Sådan får I mere frihed med fire dages arbejdsuge

En række daginstitutioner og kommuner eksperimenterer med arbejdstiden for at give mere frihed og tiltrække flere pædagoger. En af vejene er fire dages arbejdsuge. Men hvordan kommer man i gang? Få gode råd her.
Nyuddannede

Lyder udsigten til en ekstra ugentlig fridag som noget for dig og dine kolleger?

Fire dages arbejdsuge kan øge både arbejdsglæden, fleksibiliteten og det faglige niveau. Men det kræver dialog, ordentlige rammer for arbejdet samt en lokalaftale, som sikrer pædagogernes vilkår, uanset om de arbejder fire eller fem dage om ugen.

Sådan lyder det fra Emilie Månsson, pædagog og tillidsrepræsentant i daginstitutionen Trekløveren i Gentofte Kommune, som var blandt de allerførste til at indføre fire dages arbejdsuge, samt Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland, som har indgået aftale med Trekløveren om netop fire dages arbejdsuge.

Læs deres gode råd til pædagoger og institutioner, der overvejer at indføre fire dages arbejdsuge.

Før I tager beslutningen: Dette bør I blive enige om

Fire dages arbejdsuge uden lavere – eller måske endda med højere – arbejdstid medfører selvsagt længere arbejdsdage.

Derfor brugte pædagogerne og ledelsen i Trekløveren lang tid på først at sætte fokus på, hvad der skulle til, for at de kunne se sig selv arbejde fuldtid med fire dages skema. Derefter afsatte de en periode til at afprøve, hvordan de længere arbejdsdage bedst kan fungere.

Den tid har været godt givet ud både for arbejdsmiljøet, fagligheden og energiniveauet i fritiden, mener Emilie Månsson:

”Jeg vil absolut anbefale andre at afprøve, hvad der fungerer, samt at evaluere og ændre det, som ikke fungerer. Den mulighed har været afgørende for os,” siger hun.

Sådan gør I abstrakte tidsplaner lette at overskue

Der er mange måder at skrue fire dages skemaer sammen, og Emilie Månsson anbefaler at printe de mulige skemamodeller, der diskuteres:

”Det hjalp os meget, at vi kunne se, hvordan arbejdsdagene rent faktisk ville se ud med de forskellige modeller, der var i spil,” siger hun.

Trekløverens model medfører, at fuldtidsansatte på fire dages skema har ti timers arbejdsdage tre dage om ugen. Disse lange dage indeholder typisk en time "væk fra gulvet" til for eksempel at forberede pædagogiske aktiviteter eller afholde forældresamtaler.

Læs mere om Trekløverens model for fire dages arbejdsuge her

Husk at alle ikke behøver være med

Fire dages arbejdsuge kan sagtens fungere, uden at alle behøver at overgå til færre, længere dage, påpeger Emilie Månsson:

”Vi har flere medarbejdere, som fortsat arbejder på fem dages skema, eksempelvis fordi de har små børn. Flere af dem vil dog gerne på fire dages skema på sigt. Samtidig prioriterer vi, at de indsatser, vi laver for at gøre hverdagen mere fleksibel, skal komme alle til gavn. Ikke kun os, som har fire dages arbejdsuge,” siger hun.

I øjeblikket er tre ud af otte pædagoger i Trekløverens afdeling Cassiopeia, hvor Emilie Månsson arbejder, på fire dages skema. I Trekløverens to andre børnehuse gælder det hovedparten af medarbejderne.

Når I har taget beslutningen: Sådan kommer I godt i gang

Hvis man i en institution beslutter at føre ideen om fire dages arbejdsuge ud i livet, bør man først og fremmest gøre to ting, lyder rådet fra Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland:

”Hvorvidt man som institution selv kan indføre fire dages skema, afhænger af lederens mandat. Derfor bør eksempelvis kommunale daginstitutionsledere forhøre sig hos deres ledere, før de går i gang. Jeg oplever dog, at kommunerne generelt er interesserede i at støtte op om ordninger, der kan fremme fleksibel arbejdstid og eventuelt få flere op i tid,” siger hun.

Man bør dog også kontakte den lokale BUPL-fagforening så hurtigt som muligt, understreger Pernille Riis. Ikke kun for at få råd og vejledning - også fordi fire dages arbejdsuge som udgangspunkt kræver ændringer i den lokale arbejdstidsaftale.

Det skyldes blandt andet, at normperioden – altså den periode, hvor pædagogernes arbejdstid bliver planlagt og opgjort i forhold til mer- eller overarbejde – med al sandsynlighed skal forlænges, hvis man overgår fra fem til fire dages arbejdsuge.

Ny arbejdstidsaftale behøver ikke være kompliceret

BUPL Nordsjælland indgik ny arbejdstidsaftale med Trekløveren om fire dages arbejdsuge i september 2022 (læs mere om aftalen i faktaboksen nederst).

Og Pernille Riis anbefaler netop muligheden for som enkeltinstitution – med opbakning fra forvaltningen – at indgå en ny lokalaftale med BUPL, hvis man ønsker at indføre fire dages skema.

”Fordelen er, at en lokalaftale mellem BUPL og en enkelt institution typisk kan indgås væsentligt hurtigere end arbejdstidsaftaler, som omfatter hele kommunen,” siger hun.

Den store kommunale interesse i fire dages arbejdsuger har dog medført, at BUPL flere steder er i gang med at indgå nye arbejdstidsaftaler på kommuneniveau.

Når I er kommet i gang: Husk at evaluere og tilpasse

Trekløveren har løbende evalueret deres ordning og tilpasset arbejdsskemaerne for eksempelvis at sikre, at pædagogerne får tiden til forberedelse under en ti-timers arbejdsdag.

”Desuden er vi gode til at bytte vagter og i det hele taget tale om, hvordan vi får skemaet til hænge sammen. Det giver rum til, at vi kan få mere planlægningstid i perioder, hvor vi har mange opgaver, som skal forberedes, og mindre i perioder, hvor vi har færre af den type opgaver,” siger Emilie Månsson.

Læs også: Deltidsansatte pædagoger fortæller: Sådan får I os op i tid

Daginstitution indførte fire dages arbejdsuge: Her er deres nye lokalaftale

Trekløverens ordning med fire dages arbejdsuge medfører, at en medarbejders ugentlige fridag ligger på en forskellig ugedag, hver uge. På denne måde er ordningen ens for alle de pædagoger, som er på fire dages arbejdsuge.

Det har medført, at den såkaldte ’normperiode’ i den lokalaftale mellem Trekløveren og BUPL Nordsjælland er blevet forlænget fra de normale fire uger til ti uger.

Dette er den væsentligste ændring i Trekløverens lokalaftale, og de øvrige ændringer omhandler primært forhold vedrørende kursusdeltagelse og uger med helligdage.

Disse ændringer har ifølge tillidsrepræsentant Emilie Månsson og BUPL Nordsjælland primært til formål at sikre lige rettigheder for pædagoger med henholdsvis fire og fem dages skema samt at sikre, at vagtplanerne fungerer optimalt.

Se den lokale arbejdstidsaftale indgået mellem Trekløveren og BUPL Nordsjælland i september 2022 her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.