen i børnehaven, det skyldes ikke mindst børnehavens pædagogandel på 97 procent.

Når Sophie Bisgaard Farganis spørger sine kolleger, hvad det også betyder, at de næsten udelukkende er pædagoger ansat, lyder svaret, at det skaber tryghed og frihed til at følge børnenes behov. 
Fordi de ved, at det pædagogiske læringsmiljø er intakt, også selvom de for et øjeblik forlader det for at følge børnenes spor.

”Vi er her jo ikke bare for at passe børn. Vi er her for at støtte og hjælpe dem til at udvikle sig til at blive dem, de skal blive til. Det kræver pædagogiske redskaber og viden at gribe børnenes udviklingsmuligheder,” siger Sophie Bisgaard Farganis.

Med en pædagogandel på 97 procent i børnehaven er der både rum for de faglige samtaler og tid til at følge børnenes spor
"Vi er her jo ikke bare for at passe børn," fastslår Sophie Bisgaard Farganis - her omgivet af snegleglade børn.

Vi får et fælles fagsprog

Den høje faglighed og de mange faglige samtaler er en god måde til at vedligeholde og skærpe værktøjerne på. Men også til at synliggøre dem for sig selv, hinanden og omverdenen.

”Jo mere vi prioriterer og taler om faglighed, jo lettere er det at se og formidle, når vi lykkes. Vores arbejde ender jo ikke ud i små færdige produkter, vi kan vise frem for omverdenen. Derfor er det så vigtigt at skabe et fælles sprog for kvaliteten af vores arbejde,” siger hun.

Læs meget mere i reportagen ’Tårnhøj faglighed giver overskud til at følge børns behov’ i Børn&Unge nr 5/2024

Få børnehavens opskrift på høj faglighed

En risikoanalyse, som bestyrelsen bag den selvejende institution Solgården/Kastanjehuset i Hvidovre lavede for 10 år siden, dannede grundlag for visionen, at alle institutionens pædagogiske ansatte skulle være pædagoger. Der ville opstå mangel på uddannede pædagoger, vurderede bestyrelsen. Derfor satte de benhårdt ind for at højne fagligheden. Få deres opskrift her.

Skab visionen sammen

Hvis visionen skal slå igennem, skal både pædagoger og ledelse involveres i at formulere værdien og målet og beskrive, hvad det giver både børn og pædagoger. Visionen om at opnå en pædagogandel på 100 procent er formuleret som et ønske om at skabe et bedre børneliv.  

Opprioritér efteruddannelse

Prioriter systematisk efteruddannelse, og giv plads til, at de pædagoger, der har været på efteruddannelse, får lov til at bruge den nye viden i arbejdet efterfølgende, så værdien bliver tydelig for alle. For eksempel ved at holde refleksionsmøder for resten af de ansatte. Giv det tid. Det kan tage nogle gange, før alle oplever værdien af møderne.

Giv slip på alle planerne

Prøv at slippe den faste planlægning, og lad lysten drive værket. Stort set alle former for aktiviteter er pædagogisk relevante arenaer. Lav åbne værksteder, som børnene kan bevæge sig frit imellem.

Skab rum til refleksion

Gør refleksionsmøder til en fast del af hverdagen. På møderne kan I drøfte forskellige pædagogiske temaer – i Solgården/Kastanjehuset afsætter de hver anden uge tre timer og oplever, at tiden er givet godt ud, fordi det styrker de pædagogiske redskaber og den faglige stolthed.

Dyrk jeres faglige selvfortælling

Lad visionen om høj faglighed blive en del af jeres selvfortælling. Når I sammen styrker fagligheden, og taler om hvordan og hvorfor, øger I værdien af jeres arbejde for jer selv og for omverdenen. Jeres arbejdsplads bliver et bedre sted at være, og I gør en forskel i kampen for at højne respekten for og prioriteringen af pædagogfaget.

Kilder: Sophie Bisgaard Farganis, pædagog og tillidsrepræsentant, Torsten Hebsgaard, leder af den selvejende daginstitution Solgården/Kastanjehuset.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.